Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

River sine israelske søstre i håret på kvinnedagen

De røde kvinner i Trondheim angriper sine israelske søstre i parolene på kvinnedagen, men lukker øynene for at situasjonen for kvinner i hele Israels nabolag er ekstremt mye dårligere. (Illustrasjonsfoto: Sebastyne Young, flickr.com)
De røde kvinner i Trondheim angriper sine israelske søstre i parolene på kvinnedagen, men lukker øynene for at situasjonen for kvinner i hele Israels nabolag er ekstremt mye dårligere. (Illustrasjonsfoto: Sebastyne Young, flickr.com)
"Kvinnefrigjøring i alle land!" heter det i en hovedparole for kvinnedagen i Trondheim. Samtidig krever de trønderske kvinner boikott av det eneste landet i Midtøsten hvor kvinner har frihet. Ja, du vet hvilket.

Den internasjonale kvinnedagen i Trondheim 8. mars blir også brukt til å markere 100-års jubileet for kvinners stemmerett i Norge, ifølge programmet.

Stemmerett ja. Man skulle da kanskje tro at krav om boikott kunne rettes mot land hvor kvinner ennå ikke har en slik rett?

Ta Saudi Arabia for eksempel. Kongen varslet i 2011 at kvinner skal få lov til å stemme for første gang i 2015, men da bare til valg av de halvparten folkevalgte representantene i kommunestyrer (som forøvrig ikke har så stor makt). Eller ta Libanon. Der er det obligatorisk for menn å stemme, kvinner kan stemme dersom de vil, men bare dersom de har grunnskoleutdanning. Ingen av disse landene blir utsatt for krav om boikott.

 

Kvinnefrigjøring

8. mars komiteen vil ha kvinnefrigjøring i alle land. I Global Gender Gap-rapporten til World Economic Forum for 2012 kommer landene Jordan, Libanon, Tyrkia, Egypt, Iran og Saudi Arabia alle inn blant de 15 landene som har minst likestilling. Men heller ikke her finner man målet for boikottkravet. Syria, Tsjad, Pakistan og Jemen, de fire som kommer aller nederst, er også fritatt.

Landet som kvinnene i Trøndelag vil boikotte ligger i øvre halvdel av rangeringen, foran EU-land som Frankrike (57), Slovakia (70), Tsjekkia (73), Kypros (79), Italia (80), Ungarn (81) og Hellas (82).

Landet som skal boikottes er det eneste landet som blir nevnt i parolene. Det er det eneste landet i hele nabolaget som er klassifisert som et fritt land av organisasjonen Freedom House.

 

Voldtekter på Gaza-stripen

Kvinnene i Trøndelag vil ha endring i voldtektsloven, et nei skal være et nei, sier de i en annen parole. Det er lite engasjement å spore for lovendringer hos naboene til landet som skal boikottes. Tvert imot er boikott-kravet en strategisk del av den politiske agendaen til dette regimet.

Journalist Åshild Eidem forteller om situasjonen for kvinner på Gaza-stripen i sin nye bok Spillet om Gaza.

«Gazas strafferett diskriminerer kvinner på en rekke områder. For eksempel er strafferammen for utroskap to år for kvinner og seks måneder for menn. Menn kan dessuten bare straffes dersom handlingen blir begått utenfor ekteparets hjem, mens kvinner kan straffes uansett hvor handlingen skjer. Et annet eksempel er voldtektssaker: Dersom voldtektsmannen går med på å gifte seg med offeret, slipper han straff. I tillegg er strafferammen for æresdrap i Gaza maksimum to år, betydelig lavere enn for andre drap. I mange tilfeller slipper gjerningsmannen etterforskning. Denne muligheten til redusert straff har drapsmannen utnyttet ved å bruke ære som et dekke for andre motiver.»

Ifølge Eidem er familievold ikke straffbart på Gaza-stripen. Hun siterer statistikk fra Det palestinske statistiske sentralbyrå som viser at nesten 60 prosent av kvinnene i Gaza by ble utsatt for vold av sine ektemenn i 2011. Skilsmisselovene er slik at kvinner som blir mishandlet i praksis må gi opp all økonomisk trygghet for å løse seg fra ekteskapet.

Demonstrantene i Trondheim krever også likelønn nå. Så lenge halvparten av kvinnene på Gaza-stripen gifter seg før de blir 19 år, igjen ifølge Eidem, er det neppe en luksus som deres palestinske søstre kan forvente å dele med trønderne.

Alt er ikke fullkomment når det gjelder kvinners situasjon i Israel. Men den er fantastisk mye bedre enn i nabolandene. Kravet om boikott av Israel er alltid dumt og umoralsk, men ekstra frastøtende på en dag som kvinnedagen.

Å velge ut Israel som angrepsmål på kvinnedagen vitner om total forakt for situasjonen til flere hundre millioner kvinner som lever under ekstremt vanskelige forhold. Fire millioner israelske kvinner må føle det verre enn om deres søstre i Trondheim skulle revet dem i håret.

 

Arrangørene

I 8. mai komiteen i Trondheim for 2012 inngår følgende organisasjoner:

 • Fellesorganisasjonen Sør- Trøndelag
 • Utdanningsforbundet Trondheim og Sør-Trøndelag
 • Sør- Trøndelag Handel og Kontor
 • LO familie- og likestillingspolitiske utvalg
 • LO i Trondheim
 • Norsk sykepleierforbund
 • NTNU
 • Institutt for tverrfaglige kulturstudier (senter for kjønnsforskning)
 • Dialogsenteret Trondheim kommune
 • Amnesty
 • SV Trondheim

Mot tro om noen medlemmer eller ansatte ser hva de er med på?

 


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

 1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
 2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
 3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
 4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart