Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Lunken filatelistisk støtte til Fatah og PLO

Det er etter hvert vokset fram over 40 geriljaorganisasjoner som kjemper mot Israel. Den største ble dannet i 1959 i Kuwait: Harakat Al-Tahrir Al-Filastini (Palestinas Frigjøringsbevegelse), bedre kjent under baklengsforkortelsen, FATAH. Men fatah er også et arabisk ord som betyr erobring /seier. Siden dannelsen og fram til han døde var den egyptiskfødte Yasser Arafat lederen.

I 1964 grunnla Den arabiske liga Munazzamat Tahrir Filastin – Palestine Liberation Organisation, der Arafat ble formann 3.2.1969. Målet var ikke å danne en rest-palestinsk stat på Gaza og Vestbredden; det kunne gjøres uten noe PLO. PLO skulle være et middel for de arabiske statene til å utslette Israel, et mål som ble nedfelt i PLOs nasjonale charter.

Støtten arabiske land har gitt PLO, har vært halvhjertet. Rett nok har de vært enige i målet, å gjøre Israel arabisk, men de er også redde for revolusjonære bevegelser; både Jordan og Libanon har fått føle PLO som en stat i staten, så PLO har ikke fått etablere seg fritt noe sted. Antallet frimerker som støtter de palestinske araberne er betydelig; ingen flyktninger eller minoritet har fått tilnærmet slik filatelistisk støtte. Oppfordring til kamp mot Israel forekommer også i rikelig monn, og man skulle kanskje vente et betydelig antall merker med hyldest til Fatah og PLO. Men de er heller få – i samsvar med den lunkne holdningen de arabiske statene jevnt over har til «palestinernes rettmessige representanter»

Sudan ligger trygt unna Israel og PLO. Til minne om 15. mai 1948, Palestinadagen, utgav landet i 1967 tre merker til støtte for denPALESTINSKE

 

 

FRIGJØRINGSORGANISASJON. Merkene viser PLOs emblem, PLO-flagget og kart over Palestina. At det ble Sudan som utgav det første PLO-merket, må sees i sammenheng med at det etter Seksdagerskrigen ble holdt et arabisk toppmøte fra 29. august til 1. september 1967 i Sudans hovedstad. Budskapet derfra ble de tre nei: Ingen fred med Israel, ingen forhandlinger med Israel, ingen anerkjennelse av Israel.

 

 

I 1971 kom Libya med tre merker for Fatah. Merkene er bergnet til internasjonalt bruk, med tekst både på russisk og kinesisk. – I 1982 oppfordret Qadhafi Arafat til å begå selvmord heller enn å rømme Beirut.

 

 

 

 

 

Ett merke ble utgitt i forbindelse med INTERNASJONAL KONFERANSE FOR SOLIDARITET MED SYRIA & PLO, 22. – 25.6.81. Saken er av global betydning for freden, som i en dues skikkelse svever over Palestina og et grønt Syria. Ett år senere – i 1982 – var Syria med på å nedkjempe Arafat i Libanon.

 

 

 

 

 

 

Det tredje landet som har gitt PLO filatelistisk støtte, ligger også i god avstand fra Israel: Den marxistiske folkerepublikken Syd-Jemen. Og som eneste land har det æret selve PLOs formann: Foran Klippedomen er Arafat avbildet sammen med PLO-flagget og Syd-Yemens flagg – PALESTINSK SOLIDARITET. Solidariteten skal ikke bare være fra Syd-Jemen, men fra hele verden, representert med FN-emblemet.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart