Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Det palestinske valget utsatt

I februar var det møter i Egypt mellom palestinernes valgte leder, Mahmoud Abbas og en rekke palestinske organisasjoner (også terrororganisasjoner). Der ble blant annet følgende besluttet:

I februar var det møter i Egypt mellom palestinernes valgte leder, Mahmoud Abbas og en rekke palestinske organisasjoner (også terrororganisasjoner). Der ble blant annet følgende besluttet:

Det skal være valg på ny lovgivende forsamling i det palestinske området den 17. juli 2005. Forrige valg av denne typen var i januar 1996, og valgperioden gikk ut i januar 2000. Siden har det valgte rådet sittet på overtid.

Til gjengjeld for dette valget, hvor Hamas og andre skulle få delta, lovte terrorgruppene å stanse terroren mot Israel midlertidig (i hvert fall innenfor grensene til «selve Israel»).

Utsatt
Lørdag 4. juni 2005 kunngjorde det palestinske styret at valget er utsatt på ubestemt tid. Grunnen som ble oppgitt var at det ikke har lykkes det palestinske rådet (som altså sitter på overtid) å vedta en ny valglov.

Abbas ønsker at alle kandidatene ved valget skal velges på nasjonalt nivå, altså at alle palestinerne skal stemme på de samme listene. (Slik er det i Israel.) Det palestinske rådet vil at valget i hovedsak skal være lokalt (noe lignende som at vi her i Norge har ulike lister i hvert fylke). Rådet hadde et par uker tidligere vedtatt at 2/3 av plassene i rådet skulle velges lokalt, 1/3 på landsbasis. Men Abbas nektet å godkjenne det.

Abbas sier at når han får ordnet saken med de ulike palestinske fraksjonene, vil det bli fastsatt en ny valgdato. Noen av lederne i Fatah mener at Abbas favoriserer Hamas med sin valgordning.

Frykt for å tape?
Andre palestinske ledere sier til Jerusalem Post at Fatah (den største organisasjonen i PLO, den var Arafats maktbase og er nå Abbas’) ikke er klart for valg. Mange velgere oppfatter Fatah som korrupt og lovløst. Det har for eksempel fått uttrykk i at Hamas og andre opposisjonsgrupper gjorde det meget godt i lokalvalgene som var nylig.

I februar var det møter i Egypt mellom palestinernes valgte leder, Mahmoud Abbas og en rekke palestinske organisasjoner (også terrororganisasjoner). Der ble blant annet følgende besluttet:

Det skal være valg på ny lovgivende forsamling i det palestinske området den 17. juli 2005. Forrige valg av denne typen var i januar 1996, og valgperioden gikk ut i januar 2000. Siden har det valgte rådet sittet på overtid.

Til gjengjeld for dette valget, hvor Hamas og andre skulle få delta, lovte terrorgruppene å stanse terroren mot Israel midlertidig (i hvert fall innenfor grensene til «selve Israel»).

Utsatt
Lørdag 4. juni 2005 kunngjorde det palestinske styret at valget er utsatt på ubestemt tid. Grunnen som ble oppgitt var at det ikke har lykkes det palestinske rådet (som altså sitter på overtid) å vedta en ny valglov.

Abbas ønsker at alle kandidatene ved valget skal velges på nasjonalt nivå, altså at alle palestinerne skal stemme på de samme listene. (Slik er det i Israel.) Det palestinske rådet vil at valget i hovedsak skal være lokalt (noe lignende som at vi her i Norge har ulike lister i hvert fylke). Rådet hadde et par uker tidligere vedtatt at 2/3 av plassene i rådet skulle velges lokalt, 1/3 på landsbasis. Men Abbas nektet å godkjenne det.

Abbas sier at når han får ordnet saken med de ulike palestinske fraksjonene, vil det bli fastsatt en ny valgdato. Noen av lederne i Fatah mener at Abbas favoriserer Hamas med sin valgordning.

Frykt for å tape?
Andre palestinske ledere sier til Jerusalem Post at Fatah (den største organisasjonen i PLO, den var Arafats maktbase og er nå Abbas’) ikke er klart for valg. Mange velgere oppfatter Fatah som korrupt og lovløst. Det har for eksempel fått uttrykk i at Hamas og andre opposisjonsgrupper gjorde det meget godt i lokalvalgene som var nylig.

Dessuten er Fatah plaget av maktkamp, blant annet mellom de gamle lederne fra tiden i Libanon og Tunisia på den ene siden og yngre aktivister fra intifadaen på den andre. Maktkamper er sjelden egnet til å styrke mulighetene ved valg. «Vi har ikke råd til å tape valget,» sier en leder i Fatah til Jerusalem Post.

Det har lenge vært frykt for at islamister ville vinne et palestinsk valg. Vi har kommentert det i artikkelen Se opp for hvordan araberne vil stemme, den er fra april.

Hamas kritiserer
Hamas er det største opposisjonspartiet. Det er islamistisk og er også en terrororganisasjon. Hamas kritiserer sterkt vedtaket om å utsette valget. De mener at valgdatoen inngikk i en avtale sammen med våpenhvilen, og at våpenhvilen overfor Israel derfor heller ikke uten videre er gyldig nå når valget er utsatt.

Abbas har utsatt valget «av snevre partihensyn», sier en talsmann for Hamas.

Kilde: En artikkel av Khaled Abu Toameh i Jerusalem Post lørdag 4. juni 2005.

 

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart