Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

Økonomien blomstrer

Tallene fra første kvartal 2007 viser at den israelske økonomien fortsetter sin raske vekst.

Tallene fra 1. kvartal 2007 er bearbeidet slik at de gjelder hele året. Altså: Hva veksten er på årsbasis hvis den fortsetter slik som i 1. kvartal.

Veksten i Israels bruttonasjonalprodukt i 1. kvartal svarer til en årlig vekst på 6,3 prosent. Det er mye, men likevel mindre enn siste kvartal i fjor, hvor det tilsvarende tallet var 7,3 prosent.

Israel er i sitt femte år med sammenhengende økonomisk vekst. Arbeidsledigheten er falt fra ca. 10 prosent for få år siden til 7,7 prosent nå. Veksten kom da daværende finansminister Benjamin Netanyahu satte i gang en hestekur med kraftig nedskjæring i offentlige budsjetter.

Sterk shekel demper veksten
Et problem for de israelske bedriftene er at den israelske valutaen, shekelen, er styrket med så mye som 10 prosent siden første kvartal i fjor og 4 prosent i løpet av første kvartal dette året. Det betyr at de israelske bedriftene får mindre igjen i shekel for varene de selger til utlandet og at utenlandske varer blir billigere i Israel. Det blir altså vanskeligere for israelske bedrifter å konkurrere.

Veksten i israelsk økonomi har altså skjedd på tross av disse endringene i valuta-kursene. Men det er ventet at den sterke shekelen vil føre til en noe dempet vekst i tiden framover. En økonom som er intervjuet, tror at veksten for hele året blir på ca. 5 prosent. Det er på betingelse av at det ikke blir noen store krigshandlinger med Libanon, Iran eller Syria. Da kan utviklingen bli ganske annerledes enn forespeilt.

Økte investeringer
Det private forbruket økte med 11,8 prosent på årlig basis. Offentlig forbruk derimot falt med 4 prosent, etter å ha gått opp i siste kvartal i fjor.

Investeringer i fast eiendom økte med hele 23,7 prosent i de tre første månedene, og import av kapitalvarer økte med 19 prosent. Dette er positive tegn på fortsatt vekst. Det samme er den lave renten. Israels banks grunnrente er nå på 3,5 prosent, og det er ventet at den vil bli senket ytterligere. På den måten håper man å få i gang igjen en viss, lav inflasjon. (Den har vært tilnærmet null, og til dels negativ – altså deflasjon.) Det vil forhåpentligvis svekke shekelen og gjøre israelske bedrifter mer konkurransedyktige.

Kilde til dagsaktuelt stoff: En artikkel på jp.com 28. mai 2007 av David Rosenberg på grunnlag en rapport fra Bloomberg.

 

 


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart