Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Dan Halutz

Syria-president Bashar Assad og nåværende statsminister i Russland, Dimitri Medvedev. (Foto: Wikimedia Commons)

Vesten foretrekker Assad

Washington ser ut til å være på vei til å gi Bashar Assad mulighet til å fortsette som president i Syria. Også i Israel frykter man at alternativet til Assad blir mye verre.

Forsvarsminister Ehud Barak (midten) er akkurat nå en av Israels største helter. (Foto: Ha'atzmaut)

Forsvarssøylen

I løpet av de to første dagene etter Israel henrettet Hamas’ militære leder Ahmed Jabari, ble kun fire sivile palestinere drept og Hamas’ skryteliste er uten så mye som et punktum. For Israel er Operasjon Forsvarssøyle, i militær målestokk, ekstremt vellykket. Mannen bak det hele, forsvarsminister Ehud Barak, har lært av feilgrepene til sine forgjengere.

Dyr lærepenge før tredje runde?

De som måtte tro at israelske politikere og generaler er ufeilbarlige, vil bli dypt skuffet hvis de leser «34 days», en bok om Den andre Libanon-krigen mellom Israel og Hizbollah i 2006.

Skriver bok om krigen mot Hizbollah

Israels tidligere forsvarssjef, som ledet IDF mot Hizbollah sommeren 2006, er i gang med en bok om krigen, melder Ha’aretz. Dan Halutz fikk kraftig kritikk

Det var riktig av meg å gå av

Tidligere forsvarssjef Dan Halutz sier han gjorde rett i å bære det moralske og etiske ansvaret for sin ledelse av forsvarsstyrkene før og under Den

Tok farvel i F-16

Generalløytnant Dan Halutz er i ferd med å takke av som forsvarssjef. Onsdag besøkte han luftforsvaret, og fikk seg en siste flytur i et F-16i

Feil å innkalle reservestyrkene så sent

Avtroppende forsvarssjef Dan Halutz forklarte seg for Winograd-komitéen i ikke mindre enn sju timer søndag. Han innrømmet at det var et feilgrep å ikke kalle

Sier opp som forsvarssjef

Forsvarssjef og generalløytnant Dan Halutz sa tirsdag opp sin stilling som øverste leder i det israelske forsvaret. Statsminister Ehud Olmert uttrykte at han var lei

Det er ikke flere saker å vise
0

Your Cart