Kan øke til 40 prosent av befolkningen innen 2020

"Vi må sørge for at Israel forblir jødisk," uttalte statsminister Ariel Sharon mandag i et drøftingsmøte for et nytt lovforslag som vil spesifisere de nødvendige kriterier for å oppnå statsborgerskap i Israel. Sharon beordret at et profesjonelt panel skulle bli opprettet, ledet av innenriksminister Ophir Pines-Laz, for å drøfte forslaget til den nye "familiegjenforeningsloven", som altså vil definere de aktuelle kriteriene. Under rådslagningen foreslo representanter for det nasjonale sikkerhetsrådet (NSC) å tenke ut en ny lov, som vil gjøre det vanskeligere for palestinere som er gift med israelere å få statsborgerskap. NSC skal, i følge Yedioth Aharonoth, nylig ha formulert en plan som tok sikte på å "forbedre den demografiske sitasjonen i Israel".

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart