Bli en aktiv Israel-venn nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai for å høre svært aktuelle foredrag. Vær rask med påmelding, begrenset antall plasser.

Når antisemittiske talemåter blir forkledd som Israel-kritikk er det jødehat

Skjermdump fra Lindmo på NRK 15. mars 2019.
«De antiisraelske konspirasjonsteoriene og falske anklagene har nørt opp under forfølgelser, angrep og til og med mord på jøder i Nord-Amerika og Europa.»

I 2016 vedtok The International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) enstemmig en arbeidsdefinisjon for antisemittisme. Dobbeltstandard mot Israel er eksempel på antisemittisme, slår definisjonen fast. IHRA-definisjonen gjengis også i den norske regjeringens Handlingsplan mot antisemittisme (2021-2023) som kom i januar.

Anti-israelske krefter har den siste tiden intensivert innsatsen for å undergrave IHRA-definisjonen, fordi de mener den hindrer kritikk av Israel (som for eksempel LO). Dette til tross for at IHRA skriver: «Kritikk av Israel lignende den som blir rettet mot ethvert annet land kan ikke bli regnet som antisemittisme.»

Som Israels motstandere i Norge stadig beviser, ønsker de å demonisere Israel og dømme Israel etter mye strengere standard enn alle andre land, samtidig som de hevder seg kjemisk fri fra antisemittisk kommunikasjon. Blant annet har NRK-sjefene fortsatt til gode å innrømme at Shaun Henrik Mathesons tirade 2. februar var antisemittisk. MIFF og flere andre organisasjoner har anmeldt Matheson til politiet. [Klikk her for å gi din støtte til politianmeldelsen.]

I løpet av de siste to årene har NRKs underholdningsprogrammer tre ganger promotert løgnanklagen at Israel gjennomfører eller har intensjon om å gjennomføre folkemord på palestinerne. MIFF har bedt Kringkastingsrådet spørre NRK-ledelsen om hvilke andre land som har fått tilsvarende behandling. Du aner sikkert hva som er det riktige svaret.

The International Legal Forum har tatt initiativ til et opprop i støtte til IHRAs definisjon på antisemittisme. MIFF gjengir det i sin helhet under. [Klikk her for å underskrive oppropet.]

MIFF har tidligere reist krav til Facebook om å ta i bruk IHRAs definisjon på antisemittisme. Det er på høy tid at NRK gjør det samme.

Opprop i støtte for IHRAs definisjon av antisemittisme

Undertegnede akademikere og intellektuelle ønsker med dette å uttrykke sin støtte til International Holocaust Remembrance Alliances (IHRA) definisjon av antisemittisme, og nødvendigheten av den i kampen mot antisemittisme over hele verden.

1. Vi er en gruppe engasjerte akademikere og intellektuelle, jødiske og ikke-jødiske, fra hele det politiske spekter. Våre medlemmer plasserer seg selv på den politiske høyreside, venstreside og i det politiske sentrum. Vi har forskjellige syn på politikken til den nåværende israelske regjering, dens politikk overfor palestinerne og den beste måten å oppnå fred og sameksistens på med Israels naboer. Vi er imidlertid alle enige om det akutte behovet for å reagere på den økende antisemittismen over hele verden. IHRAs definisjon av antisemittisme er et uvurderlig verktøy som fanger opp de forskjellige uttrykkene for og forkledningene til vår tids antisemittisme.

2. IHRAs definisjon av antisemittisme er en internasjonalt akseptert definisjon av antisemittisme som er utformet av representanter og akademikere fra hele verden. IHRAs definisjon dekker klassiske antisemittiske talemåter, som stereotyper, demonisering og fornektelse av Holocaust, oppfordring til vold mot jøder, i tillegg til mer moderne former for antisemittisme. Definisjonen tar hensyn til at vår tids antisemittisme ofte er rettet mot staten Israel – oppfordringer til tilintetgjørelse av Israel, sammenligninger med Nazi-Tyskland, dobbeltstandarder og demonisering.

3. Antisemittismen er ofte blitt kalt verdens eldste form for hat, som sprer seg og endrer seg ut fra kultur og kontekst. Siden det nye årtusenets begynnelse har vi vært vitne til fremveksten av en «ny antisemittisme» som trekker på arven fra tidligere antijødiske forestillinger og talemåter. Denne nye antisemittismen har sine røtter i en giftig blanding av klassisk, moderne rasepreget, islamsk og sovjetisk antisionistisk antisemittisme. Den peker ut den jødiske staten som spesielt demonisk og en stat som fortjener boikott og vanære. I en verden full av stater og nasjonale bevegelser oppfordrer den til oppløsning og endelig tilintetgjørelse av staten Israel. Denne antisemittismen rettferdiggjør forfølgelsen, utestengningen og forvisningen av israelere og jøder verden over. Den fortsetter århundregamle tradisjoner med boikott, avvisning og unngåelse av jøder. Den anvender klassiske antisemittiske forestillinger eller sammenligninger mellom Nazi-Tyskland, utøveren av historiens verste antisemittiske forbrytelse, og staten Israel, hjemmet til halvparten av verdens jøder. Samtidens antisemittisme kommer fra mange kilder med ytterliggående ideologier – reaksjonære langt ute på høyresiden, antisionister langt ute på venstresiden, og islamske jihadister og radikalere.

4. Vår tids antisemittisme er ofte fanatisk opptatt av sionismens angivelige «misgjerninger», og prøver å skille sionismen fra dens jødiske kontekst. Den «sionismen» som disse antisemittene prøver å rakke ned på og bekjempe, har lite til felles med faktisk sionisme. Sionisme er i virkeligheten den jødiske nasjonale bevegelsen som er viet til gjenopprettelsen av en stat for det jødiske folk i hjemlandet til deres stamfedre. Helt fra begynnelsen har sionismen forestilt seg en stat bygget på like rettigheter og toleranse for alle borgerne der det jødiske folk kan utøve sin rett til selvbestemmelse. Sionismen er basert på to tusen års lengsel etter å vende tilbake til Israels land slik den er nedfelt i årtuseners jødiske bønner, litteratur og helligholdelse. For mange jøder både i Israel og i diasporaen er sionismen og staten Israel dessuten en garanti for jødisk sikkerhet og utvikling. For mange av oss, jødiske og israelske akademikere med forskjellig bakgrunn, bærer familiehistoriene våre merkene fra en verden uten en israelsk stat. Mange av våre foreldre og besteforeldre flyktet fra forfølgelse i Europa og den arabiske og muslimske verden på grunn av sin jødiske identitet. Staten Israel har gitt jøder verden over et hjemland, et sted å utvikle vår unike kultur og evnen til å beskytte oss mot ytre trusler. Derfor kan oppfordringer om å nedmontere den jødiske staten ikke forstås som annet enn et angrep på jødisk historie, identitet og sikkerhet.

5. Vi vil aldri antyde at kritikk av Israel er antisemittisk. Dette argumentet er bare en stråmann. Men når selve Israels eksistens blir truet og betegnet som illegitim, når israelere og jøder blir utestengt på grunn av sin tilknytning til den jødiske staten, og når antisemittiske konspirasjoner og talemåter blir forkledd som kritikk av Israel og av sionisme, oppfatter vi dette som antisemittisme. Når hatet som blir rettet mot Israel ikke blir stanset, siver det ut og retter seg mot jødiske samfunn i diasporaen, som i stor grad identifiserer seg med og støtter selve eksistensen til staten Israel, men ikke nødvendigvis den ene eller den andre politikken som blir ført. Disse antiisraelske konspirasjonsteoriene og falske anklagene har nørt opp under forfølgelser, angrep og til og med mord på jøder i Nord-Amerika og Europa. Vi reagerer med vantro på antydningen om at aksepten av IHRAs definisjon og forpliktelsen til å utrydde antisemittismen skulle stå i motstrid til den bredere kampen mot rasisme og undertrykkelse.

6. Fred og forsoning kan ikke oppnås parallelt med avvisningen og delegitimeringen av det jødiske folkets rett til sikkerhet og trygghet i sin egen stat. Oppfordringer til både ødeleggelse av Israel og diskriminering av israelere og jøder over hele verden står i direkte motsetning til menneskerettigheter.

7.Vi tror på en åpen dialog og kritisk diskusjon over hele verden med mennesker med en åpen innstilling, men når israelere og jøder over hele verden er truet, må vi heve røsten.

Støtter du dette oppropet? Skriv under her. (Oppropet er i regi av The International Legal Forum og oversatt til norsk av Bertil Knudsen for MIFF.)


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart