Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Åpent brev til venner av palestinerne

Palestina-flagg (Illustrasjonsfoto: Jean-François Gornet, flickr.com.
Palestina-flagg (Illustrasjonsfoto: Jean-François Gornet, flickr.com.
Palestinerne har det heldigvis ikke like ille som noen vil ha det til, og Palestina er nærmere nasjonal selvråderett enn noen gang tidligere. Som deres venn er det særlig én ting du kan gjøre for å hjelpe!

Sist oppdatert 4. november 2016.

Aller først vil vi i Med Israel for fred (MIFF) gratulere deg med ditt internasjonale engasjement. Det er alt for mange i Norge som ganske enkelt ikke bryr seg om det som skjer i utlandet!

Vi har fulgt utviklingen i nabolaget til vennene dine over lang tid, og tar oss derfor frihet til å dele med deg noen observasjoner vi har gjort når det gjelder deres situasjon.

 

For det første:

  • Palestinerne har det heldigvis ikke like ille som noen i Norge vil ha det til.

Vi kan ofte få inntrykk av at dine venner bor i det verste nabolaget i verden. Det er klart at de ikke bor i det beste, men heller ikke i det verste.

Når FN rangerer verdens land ut fra variabler som forventet levelengde, lese- og skriveferdigheter, utdanningsnivå, bruttonasjonalprodukt per innbygger og kjøpekraft, kommer palestinerne på Vestbredden og Gaza-stripen på en 113. plass av 188 land.

Til sammenligning kommer mange av de arabiske brødrene som bor i nabolandene lengre ned på listen. Palestinerne scorer bedre enn gjennomsnittet av arabiske land på alle hovedtall når det gjelder levelengde og utdanning. Folk i 75 stater og landområder i verden kommer dårligere ut på denne rangeringen enn dine venner.

Disse tallene er enda mer imponerende når vi tenker på at flere palestinske grupper har valgt krigføring mot nabostaten som hovedstrategi.

 

For det andre:

  • Palestinerne opplever mye mindre krig enn mange andre folkeslag.

Heller ikke når det gjelder krig og væpnet konflikt kommer palestinerne verst ut – slik man ofte kan få inntrykk av når man følger med i norske medier. Det kanskje beste beviset på hvor mange nordmenn som har et feil bilde av palestinernes situasjon kom i 2012, da 4 av 10 likestilte Israels behandling av palestinerne med nazistenes behandling av jødene under andre verdenskrig.

Palestinerne har riktignok opplevd sin dose lidelser i konflikter, men noen vil hevde at disse langt på vei eller delvis er selvforskyldt. Den debatten skal vi ikke ta her.

Det er imidlertid et ubestridelig faktum at det raser utallige kriger og konflikter som er langt mer blodig enn den dine venner er involvert i.

Viser hvilke land som så mest mennesker drept i krig og konflikt i år 2002. (Kilde Worldmapper)
Kartet viser landområder i verden i relativ størrelse etter hvor det ble drept mest mennesker i krig og konflikt i år 2002. (Kilde Worldmapper)

På kartet like over blir størrelsen til landområdene i verden fremstilt i relativ størrelse etter antall drepte i krig og konflikter innenfor landområdet i forhold til totalt antall krigsdrepte i verden. Tallene er fra år 2002.

Antallet drepte på begge sider av palestinernes «intifada» utgjorde til sammen mindre enn én prosent av antall krigsdrepte i 2002, selv om det var den andre intifadaens mest blodige år.

En norsk «Midtøsten-ekspert», som har vært talsmann for dine venners politiske agenda i flere tiår, mener den nye staten som ble opprettet i palestinernes nabolag i 1948 kanskje er «det største moralske dilemmaet i vår tid».

Da må vi spørre: Hvor mange av de krigsdrepte i landmassene på kartet har denne staten det minste med å gjøre?

Anklagen blir enda mer hårreisende når man ser på et tilsvarende kart over antall krigsdrepte i hele perioden 1945 til 2000.

Viser hvilke land som så mest mennesker drept i krig og konflikt i perioden 1945-2000. (Kilde Worldmapper)
Viser hvilke land som så mest mennesker drept i krig og konflikt i perioden 1945-2000. (Kilde Worldmapper)

Dersom du har inntrykk av at palestinernes naboer er de verste krigshissere i verden, så er det enten fordi du er blitt offer for skjev nyhetsdekning eller antisemittisk propaganda av type europeisk eller islamistisk.

Du visste det sannsynligvis ikke, men på ti år kan norske styrker ha drept flere afghanere enn antall palestinere drept av israelske soldater under den første og andre intifadaen til sammen!

 

For det tredje:

  • Palestinerne får betydlig mer økonomisk bistand per innbygger enn noe annet folkeslag.

Om ikke dine venner alltid kommer så godt ut av det med sin nærmeste nabo, så har de mange og gavmilde venner rundt omkring i verden.

Ingen folkeslag mottar så mye internasjonal bistand som palestinerne per innbygger. Støtten er som oftest mange ganger større enn den de fattigste og mest krigsherjede afrikanske land får.

Også fra Norge får palestinerne mye mer bistand per innbygger enn noen annen folkegruppe på jorden.

 

For det fjerde:

  • Palestinerne har aldri vært nærmere nasjonal selvråderett enn det de er nå.

Internasjonal støtte til dine venner kommer ikke bare i form av penger. Det blir også gitt en klar politisk støtte til deres nasjonale ambisjoner. Ikke minst kom dette til uttrykk i november 2012, da FNs generalforsamling ga «Palestina» status som observatørstat i FN. Til sammenligning er støtten for eksempel til en kurdisk stat forsvinnende liten.

Du må huske at palestinerne aldri noen gang tidligere har hatt sin egen stat. Det har aldri vært noe Palestina (annet enn som et geografisk område og et britisk mandatområde). Dine venner har derfor aldri vært nærmere noen nasjonal selvråderett enn det de er i dag.

På 1990-tallet ble de palestinske selvstyremyndighetene opprettet. Nesten alle palestinerne på Vestbredden og Gaza-stripen kom dermed under sivil palestinsk kontroll, de aller fleste også under palestinsk sikkerhetskontroll. Da palestinerne var okkupert av Jordan og Egypt fra 1948 til 1967 var selvstyre helt uaktuelt.

Det internasjonale samfunnet står klar til å anerkjenne etableringen av staten Palestina så snart en endelig fredsavtale med naboene er på plass.

 

Til sist, men ikke minst:

  • Palestinerne kan få en egen stat når de aksepterer at naboene skal beholde sin.
Dette kartet ble forkastet av PA-president Mahmoud Abbas i forhandlingene mellom Israel og de palestinske selvstyremyndighetene høsten 2008. Abbas nektet å skrive under på en avtale hvor palestinerne frasa seg alle framtidige territorielle krav.
Dette kartet ble forkastet av PA-president Mahmoud Abbas i forhandlingene mellom Israel og de palestinske selvstyremyndighetene høsten 2008. Abbas nektet å skrive under på en avtale hvor palestinerne frasa seg alle framtidige territorielle krav.

Ved fredsforhandlingene i 2000/2001 og i 2007/2008 ble det klart hva som mer enn noe annet hindrer en fredsløsning mellom palestinerne og deres nærmeste nabo.

Både Yasser Arafat og Mahmoud Abbas avviste tilbud om å etablere en palestinsk stat på hele Gaza-stripen og nesten hele Vestbredden.

De palestinske lederne stod beinhardt fast på kravet om at over fem millioner palestinere (1948-flyktningenes etterkommere) skal ha rett til å bosette seg i nabostaten, og dermed forandre denne statens demografiske sammensetning fundamentalt.

I dette korte brevet kan jeg ikke gå inn på alle detaljene om hvorfor dette avvises av dine venners naboer, men det kan du lese mer om her.

Helt kort: Palestinernes nabostat har et klart flertall av et folk som har vært uten sin egen stat i mange århundrer. Erfaringene med dette har vært svært dårlige, både i Europa og Midtøsten.

Siden 1948 har dette nabofolket vært i flertall i sin egen stat, i det samme området som deres religiøse hovedsentrum har ligget de siste tre tusen år.

Dine venners naboer har kun én stat i verden hvor de er i flertall, kun én stat hvor språket deres er nasjonalspråk, kun én stat hvor religionen deres preger statslivet. De har ikke råd til å miste den.

For dine venner – palestinerne – er situasjonen annerledes. De er allerede i flertall i staten Jordan, et klart flertall i over 20 stater snakker deres språk og et klart flertall i over 50 stater har den samme religion.

Dersom palestinerne oppgir kravet om «rett til å vende tilbake», vil naboene forstå at dine venner først og fremst er opptatt av å få sin egen stat på Vestbredden og Gaza-stripen. I dag sitter et klart flertall av naboene med inntrykk av at palestinske ledere ikke har akseptert deres stats identitet og grunnlag.

Den kanskje viktigste hjelpen du kan gi til dine venner, er å oppmuntre dem til å akseptere andre løsninger enn innflytting til nabostaten.

Et annet forhold som har skadet palestinernes ambisjoner om å få sin egen stat er de stadige rakettangrepene fra Hamas, Islamsk Jihad og Martyrbrigadene inn i Israel. Spar oss fra å bli fortalt at islamistisk terror vil stanse om palestinerne bare fikk alle sine rettigheter oppfylt, skriver den venstreorienterte israelske journalisten Bradley Burston. Du tror kanskje, med den blinde troen til en håpefull og skrekkslagen, at disse menneskene ikke vil komme etter deg når de er ferdig med jødene. Tenk over saken én gang til og åpne øynene, legger han til.

Takk for at du har tatt deg tid til å lese dette brevet.

Mye av dette kan du lese mer om på MIFFs temasider. Se spesielt temasiden med innføringsartikler.

Du vil kanskje spørre: Støtter MIFF opprettelse av en palestinsk stat? – MIFF som organisasjon tar ikke noe standpunkt for eller imot en palestinsk stat. Vi har plass til medlemmer med ulike syn i denne saken, slik det også er veldig ulike syn innad i Israel. I dagens situasjon er en av våre fremste oppgaver å forklare hvorfor en palestinsk stat ikke er mulig i praksis, i hvert fall ikke på kort sikt. Les mer om dette her.

Dersom du vil svare på brevet, kan du gjøre det med din Facebook-konto i kommentarfeltet under, på e-post til post@miff.no, gjennom dette kontaktskjemaet eller på Twitter gjennom @miffno.

Med vennlig hilsen
Conrad Myrland
Daglig leder MIFF

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart