Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Det store flertall av nordmenn er kunnskapsløse eller feilinformerte når det gjelder jødiske og palestinske flyktninger

De høyest utdannede i Norge tar mest feil når det gjelder forholdet mellom jødiske og palestinske flyktninger. (Illustrasjonsfoto: Bernt Sønvisen, flickr)
De som har klart best kontroll på fakta er dem som stemte Fremskrittspartiet ved valget i 2017.

For første gang har Med Israel for fred (MIFF) deltatt med egne spørsmål i en landsomfattende meningsmåling (les mer om Frivillighetsbarometeret under). Vi har allerede publisert de første resultatene i artiklene Nå vet vi mye mer om dem som støtter boikott av Israel og Se hva velgerne til de ulike partilederne mener mener om økt handel og samarbeid med Israel.

Resultatene

I målingen ba vi også respondentene ta stilling til utsagnet Etter andre verdenskrig har det flyktet flere jøder fra arabiske land enn arabere fra landområdet som ble staten Israel.

Her er resultatene for hele den norske befolkningen.

  • Stemmer ikke i det hele tatt: 3 prosent
  • Stemmer nokså dårlig: 6 prosent
  • Stemmer nokså godt: 9 prosent
  • Stemmer helt: 10 prosent
  • Umulig å svare: 63 prosent
  • Ubesvart: 10 prosent

Til tross for et enormt fokus på konflikten mellom israelere og palestinere gjennom flere tiår – i skole, kultur, media og politikk – er det store flertallet av nordmenn kunnskapsløse i dette spørsmålet. 63 prosent synes det er umulig å svare. 9 prosent svarer i tillegg feil. For det stemmer at etter andre verdenskrig har det flyktet flere jøder fra arabiske land enn arabere fra landområdet som ble staten Israel. I løpet av de siste 74 årene er den arabiske verden nesten helt tømt for jøder. Den arabiske verden hadde ikke, og har ikke, plass for sine jøder til å leve i fred, frihet og verdighet.

Flere menn enn kvinner har prøvd seg på å svare. 12 prosent av menn svarte feil, 8 prosent av kvinnene. Dobbelt så stor andel menn svarte korrekt (22 prosent) som kvinner (11 prosent).

Respondenter med lav utdanning (7 eller 10 års skolegang) svarer mindre feil (9 prosent) og mer korrekt (20 prosent) enn de med høyest utdanning (11 prosent og 17 prosent).

Respondenter på Sør-/Vestlandet svarer mindre feil (9 prosent) og mer korrekt (19 prosent) enn de i Oslo/Akershus (12 prosent og 15 prosent).

De som hadde mest kjennskap til omfanget av jødenes flukt fra arabiske land er velgere som opplyser at de stemte Fremskrittspartiet ved sist stortingsvalg. 41 prosent svarer korrekt, mer enn dobbelt så stor andel som den generelle befolkningen. Kun 5 prosent av FrP-velgerne ga feil svar. Velgerne til KrF følger tett bak, kun 4 prosent svarte feil og 29 prosent svarte korrekt.

Noen partier utmerker seg med å ha velgere som svarer mest feil – Rødt (26 prosent), Miljøpartiet De Grønne (19 prosent), Sosialistisk Venstreparti (16 prosent) og Arbeiderpartiet (13 prosent). Partiene har tilsvarende få med sann kunnskap om forholdstallet mellom palestinske og jødiske flyktninger – MDG 9 prosent, SV 10 prosent, Ap og Rødt 11 prosent.

I Høyre svarer 7 prosent feil og 17 prosent korrekt. 68 prosent sier det er umulig å svare.

Det er mest korrekt kunnskap på dette feltet i bransjene reiseliv/ hotell (0 prosent feil, 23 prosent korrekt) og media / reklame / PR / informasjon (7 prosent feil, 21 prosent korrekt). Det er mest feil oppfatninger i bransjene restaurant/ servering (27 prosent feil, 13 prosent korrekt) og sosialtjenester/ barnevern (18 prosent feil, 9 prosent korrekt). Forskning/ analyse (12 prosent feil, 6 prosent korrekt) er også en bransje som scorer dårlig.

Mer om målingen

Frivillighetsbarometeret er en meningsmåling som gjennomføres i samarbeid mellom medlemsorganisasjoner i Frivillighet Norge. Målingen blir satt opp i samarbeid med Kantar TNS. I 2019 svarte 2014 personer i et representativt utvalg av befolkningen over 15 år på undersøkelsen. Målingen ble gjennomført i juni 2019.


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart