Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

Debatt om valgsystemet

7. juli 2005 brakte vi en kommentar-artikkel som i hovedsak bygde på en artikkel av Caroline Glick i Jerusalem Post 28. juni 2005. Vi kalte den Råttenskap i partiene.

7. juli 2005 brakte vi en kommentar-artikkel som i hovedsak bygde på en artikkel av Caroline Glick i Jerusalem Post 28. juni 2005. Vi kalte den Råttenskap i partiene.

Vi fortalte om hvordan lederne både i det israelske Arbeiderpartiet og Likud har misbrukt primærvalg ved tvilsom rekruttering av nye medlemmer. (Primærvalg: Alle partimedlemmene stemmer om hvem som skal være partiets ledere, her snakker vi om kandidater til Knesset, Israels «Storting».) Disse medlemmene får stemmerett i partiet, men mange bryr seg ikke om partiet. I noen tilfeller vet de ikke en gang om at noen har meldt dem inn og bruker deres stemmer.

Glick går inn for å legge primærvalg for alle partier til samme dag. Dermed kan hver velger bare stemme innenfor ett parti. Det er et forslag som et økende antall israelere støtter. Det er litt ulike varianter, men et økende antall medlemmer Knesset og en rekke aviser som Jerusalem Post og Ha’aretz er blant dem som har gått inn for en slik ordning.

Motforestillinger
6. juli kom Evelyn Gordon med motforestillinger mot disse synsmåtene. Hennes hovedsynspunkter er (fritt gjengitt):
Primærvalg egner seg godt når det skal velges en leder eller noen få kandidater. Men når partiene skal velge kandidater, er det snakk om et stort antall kandidater fra hele landet. De største partiene har noen ganger mer enn 40 mandater i Knesset. Skal det være noen å velge blant, må det da være kanskje oppimot 100 kandidater. Få av partimedlemmene kan kjenne noe særlig til mer enn noen få av dem. Gordon mener derfor at primærvalg ikke egner seg til å velge kandidater til Knesset.

Primærvalg gir en for stor fordel til de nåværende medlemmene av Knesset, mener hun. For når velgere skal velge mellom mange kandidater som de kjenner lite eller ingenting til, vil de begynne med å krysse ut dem de i hvert fall kjenner navnet på. Det vil da gjerne være de nåværende medlemmene av Knesset.

Hun mener også at åpne primærvalg, med rett til å delta for folk som ikke er medlemmer, vil kunne bety slutten på partiene. For hvorfor skulle noen være partimedlemmer og betale medlemskontingent hvis de har like store rettigheter uten?

Gordons forslag
Misbruket av primærvalg-ordningen har først og fremst skjedd ved at man har rekruttert et stort antall nye medlemmer – som ikke alltid meldte seg inn fordi de var interessert i partiet – og brukte deres stemmer for å få bestemte personer valgt. (Mer detaljer i Råttenskap i partiene.) Gordon mener at dette kan reduseres hvis det blir et krav at man må ha vært medlem lenge – for eksempel i to år – før man får stemmerett ved primærvalgene.

Og ellers foreslår hun at landet blir delt i distrikter, og at hvert distrikt har innflytelse på hvilke av kandidatene som velges. Systemet hun foreslår, virker tungrodd og upraktisk, jeg skal ikke gå nærmere inn på det her. (Vi har en forholdsvis enkel variant av distriktsmetoden her i Norge – hvert fylke er ett distrikt.)

Motstand mot endring
Men mens debatten i Israel ruller videre, er nok det mest sannsynlige at det meste blir ved det gamle. For det er Knesset som skal avgjøre saken. Og der er det mange som vet at de ville ha små muligheter for å bli valgt ved andre ordninger.

 


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart