Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Redusert reservetjeneste

I dag blir mange israelske menn innkalt til reservetjeneste ("rep") i forsvaret hvert år, ofte i minst en måned årlig.
En gang i året må mange israelske menn forlate familie og jobb for å tjenestegjøre som reservesoldat.

I dag blir mange israelske menn innkalt til reservetjeneste («rep») i forsvaret hvert år, ofte i minst en måned årlig.

Nylig har en komite framlagt en plan for å redusere denne tjenesten. Planen er godkjent av forsvarsminister Shaul Mofaz. Sjefen i forsvarets stab, Moshe Ya’alon, står også bak den.

Fremdeles skal soldater i reserven kunne innkalles når det er spesielle situasjoner. Det vil kreve et vedtak i regjeringen. Bortsett fra det skal reservesoldatene ikke kunne innkalles i mer enn 14 dager i året og ikke mer enn 42 dager i en treårs-periode.

Offiserer kan måtte tjenestegjøre opp til 70 dager i en treårs-periode. Noen av reservistene i administrative og støttefunksjoner kan slippe å tjenestegjøre i det hele tatt.

Alderen for å avslutte reservetjenesten vil være 40 år for soldater og 45 år for offiserer, slik den har vært de senere årene.
Komiteen anbefaler at reservistene får større økonomisk godtgjøring for tjenesten. Hittil har de fått kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste og studietid.

Reservister skal ikke lenger kunne brukes til å være vakter ved bosetninger og andre bygninger. Slike oppdrag skal enten utføres av grensepolitiet, sivile vaktselskaper eller spesielle militæravdelinger som blir opprettet for dette formålet.

Stabssjefen sier at reservistene skal føle at staten tar dem på alvor. Hittil har mange reservesoldater ment at det skulle for lite til for å innkalle dem og rive dem fra familie, jobb, egen bedrift eller hva de måtte drive med i det sivile livet.

Forslagene skal gjennomføres gradvis. Forsvarsministeren håper at de er helt gjennomført innen staten Israel feirer sitt 60-års-jubileum i 2008.

Kilde: En artikkel av Margot Dudkevitch i Jerusalem Post 23. januar 2005.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart