Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Fordel for araberne

Vi hører mye om palestinernes lidelser: Flyktninger, kontroller, fengslinger, trefninger med israelske soldater, de er fattigere enn jødene m.m. Vi hører sjelden om de fordelene mange arabere har hatt av situasjonen sammenliknet med den i nabolandene.

Undervisning

Før Israel ble opprettet, var den arabiske befolkningen i Palestina en typisk u-lands-befolkning, med bl. a. stor analfabetisme.

I dag er den palestinske befolkningen den aller best utdannede i den arabiske verden. De israelske araberne nyter godt av det israelske skoleverket (hvor de har egne skoler med undervisning på arabisk), og etter hvert har en betydelig og økende del av dem også begynt å ta høyere studier.

Men palestinerne i Gaza og på Vestbredden har faktisk fått enda høyere utdanning. Det har FN sørget for. På 80-tallet fikk den palestinske ungdommen mer utdanning enn ungdommen i Storbritannia. Det er mulig at intifadaen og Arafats styre har ødelagt noe av dette. Men utdanningen er fremdeles høy etter forholdene i Midtøsten.

 

Helse

I 1995 var levealderen for menn i Israel nest høyest i verden, bare japanerne lå foran. Den slags svinger litt fra år til år (etter ulike epidemier m.m.). Men Israel ligger hele tiden i toppsjiktet. – Også for kvinner ligger Israel høyt på lista. De israelske araberne (som utgjør ca. 20 % av befolkningen) er en del av dette.

I 1990, mens Israel ennå styrte i Gaza, var barnedødeligheten på 26 pr. tusen levendefødte barn. I Egypt var den 87, i Irak 70 og i Jordan 45. Da Israel fikk kontrollen i 1967, var den 86 i Gaza. – Jeg har ikke tall for Vestbredden, men de har generelt vært noe bedre enn for Gaza.

Dette sier i grunnen også alt om den uhyrlige beskyldningen som av og til framsettes, nemlig at Israel driver folkemord på palestinerne i Gaza og på Vestbredden. Faktum er at disse områdene kanskje er de stedene i verden hvor befolkningen vokser raskest, og slik var det også mens Israel styrte.

 

Inntekt

Inntekten til de israelske araberne ligger høyt over inntekten i de arabiske nabolandene.

Fram til intifadaen begynte i 1987, gjaldt det (i mindre grad) også palestinerne på Vestbredden og i Gaza. Siden har den sunket pga. intifadaen, at palestinerne støttet Irak mot Kuwait (300.000 palestinere ble kastet ut av Kuwait og de andre Golfstatene og mistet dermed gode inntekter) og nå sist det palestinske selvstyret. Og ikke minst at Israel har vært nødt til å stenge grensen i perioder pga. terror. Men i en lang periode nå har grensen vært åpen. Mer enn 100.000 palestinere arbeider i Israel, og inntekten i disse områdene ligger igjen over nabolandene.

Det er å håpe at palestinerne satser på fred med Israel. Da vil palestinerne på Vestbredden og i Gaza kunne nyte godt av fordelen av en sterk økonomi. De fleste israelerne, både på venstre- og høyresida, håper at det går slik.

 

Kvinnefrigjøring

I arabiske land er kvinnene sterkt diskriminert. De arabiske kvinnene i Israel har etter hvert gjennomgått en kolossal frigjøringsprosess. Selv om det ennå gjenstår mye, er det også mye som er skjedd.

Det samme var godt på vei før Arafat overtok kontrollen på Vestbredden og i Gaza. Dessverre ser det ut for å ha gått tilbake igjen der. Men det at de palestinske kvinnene ser rettighetene i Israel, bidrar uansett til å styrke deres stilling.

 

Demokrati

Araberne i Israel bor i et demokrati.

På Vestbredden og i Gaza rådde jordansk og egyptisk lov, også mens Israel styrte. Derfor var friheten noe begrenset. Men den var betydelig større enn den dessverre er blitt nå under Arafat.

Vi håper likevel at det israelske demokratiet på sikt kan bidra til å styrke de demokratiske kreftene blant palestinerne.

 

Les også:
Forskning og teknologi
Helse og sikkerhet
Integrering
Israelske arabere
Jordbruk
Økonomi
Utdanning
Forbilledlig demokrati

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart