Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

Redd Barna får servere demonisering av Israel til frokost på NRK

Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna, på NRK Nyhetsmorgen 29. april 2020. (Skjermdump: NRK)
En ensidig rapport fra Save the Children ble presentert av Redd Barnas norske leder på en måte som gjorde demoniseringen enda mer effektiv.

La det være klart helt fra begynnelsen: Det er dypt tragisk at palestinske mindreårige vokser opp i et konfliktområde. MIFF har tidligere forklart hvordan palestinske barn kunne vært spart for å bli ofre.  MIFF deler helhjertet Redd Barnas ønske for alle barn at de har en trygg og god skolehverdag.

Når det er sagt, er det grunn til å rette flere kritiske merknader til rapporten som Redd Barna (Save the Children) publiserte i dag 29. april. Det er særlig grunn til å korrigere presentasjonen av rapporten som ble gitt på NRK Nyhetsmorgen av generalsekretær Birgitte Lange fra omkring klokken 08.48.

Vi gjengir NRKs innslag i sin helhet, avbrutt av MIFFs kommentar i egne fargede rammer.

Redd Barnas intervju på NRK

Programleder: Det skal aller først dreie seg om skolegang på Vestbredden. Fordi Redd Barna publiserer i dag en rapport om skolegangen, altså for barn, der. Rapporten som er gjennomført av Alpha International for Redd Barna, baserer seg på intervjuer av 400 palestinske barn, og gir et innblikk i hvordan de opplever skolehverdagen sin. I studio så er generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange. Det er mange steder i verden med krig og konflikt, som er farlig for skolebarn, hva er det som gjør at Vestbredden skiller seg ut?

Birgitte Lange: Det som kanskje skiller seg aller mest ut på Vestbredden, er jo den systematiske trakasseringen som foregår knyttet til palestinske barn på vei til og fra skolen, og mens de er på skolen. Det er checkpoints, det er krav om å se identifikasjonspapirer, skolene blir systematisk angrepet, de blir brukt av militæret, og det blir brukt tåregass mot barn, det blir brukt gummikuler. Så det er systematiske angrep og trakassering direkte rettet mot barn. Det er veldig spesielt.

NRK og Redd Barna utelater, slik Save the Children til og med innrømmer i sitt sammendrag av rapporten, at undersøkelsen ikke bygger på et representativt utvalg. «Dette er ikke et statistisk signifikant eller representativt utvalg, fordi det er tatt ut fra de skoler som har opplevd det høyeste antall utdanningsrelaterte brudd,» skriver Save the Children.

Save the Children har laget en rapport om barns opplevelser på Vestbredden ved å velge ut skolene «basert på høyest antall hendelser av angrep» (side 23 i rapporten), men verken Redd Barna eller NRK forteller dette til norske tv-seere. Tvert imot prøver Redd Barna og NRK å utgi dette som om det var representativt. Dette blir dermed ren demonisering med bruk av falsk statistikk.

Det hører med til unntakene at palestinske barn møter israelske soldater på vei til skolen. Det hører med til unntakene at de må gå gjennom kontrollposter eller vise identifikasjonspapirer.

Save the Children nevner ingenting om væpnet og voldelig palestinsk aktivitet i sin rapport. De nevner heller ingenting om palestinske skolebøker, som har et redselsfullt, voldelig innhold. Hvorfor spør ikke Save the Children dem noe om dette? Hvorfor har NRK ikke vist noen vilje til å omtale palestinske skolebøker, annet enn å la en norsk-palestiner komme med usanne påstander i et forsøk på å hvitvaske?

Når Birgitte Lange presenterer sine anklager på NRK, nevner hun ikke at tåregass og gummikuler blir brukt av israelske soldater når det blir ansett som nødvendig for å spre folkemasser og gjenopprette ro og orden. Blir det gjort feil fra israelske side? Helt sikkert. Finnes det israelske soldater og offiserer som opptrer som kjeltringer? Helt sikkert! Men henvisning til konkrete episoder med tid og sted er mistenkelig fraværende i rapporten, til tross for at Vestbredden er fullpakket med videokameraer som kunne dokumentere og bekrefte. Redd Barnas anklager om systematiske angrep på barn og skoler, uten å nevne palestinsk vold og opprør, blir i beste fall ensidig. Servert på NRK, uten kritiske spørsmål eller viktig kontekst og reservasjoner fra rapporten, blir det demonisering.

Programleder: Hva er det barna da forteller?

Lange: Barna er kjemperedde. De har en grunnleggende følelse av frykt. Tre firedeler av disse 400 barna forteller at skolen deres er angrepet. Man kan jo selv tenke seg, hvis man skulle tenkt på Norge. 75 prosent av barna har opplevd at skolen er angrepet. Tilsvarende høy prosent er redd for å møte militære personer på vei til og fra skolen. Barna har også en grunnleggende frykt i seg, som gjør det vanskelig for dem å konsentrere seg om skolearbeidet.

Igjen, er det nødvendig å understreke at Save the Childrens rapport på ingen måte er representativ for alle de hundretusenvis av palestinske skolebarn på Vestbredden og Øst-Jerusalem. Rapporten har håndplukket barn som bor i de mest betente konfliktområdene. Det er grunn til å tro at gutter er overrepresentert i utvalget (288 gutter, 126 jenter) fordi de blir mest utnyttet av palestinske militante organisasjoner i konfrontasjon med israelske soldater. Selv om det er valgt skoler som bor tett på noen av de mest ekstreme israelske bosetterne, er det kun 13 prosent av guttene og 5 prosent av jentene som sier de har opplevd vold fra bosettere (side 23).

Når Save the Children går til barn i de mest betente konfliktområdene på Vestbredden, møter de til dels barn som er opptrent til å snakke med vestlige gjester, de vet hva de bør si. Likevel har barn «av og til nevnt andre saker som dårlig forhold mellom skolen og foreldre, mobbing og vold – enten hjemme eller på skolen» (side 11). Dette falt imidlertid utenfor fokuset til Save the Childrens rapport… Det som ikke kan brukes mot Israel, er mindre interessant.

Save the Childrens rapport nevner viktige reservasjoner som ikke kom med på NRK. Det kanskje viktigste er hva som regnes som et angrep. «Save the Children innrømmer at mange hendelser som barna beskriver faller utenfor definisjonen [av angrep fra Global Coalition to Protect Education from Attack], for eksempel hendelser relatert til tungt bevæpnet militære eller bosettere som gjør dem [barna] utrygge i klasserommet, eller på deres vei til og fra skolen.» Når 75 prosent i de mest betente områdene av Vestbredden sier de har opplevd et «angrep», kan det altså bety at de har sett en israelsk soldat eller bosetter på vei til skolen. Med en slik definisjon er det underlig at prosenttallet ikke er høyere.

Save the Children skriver også: «Det er viktig å merke seg at hendelsene de beskriver ikke har blitt uavhengig bekreftet av Save the Children, men tilgjengelig data fra andre kilder blir gitt for å støtte informasjonen som barna har gitt.» (side 11)

På side 28 gjengir rapporten et opplysende sitat av en 11-åring fra Nablus: «Jeg forsøker å roe meg ned med å si til meg selv igjen og igjen at jeg ikke har gjort noe galt.» Dette antyder at palestinske barn forstår hvem de israelske militæraksjonene retter seg mot: De som har gjort noe galt.

Det er tragisk at Redd Barnas norske generalsekretær fremstiller innholdet i rapporten på en måte som gir den enda mindre troverdighet.

Programleder: Ja, for hvordan påvirker det barna?

Lange: Barna blir redde, de får angst, de blir traumatisert, de har mareritt om kvelden, de besvimer – og dette er barnas egne beskrivelser, dette er hva barna sier det gjør med dem. De får store konsentrasjonsproblemer. 80 prosent av disse 400 barna beskriver en grunnleggende frykt knyttet til skolen.

Programleder: Men hva kan gjøres da?

Lange: Det er mye som kan gjøres. Barn har en grunnleggende rett til å gå på skolen, ifølge Barnekonvensjonen. Norge og den norske regjeringen bør være en pådriver mot myndighetene i Israel om å sørge for at angrep på skoler stoppes. Norge har et historisk ansvar som følge av Oslo-avtalen, og har et lederskap i giverlandsgruppen for Palestina, og bør sette dette høyt på dagsorden. Norge bør også sørge for å legge press på Israel, slik at også Israel slutter seg til den internasjonale Save Schools deklarasjonen, som forplikter landene til å gjøre skolene til et trygt sted for barn å være.

Hva bør Save the Children og Redd Barna gjøre?

De bør se nærmere på palestinsk skolepensum, som, ifølge Aftenposten, fremmer jihad. I flere tiår er palestinske barn blitt misbrukt som barnesoldater av palestinske terrorgrupper. Bruken av barnesoldater var en sentral del av Yasser Arafats militære strategi under den andre intifadaen. Men misbruket fortsetter fram til i dag, og grunnlaget legges helt ned i barnehagen. «Palestinske barn ned i tiårsalderen deltar i gatekamper mot israelske soldater,» meldte for eksempel VG fra Betlehem på Vestbredden i 2017. Kanskje var det noe av disse barna som har deltatt i undersøkelsen til Save the Children?

I november 2019 sendte palestinsk radio et innslag hvor barn blir oppmuntret til martyrdøden. De er islams «ammunisjon og våpenet som skal frigjøre og erobre Jerusalem». Innslaget ble også delt på Facebook av Fatah-bevegelsen, som kontrollerer de palestinske selvstyremyndighetene.

I februar 2020 sluttet MIFF seg til en internasjonal kampanje for å redde palestinske barnesoldater. På aksjonens nettside kan du undertegne brev til medlemmer av det europeiske parlamentet og til fremstående talspersoner for barns rettigheter i USA (som Michelle Obama, Angelina Jolie og Madonna). Du finner også mange bilder, filmer og annet materiale som du kan dele i sosiale medier.

Palestinske myndigheter og Hamas kan ikke bli fritatt for ansvaret de har med å bruke barn i kampen mot Israel – enten det er som speidere og budbringere, eller steinkastere, geværmenn eller selvmordsbombere. En stor del av oppvigleriet av palestinske mindreårige barn til vold blir finansiert av palestinske myndigheter eller andre offentlige institusjoner og medier. Norske myndigheter og norske organisasjoner er derfor direkte og indirekte delaktig i dette. «Barn har rett til å bli beskyttet fra å bli skadet og mishandlet, fysisk og mentalt,» heter det i FN-konvensjonen for beskyttelse av barn. Da må det være en primæroppgave for foreldre og samfunn å forhindre at barn deltar i opptøyer og konfrontasjoner som man vet har et potensial til å bli voldelige. Internasjonal lov forbyr ikke-statlige væpnede grupper å rekruttere eller bruke barn under 18 år. Her forbryter en rekke av de militante palestinske gruppene seg daglig. De som ikke har sett bilder og film fra de militante barneleirene i det palestinske samfunnet, bør ta en titt på YouTube.

Programleder: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa i forgår at de vil annektere deler av Vestbredden om kort tid. Hvordan tror du det vil påvirke skolegangen til palestinske barn?

Lange: Det gjør oss veldig bekymret. En slik annektering kan føre til for barn, er at det blir enda flere sjekkpunkter, enda større krav til identifikasjon, vanskeligere å flytte seg fra hjem til skole. Fattigdommen kan også øke dersom foreldrene mister jobben, hvilket kan få foreldrene til å ta barna ut av skolen, for å bidra til at familiens inntekter blir sikret. For barn kan dette få kjempestor konsekvens.

Det er lite grunn til å tro at en anneksjon vesentlig vil endre fakta på bakken. Dette blir avdeling for spekulasjon fra Redd Barna-lederens side. Trump-planen legger opp til massive investeringer i palestinsk økonomi, men det sier palestinernes ledere foreløpig nei til.

Programleder: Med alt som skjer på Vestbredden, hvor viktig er skolen?

Lange: Det er det som er så interessant. For selv i konfliktområder, som Vestbredden og andre land hvor det er krig og konflikt, så har barn ett hovedbudskap og det er at de ønsker å gå på skolen. Skolen er et sted å lære, et sted å møte venner, det er et sted å få næringsrik mat. Det er et forutsigbart og trygt sted i en ellers kaotisk og uforutsigbar hverdag.

Dessverre er ikke palestinske skoler et trygt sted. Vold, martyrdød og jihad er tema gjennom alle tolv år i palestinsk grunnskole – se 44 grove eksempler oversatt til norsk her. Dessverre er Save the Children rapporten laget i samarbeid med e nav de som er mest ansvarlig for denne jihad-opplæringen. Ifølge side 10 av rapporten har General Director of Counselling and Special Education at the Palestinian Ministry of Education and Higher Education (MOEHE) vært en «nøkkelinformant» I arbeidet.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart