Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

I seks år har norske regjeringer slått seg til ro med palestinernes løgn

Conrad Myrland, daglig leder i Med Israel for fred (MIFF), taler i MIFF Haugalandet 6. november 2018. (Foto: MIFF)
Conrad Myrland, daglig leder i Med Israel for fred (MIFF), taler i MIFF Haugalandet 6. november 2018. (Foto: MIFF)
Det må ta slutt nå!

Onsdag 22. mai 2019 sendte stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen (FrP) spørsmål med forslag om å redusere bistanden til palestinske selvstyremyndigheter på grunn av deres belønningssystem for dømte terrorister. – Norge må markere at indirekte terrorfinansiering ikke kan aksepteres, skrev Amundsen.

MIFF gjenga svaret fra utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide 30. mai. Hun gjentar at ordningen er «uakseptabel» og forteller at Norge leder et internasjonalt arbeid for å endre støtteordningen.

Men så fortsetter utenriksministeren med å skrive tre avsnitt for mye. Essensen er denne: «De palestinske selvstyremyndighetene har gjentatte ganger siden 2013 forsikret norske myndigheter om at ingen norsk bistand til PA, inkludert budsjettstøtten, går til palestinske fanger.»

Det er selvsagt tull. Det går ikke an å skille pengene palestinske myndigheter bruker på helsetjenester og politi fra pengene de bruker til belønning av terrorister. Til syvende og sist er det den samme kassen.

Allerede i 2013, under daværende utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), advarte MIFF mot å gå på denne løgnen og finten fra palestinerne.

MIFF skrev den gang: «Den norske regjering må være tydelig. Et belønningssystem for dømte terrorister, som skaleres etter straffens lengde, og dermed også etter terrorhandlingens alvorlighet, er fullstendig uakseptabelt. Noe er fundamentalt galt i PAs prioriteringer når terrorister som planla angrep hvor titalls sivile ble drept får månedslønn som er flere ganger større enn palestinske politimenn. Uten terror kunne en palestinsk stat vært på plass for lenge siden. Så lenge terror belønnes vil ikke Norge skyte inn en eneste ny krone i statsbyggingsprosjektet.»

Midtøsten kunne vært et bedre sted dersom de norske regjeringene fra 2013 hadde hørt på MIFF.

Bakgrunn (hentet fra artikkelen Norge må presse palestinske myndigheter til å avvikle det skalerte belønningssystemet for dømte terrorister)

I 2013 presset NRK Dagsrevyen den daværende politiske ledelsen i Utenriksdepartementet til å erkjenne at PA har et sinnrikt, skalert system for å belønne dømte terrorister i israelske fengsler. Dømte terrorister som ble satt fri av Israel for å få PA til forhandlingsbordet i juli 2013 er også belønnet med store pengebeløp etter løslatelsen.

På spørsmål fra Kontrollkomiteen på Stortinget ble UD til slutt presset til å bekrefte opplysninger som MIFF hadde gjengitt fra israelske og palestinske medier (via Palestinian Media Watch) lang tid i forveien.

Høyres stortingsrepresentant Peter S. Gitmark sa til Dagsrevyen at Norge indirekte finansierer terror, siden norsk budsjettstøtte til PA blir brukt til å gi skalert lønn etter hvor lang straff palestinske sikkerhets­fanger er dømt til i israelske fengsler. Han slo også fast at utenriksminister Jonas Gahr Støre hadde informert Stortinget på feil måte. Utenriksminister Espen Barth Eide innrømmet siden at PA hadde «feilinformert Norge».

Utenriksminister Børge Brende sa i spørretimen på Stortinget 27. april 2016 at palestinske selvstyremyndigheter vil være «svært tjent med å avskaffe denne ordningen for sin egen legitimitets skyld».
I hele Solberg-regjeringens tid, og også etter Brendes klare melding, har palestinske selvstyremyndigheter fortsatt å trappe opp den økonomiske belønningen til dømte terrorister. I noen år har PA prøvd å skjule sine utbetalinger ved å la pengene gå via PLO, men i 2018-budsjettet er PA helt åpne om sine overføringer.

Beløpet som PA har satt av i 2018-budsjettet til lønn til fengslede terrorister og til «martyrers» familier utgjør 7,5 prosent av PAs totale budsjett. Beløpet som brukes på belønning av terror tilsvarer 44 prosent av den totale summen PA håper å få i utenlandsk bistand i 2018 (6,1 milliarder kroner). 1,3 milliarder kroner går direkte til fengslede eller løslatte terrorister. 1,6 milliarder kroner går til «familiene til martyrer og Institusjonen for sårede».

At palestinerne trenger økonomisk bistand forstår alle, især siden de har bygd et samfunn som nesten utelukkende baserer seg på offentlige lønninger og velferdsgoder. Men at terrorister med hundretalls liv på samvittigheten blir betalt måneds­lønner som er mange ganger høyere enn palestinske tjenestemenns, er noe ingen burde kunne ha forståelse for.

Som stort giverland og leder av giverlands­gruppen mener vi Norge har mye større muligheter til å påvirke PAs pengebruk enn det den forrige regjeringen viste vilje til.

Norge bør følge eksempelet til den amerikanske Kongressen. Dersom terrorbelønningen fortsetter, vil USA stanse overføring av sivile bistandsmidler til palestinske selvstyremyndigheter, med unntak av finansiering av sykehus i Øst-Jerusalem og noen vann- og vaksinasjonsprogrammer.

Så lenge Norge fortsetter å gi frie budsjettmidler til PA, bidrar vi til terrorfinansiering.

MIFF forventer at regjeringen

  • fordømmer det skalerte belønningssystemet for dømte terrorister, og legger sterkt press på PA til å avvikle dette.
  • ikke godtar PAs forklaring om at lønn til fanger blir utbetalt fra et annet budsjett enn det hvor de mottar internasjonal bistand. Bistanden Norge sender til andre av PAs budsjettposter frigjør uansett midler for dem til å belønne terrorister. Det er selve ordningen regjeringen må avvise.

Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart