Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Hva er Jødisk Nasjonalfond?

– Over 220 millioner trær på over 900 tusen mål jord.

– Skoger, parker, utendørs rekreasjonsområder med over 12 mill. besøkende om året.

– Omsorg for 400 000 mål naturlig skog.

– Økologisk rehabilitering, bedring av landskaps- og miljøkvalitet.

– Å berike Israels vannøkonomi med demninger og reservoarer, å gi nytt liv til Israels forurensede elver.

– Å rulle ørkenen tilbake og hindre at den sprer seg, å rydde områder for turisme og utendørs rekreasjon.

– Å forberede tomter til boliger for nye immigranter, å utvikle og ta vare på Israels jord og nasjonale landområder.

– Og fremfor alt: Det privilegium det er å ta direkte del i Israels nasjonale gjenreising.

KEREN KAJEMET LEISRAEL – JEWISH NATIONAL FUND (KKL/JNF)
ble stiftet av Theodor Herzl under den 5. Zionistkongress i Basel i 1901. Formålet med fondet var å samle penger til kjøp av jord i det daværende Palestina og skape grunnlaget for en jødisk stat. Da FN i 1947 skulle avgjøre hvordan den nye staten skulle se ut, var det KKLs jord som skapte grunnlaget for hvor grensene skulle trekkes.

Det neste skritt var uttørring av sumper og treplanting. Slik ble KKL verdens første miljøorganisasjon. Keren Kajemet Leisrael betyr «Et evig fond for det jødiske folk». Jorden som tilhører KKL skulle ikke kunne selges, bare bygsles – leies – ut, og slik er reglene fremdeles. Pengene til jordkjøp kom fra rike jøder over hele verden, men ikke minst fra de BLÅ BØSSER som fantes i alle jødiske hjem.

I dag er KKLs hovedoppgave ikke mer jordkjøp, men jordforbedring og utvikling av landet med treplanting og bygging av vann-reservoarer. Man eksperimenterer med bl.a. å hindre erosjon og utvikle vekster som kan klare seg med lite vann, brakkvann og renset, resirkulert kloakkvann.

Handlingsplan Negev er et program for utvikling av Negev-ørkenen for det 21. århundre. Negev-ørkenen utgjør ca. 60 % av Israel, men har foreløpig under 10% av befolkningen. Planen går ut på å investere store beløp i Negev, bl.a. ved bygging av store vannreservoarer for å sikre fremskritt og øke utviklingen, fremme befolkningstilvekst og gjøre Negev til et vekstområde. Det avgjørende vil være å skape nye arbeidsplasser, gi innbyggerne høyere levestandard og livskvalitet og skape økonomisk stabilitet.

KEREN KAJEMET NORGE ble stiftet i 1917 som en underavdeling av Norsk Zionistforening. Pengene kom inn ved salg av trediplomer, innskrivning i THE GOLDEN BOOK og tømming av BLÅ BØSSER. Denne virksomheten fortsatte efter krigen under ledelse av John Jacobsen og senere Leon Leimann.

I 1985 ble ledelsen overtatt av Berit Demborg og Celia Gorlèn, med eget kontor. På den norske veggen i Yatir i den nordlige delen av Negev, fins det ca. 200 plater med navn på givere som har gitt penger til egen lund , 1000 trær, eller egen skog, 10.000 trær. Vi har også et spesielt skogprosjekt i Martyrskogen : SAMUELS PLAZA – til minne om norske jøder som ble drept i Auschwitz.

Forfatteren av denne artikkelen, Berit Demborg, døde i 2007. To år tidligere trakk hun seg som formann av JNF Norge. Ruth Rothschild, som hadde vært medarbeider i JNF Norge siden 1995, overtok som formann.

 


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart