Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

Et nytt skoleeksempel på NRKs snevre narrativ

Ikke mange signaler om fred fra denne palestinske kvinnen som NRK Dagsrevyen ga mikrofonen til 11. november 2012. (Skjermdump fra NRK)
Ikke mange signaler om fred fra denne palestinske kvinnen som NRK Dagsrevyen ga mikrofonen til 11. november 2012. (Skjermdump fra NRK)
I NRK Søndagsrevyen fikk palestinske flyktninger nok en gang presentere sine ekstreme krav som hindrer fred i Midtøsten. PA-president Mahmoud Abbas ble kritisert for det noen har tolket som moderate uttalelser. Men Nabil Shaath fra PLO fikk bekreftet at kravene om "rett til å vende tilbake" står fast.

Fra studio på Marienlyst ble reportasjen i Dagsrevyen søndag 11. november innledet slik:

«Mange ønsker at USAs gjenvalgte president Barack Obama igjen skal forsøke å få til fred mellom palestinere og israelere. Et av de vanskeligste spørsmålene er hva som skal skje med alle de palestinske flyktningene. Mange av dem føler at også dere egen leder Mahmoud Abbas nå har snudd dem ryggen.»

Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen tok deretter seerne med til «flyktningleiren» Dheisieh på Vestbredden. TV-opptakene viser at dette ikke lenger er noen flyktningleir i ordets vanlige betydning, men en by med murhus og velutstyrte, møblerte leiligheter.

En eldre palestinsk kvinne, Malika Abu Akkar, viste fram nøkler, som hun fortalte var nøkler til husene som hennes familie forlot under krigen i 1948. «Nøklene er drømmen om å komme tilbake,» forklarte Mikkelsen.

– Hele Palestina er vårt, erklærte Akkar. På veggen bak henne kunne vi se bilder av fremstående palestinske ledere, inkludert tidligere PLO-leder Yasser Arafat og tidligere Hamas-leder sjeik Ahmed Yassin.

Akkar tok avstand fra uttalelsene som PA-president Mahmoud Abbas ga i intervju med en israelsk tv-journalist 1. november. Noen mente Abbas her sådde tvil om hvorvidt kravet om «rett til å vende tilbake» for palestinske flyktninger står fast.

Hva var det president Mahmoud Abbas tenkte på? Var han klar til å oppgi kravet om rett til å vende tilbake? Vi gjengir svarene som Nabil Shaath, rådgiver til Abbas, ga til Mikkelsens undring.

Shaat: Nei, nei. Intervjuet ble feiltolket. Han [Abbas] snakket om sitt personlige valg. Han sa at om han har en rett til å flytte til hjemstedet [Safed i Nord-Israel], vil han ikke flytte til hjemstedet, fordi han har plikter her [i Ramallah].

Mikkelsen: Men kan man som palestinsk president uttale seg slik om personlige valg?

Shaat: Det skapte en masse problemer, og han har måtte forklare det igjen og igjen. Han sa det jo på engelsk, og det er langt fra det språket han er best i.

Mikkelsen: Men han skapte mye sinne blant palestinere i flyktningleirer?

Shaat: Det stemmer.

Mikkelsen: Forstår du dem?

Shaat: Naturligvis. [Shaat gjør det klart med kroppsspråket at det burde være selvsagt!] Han har ikke rett til å gi avkall på palestinernes historiske rettigheter.

Mikkelsen avrunder med å fortelle at det finnes omkring fem millioner palestinere registrert av FN som flyktninger. De er spente på hva Obama kan få til, men nå lurer de mest på hva deres egen president driver med, avslutter Mikkelsen.

Nabil Shaath, rådgiver til PA-president Mahmoud Abbas, slår fast at kravet om "rett til å vende tilbake" står fast. Ingen andre flyktninggrupper har fått en slik kollektiv "rett". (Skjermdump fra NRK)

 

Kommentar

Ingen palestinere, heller ikke palestinernes venner i NRK, trenger å være i tvil. Både Abbas og andre offisielle talsmenn for PA har for lengst gjort det tydelig og klart at kravet om «rett til å vende tilbake» står like fast som før. De nordmenn som støtter dette ekstreme kravet, og de er det mange av, kan puste lettet ut – nå er det også bekreftet på NRK Dagsrevyen.

Mikkelsen skal ha ros for å presentere flyktningspørsmålet som et kjernespørsmål i konflikten mellom israeler og palestinere. Som oftest fokuserer NRK ensidig på landarealer og sikkerhet, påpekte forsker Cecilie Hellestveit i sin rapport til Kringkastingsrådet i april 2011.

Flyktningspørsmålet er et kjernespørsmål, men selv  om Mikkelsen hadde en hele 5 minutters reportasje kom det ikke fram ett eneste argument til hvorfor Israel har nektet tilbakevending i 64 år. Det krever ikke mange setninger, men gå inn på lenkene dersom du vil vite mye mer:

 

Ikke vanskelig å løse

Palestinernes flyktningproblem er sentralt i konflikten, men NRK Dagsrevyen tar feil når de sier at dette er vanskelig å løse. Det er bare vilje det skorter på.

Problemet løses ved å behandle de palestinske flyktningene som alle andre flyktninger.

  • FN kan slutte å videreføre flyktningstatusen for palestinerne i generasjoner. Dette gjør de ikke med noen andre flyktninggrupper.
  • Løsningen for de andre store flyktningproblemene har vært permanent bosetning i de områdene flyktningene kom til, eller i et tredje land. De palestinske flyktningene må integreres der de nå bor, ikke brukes om et politisk pressmiddel for noen som ikke vil godta at Israel er kommet for å bli.
  • Israel ønsker økonomiske kompensasjonsordninger velkommen, dersom bare jødene som ble jaget ut av arabiske land får erstatning etter tilsvarende satser.

Den dagen NRK formidler dette, vil de bryte ut av sin fastgrodde, snevre historiefortelling. Den dag også den norske regjeringen og organisasjoner som arbeider i Midtøsten tar dette inn over seg, vil Norge kunne ta et langt skritt i retning av å kunne bidra til fred. Den «freden» og «rettferdigheten» som SV, Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp og Den norske kirke i dag arbeider for, er en «fred» uten Israel.

I stedet for å kjøre rådgiveren til Abbas til veggs på vegne av palestinske flyktningers urealistiske drømmer, ville Mikkelsen da i stedet spurt hvordan Fatah vil være villig til å gjøre kompromisser i dette spørsmålet.

 

Malika Abu Akkar til NRK Dagsrevyen søndag 11. november 2012. (Skjermdump fra NRK)
Malika Abu Akkar til NRK Dagsrevyen søndag 11. november 2012. (Skjermdump fra NRK)

Anklagen om jødenes makt

Det bør også nevnes at Mikkelsen lar flyktningkvinnen gjengi en anklage om jødenes store makt uten noen motforestillinger eller reservasjoner. Barack Obama må be om unnskyldning hver gang han sier noe om Palestina, «fordi jødene er sterke», hevdet Malika Abu Akkar. Dermed ble en ny dråpe av giften fra Zions vises protokoller dryppet ut i norsk bevissthet via Midtøsten og NRK.

Når USA støtter Israel er det først og fremst fordi det er i landets egeninteresse, og fordi et stort flertall av landets innbyggere ser på Israel som en nær alliert, med en kultur, et politisk klima og en historie som står USA mye nærmere enn andre stater i Midtøsten.

 

Ros til Mikkelsen

Helt til slutt tar vi også med en honnør til Mikkelsen, som har rapportert på Nrk.no om hvordan palestinske selvstyremyndigheter slår ned på palestinske journalister.

– Ingen straffes for overgrep mot journalister, sier en palestinsk journalist.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart