Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

En kibbutz i endring

Hagoshrim, som en gang var en klassisk kibbutz i det nordlige Galilea, utgjør nå et moderne kooperativt samfunn som opprettholdes gjennom effektiv forretningsførsel, profesjonell markedsføring og produktivitet i jordbruket.

For å støtte jordbruksproduksjonen oppførte KKL/JNF nylig et vannreservoar med det formål å ta vare på avfallsvann fra kibbutzer og moshaver i området og avhjelpe de stigende prisene på rent vann.

Rensing av vannet er en lang prosess. Reservoaret består av tre store dammer som vannet går i gjennom. I det første utfelles faste partikler. Herfra ledes vannet til neste basseng hvor man renser bort salter. Når vannet til slutt når det tredje bassenget, kan det brukes til overrisling.. For øvrig har det vist seg at avocado og industritomater trives med vann som har relativt høyt saltinnhold. For så vidt er man heldig her hvor det ikke fins industri i nærheten som kan avgi tungmetaller til vann i området.

Å rense vann for tungmetaller er en kostbar og omstendelig prosess.
Men en forsker ved Hebrew University i Jerusalem fant en vannbregne som absorberer metaller fra vannet den vokser i. Ved å få bregnen til å vokse på vann­overflaten og siden fjerne bregnen, kan vannet brukes til overrisling.

Endring i kibbutzen
Som flere andre kibbutzer hadde Hagoshrim stor gjeld. Et kosmetikkfirma som kibbutzen drev, gikk konkurs, og dermed ble flere av medlemmene arbeidsledige. Med utgangspunkt i denne triste situasjonen leide kibbutzen inn en konsulent som skulle hjelpe dem til å få orden på økonomien. Man avskaffet en del av de kostbare service-funksjonene, som felleskjøkken, spisesal og fellesvaskeri og fokuserte på profitable virksomheter. I dag lever Hagoshrims 135 kjernefamilier sitt daglige liv økonomisk uavhengige av kibbutzen.
70% av de voksne pendler til arbeid i nærliggende byer. Resten tjener til føden gjennom privat kibbutzvirksomhet. Alle betaler for kost, tøy, strøm, vann, gass og sykeforsikring for hele familien. Resten av utgiftene, som vedlikehold av veier, utelys og avfallstømming blir dekket gjennom en skatt som medlemmene betaler.

De eldste medlemmene motsatte seg reformen til å begynne med. Men så snart de så at de var sikret pensjon fra et sosialt garantifond, trakk de forbeholdet tilbake og godkjente reformen. Nesten 1/3 av de eldre er pensjonister. Mange har vel utdannede barn som arbeider og bor langt fra kibbutzen. Den eneste muligheten de gamle har, er den statlige minstepensjonen, så fondet er en god hjelp. Så snart de unge hadde sikret foreldrene en rimelig pensjon, kunne de forlate kibbutzen til fordel for sine karrierer.
[Et stort antall kibbutzer har gjennomgått liknende endringer i sin struktur.]

Hagoshrim har fått leve i fred for naboene i nord. Siden de israelske styrkene trakk seg tilbake fra grensen i nord, har ingen katyusha-raketter blitt avfyrt mot Hagoshrim. Man håper at dette vil fortsette.

Kibbutzen har idag gode inntekter fra innenriks-turisme. Et hotell med 180 rom i idylliske omgivelser har konferanse- og restauranttilbud, et helsesenter og vannsport (bl.a. kajakkroing på Jordanelven).

Lite turister
De voldelige begivenhetene det siste året har bremset på kibbutzens turistaktiviteter, etter som både israelere og utlendinger foretrekker å bli hjemme. men hotellet regner med fullt belegg i feriene og under de store høytidene. Da våren kom til Galilea, sto hele området malt i grønne nyanser og med ville blomster i dalbunnen og på skråningene.

Den andre inntektskilden er jordbruket, hvor kibbutzen disponerer 50 hektar jord til frukt og grønnsaker og 4 store hønsegårder som produserer 1000 tonn hønsekjøtt hvert år. Den tredje større inntekts-kilden er utleie av 100 leiligheter til studenter ved Tel Chai teknologiske universitet.

Vannreservoaret som KKL er med og støtter, behandler 350 000 kubikkmeter vann om året. Dette er til stor hjelp for kibbutzen. Hver kubikkmeter renset vann betyr en kubikkmeter spart til kjøp av rent vann.


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart