Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Mer nedbør

Både i Israel og nabolandene er det tørt. Det har for Israels vedkommende ført til at Kinneret (Genesaretsjøen), som er det fremste ferskvannsreservoaret, har mye mindre vann enn den burde ha. Når sjøen er full, ligger overflaten 208,90 meter under havets overflate. Men denne vinteren har den vært nede i 213,57 meter under havflata. Hele årets regn kommer i vintermånedene.

Men i det siste har det vært gode nyheter. I uken som gikk, falt det store nedbørmengder. Og regnet kom de riktige stedene, det vil si i nedslagsområdet til Kinneret og de største underjordiske vannårene.
I Galilea og på Golan stod veier flere steder under vann, og enkelte hus ble oversvømt.

På Hermon-fjellet ligger det nå over 1,2 meter snø i de laveste bakkene, høyere oppe mer enn dobbelt så mye.

Kinneret
På torsdag 6. februar var vannspeilet steget med 1,05 meter fra det laveste punktet denne vinteren. Det er nå over 80 cm høyere enn på samme tid i fjor. Men det er ennå mer enn 4 meter til før sjøen er full. Det er lite trolig at den vil nå toppnivået.

Regnet har ført til at jordsmonnet er gjennombløtt. Det betyr at mer av vannet renner videre til Kinneret enn tidligere, da mye av det gikk til å væte grunnen. Noen frykter at de strie strykene vil bringe med seg mer av gjødning og andre stoffer enn ønskelig, slik at det kan bli uønsket algevekst i Kinneret til sommeren.

En grunn til at vannet stiger forholdsvis raskt, er at det ikke blir pumpet så mye vann fra Kinneret denne måneden. Ledningsnettet skal nemlig vedlikeholdes. Vannforbruket er også mye lavere enn vanlig: På grunn av alt regnet er det langt mindre behov enn vanlig for kunstig vanning av planter. Derfor holder det for en kortere periode med å pumpe vann fra underjordiske vannårer.

Nye vannkilder
Israel har ennå ikke tatt i bruk avsalting av sjøvann. Men landet er nå i ferd med å bygge flere avsaltingsanlegg. Når de etter hvert står ferdige fra neste år av, vil de kunne bety en viss lette i vannkrisen.
Det blir forsket på nye metoder slik at kloakkvann kan utnyttes bedre. Allerede brukes renset kloakkvann til å vanne en del typer avlinger. Men nye høyteknologi-anlegg skal kunne kombinere biologiske prosesser med membran-teknologi. Vannet skal da bli av så god kvalitet at det kan brukes til å vanne alle slags planter, også i parker og hager. Det skal også kunne brukes i en rekke industri-prosesser.

Kilde: Flere artikler i Jerusalem Post av David Rudge.

 


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart