Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Fra MIFFs støttemarkering for Israel 10. august 2014. (Foto: Aleksander Veksler)
Fra MIFFs støttemarkering for Israel 10. august 2014. (Foto: Aleksander Veksler)

Hva sier det norske folk til Israel som jødisk stat? – eksklusiv meningsmåling

Støtter nordmenn flest at Israel skal forbli et nasjonalt hjemland for det jødiske folk?

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

For første gang har Med Israel for fred (MIFF) deltatt med egne spørsmål i en landsomfattende meningsmåling (les mer om Frivillighetsbarometeret under). Vi har allerede publisert de andre resultatene: 

MIFF har også målt hvor godt eller dårlig følgende utsagn stemmer: Jeg støtter at Israel skal forbli et nasjonalt hjemland for det jødiske folk.

Her er resultatene for hele den norske befolkningen.

Stemmer ikke i det hele tatt: 10 prosent
Stemmer nokså dårlig: 12 prosent

Sum negative til Israel som jødisk stat: 22 prosent

Stemmer nokså godt: 26 prosent
Stemmer helt: 16 prosent

Sum positive til Israel som jødisk stat: 43 prosent

Umulig å svare: 28 prosent
Ubesvart: 8 prosent

Blant menn er det noe flere som er negative til en jødisk stat (24 prosent) enn kvinner (20 prosent). Samtidig er det mange flere menn (52 prosent) enn kvinner (33 prosent) som svarer at de er positive til en jødisk stat. Blant kvinner sier hele 46 prosent at det er umulig å svare eller spørsmålet er ubesvart. Tilsvarende tall for menn er bare 25 prosent.

Andelen negative til Israel som jødisk stat er størst blant respondenter under 30 år (27 prosent) og lavest blant respondenter over 60 år (20 prosent). Støtten til Israel som jødisk stat er betydelig høyere for den eldste delen av befolkningen (53 prosent) enn den yngste (28 prosent). 45 prosent under 30 år sier det er umulig å svare eller har ikke svart.

Negativiteten til Israel som jødisk stat er betydelig høyere hos dem med høyeste utdannelse (27 prosent) enn de med grunnskole, videregående eller fagskole (18-19 prosent). Positiviteten er også litt høyere blant dem med høyest utdanning (44 prosent) enn de med grunnskole (39 prosent), videregående (43 prosent) eller fagskole (44 prosent). Minst positive er de med yrkesfaglig utdanning (35 prosent).

Det er små geografiske forskjeller i svarene. Mest negative er respondenter i Oslo/Akershus (25 prosent) og minst negative er Trøndelag/ Nord-Norge (19 prosent). Resten av landet ligger på 22 prosent.

Det er også små forskjeller når det gjelder inntektsnivå, men generelt er positiviteten til Israel som jødisk stat noe høyere i de høyeste husstandsinntektsgruppene enn de laveste.

Svarene er imidlertid svært forskjellige når det gjelder hvilket parti respondentene opplyser at de stemte på ved siste stortingsvalg. Mest negative til Israel som en jødisk stat er velgerne til Rødt (46 prosent), SV (42 prosent) og MDG (39 prosent). Mest positive til Israel som en jødisk stat er velgerne til KrF (76 prosent), FrP (63 prosent), Venstre (51 prosent) og Høyre (48 prosent). For full oversikt, se tabellen under.

Mer om målingen Frivillighetsbarometeret er en meningsmåling som gjennomføres i samarbeid mellom medlemsorganisasjoner i Frivillighet Norge. Målingen blir satt opp i samarbeid med Kantar TNS. I 2019 svarte 2014 personer i et representativt utvalg av befolkningen over 15 år på undersøkelsen. Målingen ble gjennomført i juni 2019.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart