Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

MIFFs klage til Kringkastingsrådet

Kringkastingsrådet med leder Per Edgar Kokkvold i midten. (Foto: Anne Liv Ekroll, NRK)
Kringkastingsrådet med leder Per Edgar Kokkvold i midten. (Foto: Anne Liv Ekroll, NRK)
Det er med rette sagt at god journalistikk er å få fram de ulike parters beste argumenter. Her svikter NRK fullstendig når det kommer til Israel. MIFF ber Kringkastingsrådet bestille en uavhengig granskning av NRKs dekning fra 1. juni 2014.

Når Kringkastingsrådet skal ha møte 28. august, får de omlag 45 klagebrev til behandling. Omlag 30 av disse gjelder NRKs Midtøsten-dekning.

I 25 klagebrev som rådet har mottatt, hevdes det at NRKs dekning av  Gaza-krigen har vært ubalansert, pro-palestinsk og anti-israelsk, skrev Journalisten 20. august. Fagbladet for norske journalister lister opp temaoverskriftene og navn på innsender til klagene.

MIFF får opplyst fra Kringkastingsrådets sekretær at det har kommet fem, seks flere klager i etterkant. MIFF sendte inn vår klage i dag, og denne blir ettersendt til rådsmedlemmene og blir med i behandlingen torsdag i neste uke.

Totalt har NRK registrert langt over 600 skriftlige klager på Gaza-dekningen, skriver NTB 22. august.

Les hele klagen til MIFF under.

 

 

 

 

 

Klage til Kringkastingsrådet

 

22. august 2014

 

Innledning

På vegne av over 8300 medlemmer i organisasjonen Med Israel for fred (MIFF) vil vi kommentere noe av det vi ser som kritikkverdig ved NRKs generelle dekning av Israel, og dernest gi kommentarer til dekningen av konflikten denne sommeren. I vår oppsummering ber vi Kringkastingsrådet bestille en uavhengig granskning av NRKs dekning fra 1. juni 2014.

 

NRKs generelle dekning

Det er med rette sagt at god journalistikk er å få fram de ulike parters beste argumenter. Her svikter NRK fullstendig når det kommer til Israel.

Cecilie Hellestveit skrev til K-rådet allerede i 2011: «NRKs dekning representerer og gjenspeiler en klar narrativ av konflikten. (…) Denne narrativen rommer på langt nær alle virkelighetsforståelsene som finnes i og om konflikten. (…) Utfordringen for NRK ligger i å være seg bevisst denne narrativen, forsøke å utfordre den, og å slippe til stemmer som ikke hører naturlig hjemme i den.»

I de tre årene som har gått siden den gang, har det vært forbedringer å spore i NRK. Med ny Midtøsten-korrespondent forstår vi at antallet klager på Midtøsten-dekningen i relativt rolige perioder er blitt betydelig redusert. Det er ikke uten grunn. I 2012 fikk vi se propagandaspråket og journalistisk nøkternhet side om side i samme sending fra NRK Dagsrevyen. «Israel bombarderer 1,7 millioner mennesker på Gaza-stripen,» sa Tveit. «Inntrykket mitt er at Israel prøver å unngå sivile tap,» sa NRKs faste Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen.

Samtidig består systemfeilene.

NRK har en ekstrem overdekning av konflikter hvor Israel er involvert. Konflikter hvor mange ganger flere mennesker blir drept, drevet på flukt og lider kommer oftest helt i skyggen.

Israels krigføring blir ikke sammenlignet med andre lands krigføring. Krig er dessverre alltid brutalt, og får tragiske konsekvenser for sivilbefolkningen. Men NRKs seere får vite svært lite om hvordan Norge og NATO har ført krig, og hvordan denne krigføringen har fulgt krigens lover i forhold til hva Israel gjør for å overholde dem.

Israels beste argumenter blir systematisk fortiet. Vi hører om okkupasjonen, men ikke at Israel flere ganger har tilbudt avslutning av okkupasjonen i bytte mot ekte fred. Vi hører om blokaden, men ikke at blokaden kom etter rakettene og har som hensikt å stanse smugling av raketter og andre våpen.

Vi hører om kontroller og reiserestriksjoner, men ikke at restriksjonene har stanset bølgen av terror under den andre intifadaen. Vi hører om israelske arrestoperasjoner, men ikke at Israel og palestinske sikkerhetsstyrker samarbeider godt for å hindre islamistiske terrorgrupper i å vokse seg sterke på Vestbredden. Vi hører om ekspansiv bosetningspolitikk, men ikke at bosetningenes innegjerdede og patruljerte områder kun rommer 3 prosent av Vestbredden. Vi hører om nye bosetninger, men sannheten er at det dreier seg om bygging av boliger og fortetting i bosetninger etablert på 1970-1990-tallet.

Vi hører om palestinske flyktninger, men ikke om jødiske flyktninger. Vi hører at Israels krav om å forbli en jødisk stat er et hinder for fred, men ikke at palestinerne har lovfestet at deres framtidige palestinske stat skal være arabisk med islamsk sharia som prinsipp for lovgivningen. Kravet om utslettelse av Israel blir nesten aldri nevnt, selv om dette er konfliktens kjerne. Vi hører at palestinerne lever under press og undertrykkelse, men ikke at antallet jøder i den arabiske verden har gått ned fra over én million til langt under 10.000 de siste 70 år. De fleste har funnet en nødhavn i Israel.

NRKs journalistikk om Israel vil aldri bli god før de beste argumentene fra israelsk konsensus kommer fram. NRKs dekning vil fortsette å piske opp anti-israelske følelser i det norske folk så lenge Israels krigføring ikke sammenlignes med andre lands krigføring. 4 av 10 nordmenn likestiller Israels behandling av palestinerne med nazistenes behandling av jødene under andre verdenskrig, viste rapporten fra HL-senteret i 2012. NRK må ta sin store del av ansvaret, både for den åpenbare manglende historiske kunnskap, og spesielt for inntrykket nordmenn har av dagens situasjon i Midtøsten.

«Misbruk ikke andres følelser, uvitenhet eller sviktende dømmekraft,» sier Vær Varsom-plakaten. NRKs systemfeil i dekningen gjennom et par generasjoner har bygget opp uvitenhet, og ord og bilder fortsetter å bli misbrukt for å forsterke dette. Ensidig repetisjon av begreper som okkupasjon, blokade, mur – uten at det presenteres israelske argumenter – sementerer en narrativ der israelerne stigmatiseres som overgripere. NRK må være varsom med begreper som kan virke stigmatiserende.

 

NRKs dekning sommeren 2014

Hellestveit skrev i 2011: «Ved langvarige episoder med tung dekning, synes det som om grunn-narrativen blir sterkere, og preger dekningen i stor grad (årsaksforhold, ansvarsforhold, mulige utganger).  Risikoen er at forståelsen av episoden blir ‘låst’ i et altfor snevert perspektiv.  Både Gaza-krigen og dekningen av Mavi Marmara har klare eksempler på dette. Visse sider av bildet tones ned eller forsvinner helt fra dekningen.»

Vi har sett det samme nå sommeren 2014. Vi vil her nevne noen viktige klagepunkter i korthet, mer informasjon er å finne i fotnotene.

Ukritisk framstilling av Hamas. Gjentatte ganger har NRK fremstilt Israel som aggressor, selv om det var terrororganisasjonen Hamas som startet krigen med å drepe tre israelske tenåringer og fortsatte med rakettangrep dag etter dag. Hamas og de andre terrorgruppene på Gaza-stripen har gjentatte ganger brutt våpenhviler, men NRK har like mange ganger gitt inntrykk av at det var uklart hvem av partene som brøt våpenhvilen. Flere ganger er det framstilt i overskrifter som om Israel startet angrepene, i klart brudd på 4.4 i Vær Varsom-plakaten (VV).

Et graverende eksempel på NRKs frikjenning av Hamas, kom på NRK Dagsrevyen 1. juli. Den dagen var de tre israelske tenåringene begravd, og Israels fungerende ambassadør George Deek gjorde det klart at «Hamas-folk utførte denne ugjerningen». Men Sidsel Wold lot seg ikke overbevise. Hun sådde sterke tvil om ambassadørens påstander, og gikk langt i å avvise at Hamas kunne ha stått bak. «Hamas hadde ingenting å tjene på å gjøre dette nå,” sa Wold.

Wolds analyse står nå i et svært underlig lys, når det er klart at Hamas-ledere bekrefter at deres Kassam-brigader stod bak «den heltemodige innsatsen».

I flere år har NRK meldt at Israel ikke slipper tilstrekkelig sement inn i Gaza, slik at befolkningen ikke kan bygge opp igjen husene sine etter forrige krig. Men Gaza har importert enorme mengder sement og andre bygningsmaterialer. I sommer har det blitt synlig hvor sementen har tatt veien: Det er anslått at 700 tonn sement har gått med til hver tunnel, og der er avdekket over 30 av dem. I tillegg kommer de tunnelene som ikke er avdekket, underjordiske kommandosentraler etc. Her burde NRK sett det som sin oppgave å informere om at den betongen som NRK tidligere har hevdet aldri kom inn i Gaza faktisk har kommet inn, og hvor den har tatt veien. Gjerne med statistikk. NRK burde også problematisere hva man kan gjøre for å unngå at sement etc kommer på avveie i fremtiden – særlig ettersom Norge skal ha en sentral rolle i innsamling til gjenoppbygging av Gaza.

NRK fortjener kritikk fordi de ikke har avslørt kampmetodene til Hamas slik andre internasjonale medier har gjort. Igjen har vi sett Hellestveits konklusjon fra 2011 bekreftet: I den generelle dekningen er det særlig [NRKs] utelatelser som er påfallende, stemmer og perspektiver som ikke høres eller ikke kommer frem. I tillegg pekte hun på en viss tendens til underrapportering om israelske forhold.

Norske lisensbetalere er i ekstremt liten grad blitt fortalt hvordan Hamas bevisst bruker barn og sivile, moskeer, skoler og boliger i krigføringen. Mange hjerteskjærende og opprørende beskrivelser er gitt av forhold på Gaza-stripen, uten at årsakene blir forklart. Israels argumenter, som legger hele eller deler av ansvaret på Hamas, blir fortiet.

Om ikke Wold selv har opplevd press fra Hamas, hvorfor rapporterer likevel ikke NRK om alle de journalistene som forteller at de har opplevd slik press? Hamas innrømmer jo også selv overfor libanesisk TV å ha presset journalister.

 

Grafen viser antall drepte palestinske menn (blå) og kvinner (rød) som var oppført på Al Jazeeras oversikt med alder per. 10. august 2014.
Grafen viser antall drepte palestinske menn (blå) og kvinner (rød) som var oppført på Al Jazeeras oversikt med alder per. 10. august 2014.

Ukritisk framstilling av Hamas-statistikk for drepte. NRK har ukritisk gjengitt Hamas-myndighetenes påstander om en svært høy andel sivile drepte under konflikten. Al Jazeeras oversikt over drepte gir imidlertid større grunn til å tro på IDFs foreløpige anslag, at omkring halvparten av de drepte er stridende. Antagelig er antallet stridende godt over dette. Men i NRK blir det stadig gjentatt at over 80% er sivile, hvilket åpenbart er feil.

5. august skrev New York Times:

“Den delen av befolkningen som det er mest sannsynlig er militante, menn i alderen 20 til 29 år, er mest overrepresentert blant de døde. De utgjør 9 prosent av Gazas 1,7 millioner innbyggere, men 34 prosent av de drepte som det er oppgitt alder på. På samme tid, kvinner og barn under 15 år, som det er minst sannsynlig er legitime mål, er de mest underrepresenterte. De utgjør 71 prosent av befolkningen og 33 prosent av de drepte med kjent alder.”

Vi har ikke sett noen spor av tilsvarende informasjon hos NRK. Det er NRKs ansvar å være kritisk i valg av kilder, og kontrollere at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder.

 

Odd Karsten Tveit og Sidsel Wold. MIFF har mottatt kopi av en e-post NRKs nyhetsdirektør Per Arne Kalbakk skrev som svar på en klage fra en seer 21. juli. Her innledet Kalbakk slik: «NRK som institusjon har ikke noen mening om hvem som har rett og hvem som tar feil i Israel-Palestina-konflikten, eller hvem som begår de verste overgrepene mot sivilbefolkningen.»

Dersom dette er tilfelle, stiller vi oss undrende til at NRK fortsetter å bruke utenriksmedarbeiderne Odd Karsten Tveit og Sidsel Wold i rapportering fra Israel. Disse to medarbeiderne formidler stadig hva de mener er rett og hvem de mener tar feil. De har flere ganger gitt uttrykk for en policy for sin rapportering som avviker fra Kalbakks policy for NRK som institusjon. Vi forstår ikke hvordan NRK kan leve med dette.

Når det gjelder Tveit, sendte MIFF en klage på hans rapportering til kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen 28. mars 2014. Vi beklager sterkt at vi ikke har mottatt noe svar. Til K-rådets orientering, vedlegger vi denne klagen.

Også når det gjelder Wold vil vi påpeke at hun ofte blander faktiske opplysninger og kommentarer (VV 4.2). Den sunne journalistiske distansen ser ut til å ha forsvunnet. Se flere eksempler under neste avsnitt.

 

Konkrete overtramp

11. juni: NRK baserer seg ensidig og kritikkløst på palestinske kilder

Nyhetsmelding på nrk.no omtaler luftangrep på Gaza som «drepte en palestiner og såret to i Gaza by». En målrettet israelsk forsvarsaksjon mot terrorister fra Global Jihad blir framstilt nærmest som et vilkårlig luftangrep. IDF hadde gitt sin versjon av hendelsen 51 minutter før NRK publiserte sin nyhet.

16. juni: NRK nevner ikke hvorfor

Israelske soldater skjøt og drepte en palestinsk 19-åring på Vestbredden natt til mandag, publiserte nrk.no i en NTB-melding. At han deltok i voldelig konfrontasjon med steinkasting mot soldater ble fortiet.

17. juni: Wold feilinformerer om Netanyahu

“Netanyahu ville ikke snakke med palestinerne da de var splittet, men heller ikke når de samler seg,” sa Wold på NRK P2. Dette er opplysninger som ikke er korrekte (VV 3.2). Netanyahu uttrykte gjentatte ganger vilje til samtaler uten forhåndsbetingelser, og forhandlet med PA- og Fatah-ledelsen i Ramallah.

7. juli: NRK fortier palestinske rakettangrep i morgennyhetene

Saklighet og omtanke i innhold og presentasjon blir ikke vektlagt (VV 4.1).

8. juli: Wold legitimerer rakettangrep

Wold hevdet i morgennyhetene at Gaza har blitt ”terrorisert i årevis”, og at ”hvis man ikke sender raketter på et år eller to, blir jo palestinerne i Gaza glemt”. I tillegg sa hun at det var ”tragisk” at Netanyahu brukte tenåringsdrapene til å ”slå ned på Hamas” og ”ødelegge den palestinske samlingen”.

11. juli: «Masse nervøse israelske soldater skyter på alt som rører seg»

Sidsel Wold har i ettertid beklaget denne uttalelsen på Dagsrevyen – og det med rette.

12. juli: «Men du vet jo det at hver gang du hører et smell er det antakeligvis noen som dør.»

Wold fortsetter med kraftige overdrivelser i Dagsnytt.

15. juli: Nrk.no melder på forsiden: «Israel har starta opp att angrepa mot Gaza»

Hva hadde skjedd? Israel innledet en våpenhvile fra kl. 09.00 lokal tid. Hamas nektet å gå med på våpenhvilen og fortsatte bombardementet av israelske byer. Det ble registrert over 40 raketter avfyrt mot Israel i timene som fulgte, og luftvernsirenene ble utløst 58 ganger i ulike israelske byer. En av rakettene ble også siktet inn mot storbyen Haifa i Nord-Israel, noe som viser at Hamas nå har nesten hele Israel innenfor rekkevidde. Først når Israel svarte, ble det forsidestoff hos NRK.

15. juli: Nyhetssøk på nrk.no

Eksempel på overdekningen: Søk på Israel utelukkende på nrk.no i Google News gir 431 resultater. Gaza gir 394 resultater. Tilsvarende søk på Ukraina gir 198 resultater. Syria gir 205 resultater. Irak 114 resultater.

19. august: Koseintervju med Mads Gilbert

Nitimen har 15 minutters helteportrett av Mads Gilbert, kjemisk fritt for kritiske spørsmål. Når skal NRK følge opp med kritiske spørsmål mot Gilbert slik vi har sett i DR Deadline og BBC Hardtalk? Har NRK noen gang rapportert om Hamas-aktiviteten på Shifa, slik en rekke internasjonale medier har gjort?

19. august: «Ber militæret om å angripe Gaza»

Nrk.no nevner ikke nytt våpenhvilebrudd fra Hamas på forsiden, men fremstiller nok en gang Israel som aggressor.

 

Andre kommentarer

De palestinske barneofrene som NRK ikke rapporterer om

24. juni ble en liten palestinsk jente drept og tre familiemedlemmer skadet i en eksplosjon i Beit Lahiya, ifølge det palestinske nyhetsbyrået Ma’an. Eksplosjonen var forårsaket av «en hjemmelaget rakett». «Minst 160 barn er blitt drept i tunnelene», sa en Hamas-tjenestemann til journalist Nicolas Pelham i 2012. Flere hundre Hamas-raketter har slått ned på Gaza-stripen og forårsaket skade på liv og eiendom. Hvorfor melder ikke NRK om saker som disse? Mangelen på slik informasjon forsterker ubalansen i dekningen og resultatet er demonisering av Israel.

 

NRK har ikke rettet

Feilaktige opplysninger som MIFF har påpekt har ikke blitt rettet eller blitt beklaget av NRK (VV 4.13).

 

Ros

NRK skal ha ros for å ha intervjuet Terje Rød-Larsen et par ganger. Uten ham er vi redd NRKs seere ikke hadde fått med seg at Egypt og Den arabiske liga har stilt seg på Israels side mot Hamas.

 

Oppsummering

Vi vil be Kringkastingsrådet bestille en uavhengig granskning av NRKs dekning fra 1. juni 2014.

Når hypoteser og metoder for granskningen skal avklares, bør Kringkastingsrådet rådføre seg både med aktører som har målbåret kritikk og dem som har uttrykt tilfredshet med NRKs dekning. Under våre klagepunkter har vi nevnt flere forhold som må granskes nærmere.

Granskningen bør som minimum ha samme omfang som den Cecilie Hellestveit gjorde før behandlingen i Kringkastingsrådet 28. april 2011. NRK Analyse utarbeidet en kvantitativ analyse av NRKs kildebruk. Dette bør også inngå i en ny granskning.

I en granskning vil det være viktig å sammenligne NRKs dekning med dekningen til andre kringkastinger, f. eks. BBC. Hva tar NRK med, og hva blir utelatt, fra nyhetsbildet?

Kringkastingsrådet må ikke gjenta fadesen fra 2011, da et flertall av rådets medlemmer, til tross for Cecilie Hellestveits flengende kritikk, ga NRK «ros for balansert nyhetsdekning av konflikten». Det er pressens plikt å sette kritisk søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle.

Kringkastingsrådet må ikke hvile i denne saken før NRKs nyhetsredaksjon og andre redaksjoner oppfyller de høyverdige målene i NRK-plakaten:

– 1 D: NRK skal være redaksjonelt uavhengig. NRK skal verne om sin integritet og troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig i forhold til personer eller grupper som av politiske, ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. Virksomheten skal preges av høy etisk standard og over tid være balansert. Saklighet, analytisk tilnærming og nøytralitet skal etterstrebes, jf. bl.a. prinsippene i Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten.

– 4 F. NRK skal bidra til økt kunnskap om internasjonale forhold.

Det er en veldig lang vei å gå!

 

Med vennlig hilsen,

 

Morten Fjell Rasmussen, styreleder MIFF

Conrad Myrland, daglig leder MIFF

 


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart