Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Iran forsøkte aktivt å utvikle atomvåpen helt fram til 2009

Irans atomanlegg i Natanz. (Foto: Wikimedia Commons)
Irans atomanlegg i Natanz. (Foto: Wikimedia Commons)
Det kommer fram i en ny rapport fra FNs atomenergibyrå. Snart to måneder etter at Iran skulle sette i verk sin del av atomavtalen, er det fortsatt flere grunner til å se med uro på regimets atomprogram.

FNs internasjonale atomenergibyrå (IAEA) publiserte onsdag 2. desember en rapport der de påviser at Iran inntil for bare seks år siden arbeidet aktivt for å utvikle atomvåpen. Iran har tidligere konsekvent hevdet at atomprogrammet kun har hatt fredelige hensikter, men nå har FNs atominspektører fått bekreftet det Israel og mange andre lenge har vært overbevist om: At deler av programmet har vært til militært bruk.

Her kan du lese rapporten som oppsummerer atominspektørenes nyeste undersøkelser.

Rapporten forteller at ”en rekke aktiviteter som er relevante for utviklingen av en atombombe” ble utført i Iran fram til utgangen av 2003. Det er snakk om forsknings- og utviklingsarbeid som skulle berede grunnen for mulig framtidig produksjon av atomvåpen. Noen av disse aktivitetene fortsatte fram til 2009. Etter 2009 er det ikke funnet flere spor av slike aktiviteter. Også etter den tid har det pågått aktiviteter som kanskje kan ha doble hensikter: Utvikling av teknologi til bruk innen sivile sammenhenger og konvensjonelt militært forsvar, som også vil kunne benyttes i utvikling av en atombombe. Dette gjelder for eksempel utvikling av missiler som er i stand til å bære atomstridshoder.

 

Kan sette fart i heving av sanksjoner

Israel Hayom skriver at dette er den første rapporten fra IAEA som i så klare ord forbinder Irans atomprogram med våpenutvikling. I lys av rapporten skal styret for IAEA, som har representanter fra 35 land, stadfeste om de mener å være sikre på at Iran har innfridd sin del av atomavtalen med verdensmaktene. IAEA skal uttale seg om dette innen 15. desember.

Atomavtalen mellom Iran og P5+1-landene (de fem faste medlemslandene i FNs sikkerhetsråd samt Tyskland) ble inngått sommeren 2015. Internasjonale økonomiske sanksjoner mot Iran skal heves, mot at det iranske regimet lover å begrense atomprogrammet sitt. Israels statsminister Benjamin Netanyahu har tidligere omtalt avtalen som en historisk feil, som baner veien til atomvåpen for Iran. 18. oktober var den fastsatte datoen for implementering av avtalen for Irans del.

Dersom IAEA nå mener at funnene i rapporten er betryggende nok, og at de har hatt god nok grad av innsyn i Irans nåværende og fortidige atomaktivitet, er det et betydelig skritt i retning av full gjennomføring av avtalen, med heving av alle økonomiske sanksjoner.

Netanyahu kommenterer den nye rapporten slik:

– Rapporten fra IAEA beviser utover enhver tvil at Iran hadde en hemmelig plan om å utvikle atomvåpen, selv etter 2003, slik Israel har sagt. Rapporten avslører også Irans bedrageri og hemmelighold på alle områder som er forbundet med atomprogrammet deres.

Han oppfordrer inspektørene på det sterkeste til å komme til bunns i alle realiteter før de avslutter granskningsarbeidet.

 

Iran har økt uran-beholdningen

18. november, en måned etter at Iran skulle iverksette begrensningene i atomprogrammet, kunne IAEA-inspektørene rapportere at regimet hadde økt lageret sitt av lavanriket uran gjennom de siste tre månedene. Dette kom fram i november-rapporten fra IAEA til FNs sikkerhetsråd, ifølge Ynetnews.com.

Mengden lavanriket uran hadde i løpet av tre måneder økt fra 460,2 kg til 8.305,6 kg. Ifølge atomavtalen skal lageret kuttes til maksimalt 300 kg.

En diplomat Ynet har snakket med, hevder at økningen har naturlige forklaringer og er udramatisk. IAEA uttalte i den samme rapporten at Iran hadde kuttet ned på atomprogrammet ved å kutte ned på antallet sentrifuger som kan anrike uran. 15. november ble 11.308 sentrifuger observert på Irans største senter for anrikning av uran, Natanz – 3.000 færre enn før implementeringsdatoen 18. oktober. I tillegg var 1.500 sentrifuger fjernet fra Fordow i samme periode. Totalt hadde Iran dermed fjernet bortimot en fjerdedel av anrikningssentrifugene i løpet av disse første fire ukene. Demontering av slike sentrifuger er en komplisert og tidkrevende prosess, forklarer rapporten.

Ifølge atomavtalen skal antallet sentrifuger reduseres til 6.100 fra 19.000. 5.100 sentrifuger skal fortsatt kunne brukes til å lavanrike uran til bruk i kraftproduksjon. Høyanrikning av uran, som kreves for bruk i våpen, skal ikke utføres.

Diplomatkilder sier til Jerusalem Post at flere tusen av sentrifugene som fjernes kommer til å bli stående på vent, og vil kunne tas i bruk på et senere tidspunkt dersom regimet bestemmer seg for det.

 

Brøt FN-resolusjoner med prøveskyting

Et annet urovekkende moment ved det iranske regimets aktiviteter, er det pågående arbeidet med å utvikle ballistiske missiler som vil være i stand til å bære atomstridshoder. Atomavtalen hindrer ikke Iran i å utvikle missiler, men avtalepartnerne planlegger å ”oppfordre dem til å avstå fra dette de neste åtte årene”, ifølge Jerusalem Post.

21. november skal Iran ha gjort en prøveskyting av en av sine nyeste modeller av mellomdistansemissiler. Dette bryter med to FN-resolusjoner. All prøveskyting av ballistiske missiler har siden 2010 vært forbudt av FNs sikkerhetsråd. Forbudet gjelder inntil en avtale om begrensninger i landets atomprogram er ferdig implementert, noe den inngåtte avtalen enda ikke er.

 

Skrøt av hvor nær de er atombombe

Torsdag 26. november kom en høytstående iransk embetsmann med skryteuttalelser om hvor enkelt det ville være for det iranske regimet å bygge en atombombe, dersom bare det religiøse forbudet fra landets øverste leder Ayatollah Khamenei blir fjernet.

– Å bygge en atombombe er nå enklere for oss enn å ta på kontaktlinser, skrøt Hassan Karimpour, som er rådgiver for den paramilitære Quds-styrkens øverstkommanderende, Qassem Suleimani.

Uttalelsen ble først gjengitt i iranske medier, og så sitert på BBCs persiskspråklige nettside og den hebraiske israelske tv-kanalen Channel 2, før saken spredte seg til engelskspråklige nettsteder som Times of Israel.

Ayatollah Khamenei har utstedt fatwaer som forbyr bruk av atomvåpen, i tråd med regimets hardnakkede påstand gjennom mange år om at de ikke hadde forsøkt å produsere atomvåpen.

Ifølge nyhetsbyrået FARS sa Karimpour at Iran har 14 underjordiske missil-lagre med automatiserte avfyringsramper, og at ethvert land som måtte våge å angripe Iran, ville bli bombardert med et stort antall missiler.

I oktober var representanter for de iranske militærstyrkene på statlig tv for å skryte av landets store missilkapasitet.

I september erklærte landets øverste leder, Ayatollah Ali Khamenei, at Israel ville opphøre å eksistere innen 25 år. Kort tid før dette gjorde Irans forsvarsminister det klart at USA fortsatt er å betrakte som ”Den store satan”, selv om atomavtalen er inngått.

 

Les også:

16 grunner til at Iran-avtalen er en katastrofe

Verden er blitt et farligere sted

Advarte Kongressen mot dårlig avtale med Iran

 

Her kan du lese alt MIFF har skrevet om Iran.


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart