Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

FpU ber regjeringen øke samarbeidet med Israel

Ledere i FpU deltok i støttemarkeringen for Israel utenfor Stortinget i januar 2009. (Illustrasjonsfoto: Odd Østtveit, FpU)
Ledere i FpU deltok i støttemarkeringen for Israel utenfor Stortinget i januar 2009. (Illustrasjonsfoto: Odd Østtveit, FpU)
Et enstemmig landsstyre i Fremskrittspartiets Ungdom ber Norge gi Israel "spesiell og særskilt støtte". De ber også FrP arbeide for å ta opp Israel i NATO.
  • Oppdatering 19. oktober: Følgende artikkel ble publisert på Miff.no 8. oktober. Eskil Moen, formann i FpU Hordaland, opplyser at begge resolusjonene ble enstemmig vedtatt i landsstyremøtet.

Landsstyret i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) skal møtes 19.-20. oktober. Delegatene får minst to Israel-relaterte resolusjonsforslag til behandling, ifølge sakspapirene.

Fylkeslagene i Troms, Nord-Trøndelag, Rogaland, Sør-Trøndelag, Hordaland og Vestfold vil at den nye regjeringen gir staten Israel spesiell og særskilt støtte. «Prinsippet Israel er bygd på; en stat med jødisk flertall må aldri trekkes i tvil. Historien har vist at dette er den eneste sikringen mot ny undertrykkelse av det jødiske folk og det som verre er,» heter det i resolusjonsforslaget fra lokallagene. Teksten nevner jødenes flukt fra arabiske land, og hvordan disse har fått en nødhavn i Israel. Den påpeker at kravet om returrett for palestinske flyktninger og deres etterkommere (en rett ingen andre flyktninggrupper har fått) vil bety slutten for Israel.

FpU-lagene tar avstand fra SVs boikott-linje av Israel, og mener en ny regjering bør øke samarbeidet med Israel, som er «verdensledende innen teknologi og forskning».

Resolusjonen avsluttes slik:

«Fremskrittspartiets Ungdom mener derfor at den nye borgerlige regjeringen må være kompromissløse i spørsmål som omhandler Israels rett til eksistens og å forsvare sitt lands innbyggere mot den stadige trusselen fra sine naboland.»

 

Vil ha Israel inn i NATO

Hordaland FpU foreslår å be Fremskrittspartiets stortingsgruppe jobbe for at Israel tas opp som NATOs 29. medlemsstat. Forslaget lyder slik i sin helhet.

«Situasjonen i Midtøsten er som alltid svært uavklart, og i en særlig spent periode nå med borgerkrig i Syria.

I en region der menneskerettigheter ikke eksisterer, der kvinner anses som eiendom og homofili en sykdom står Israel frem som en ledestjerne. Den jødiske stat er Midtøstens eneste frie demokrati, som fremhever rettigheter for alle individer uavhengig av kjønn, legning, etnisitet og religion.

Israel har vært under angrep fra sine arabiske naboer siden opprettelsen i 1948.

Israels 8 millioner innbyggere er omgitt av stater som ønsker å se Israels utslettelse.

Vesten bør ta et tydelig standpunkt mot terror, diskriminering og jødehat, og for demokrati, rettstaten, ytringsfrihet, religionsfrihet og likestilling. Så lenge de arabiske landene avviser disse verdiene bør vesten gi en klar og entydig støtte til staten Israel. FpUs landsstyre ber Fremskrittspartiets stortingsgruppe jobbe for at Israel tas opp som NATOs 29. medlemsstat.»

 

Vil ha tydelig forsvar av Israel

Fylkeslagene i Troms, Nord-Trøndelag, Rogaland, Sør-Trøndelag, Hordaland og Vestfold foreslår at følgende resolusjon realitetsbehandles og oversendes til regjeringen og stortingsgruppen.

«Et tydelig forsvar av staten Israel

Som Midtøstens eneste fungerende og reelle demokrati, og særlig som verdens eneste jødiske stat, behøver staten Israel spesiell og særskilt støtte – og denne tankegangen må utgjøre en del av fundamentet for den Midtøsten-politikken den nye borgerlige regjeringen skal følge.

Siden opprettelsen av staten Israel i 1948 har landet vært under konstant trussel fra sine naboer, naboer som fremdeles velger å ikke anerkjenne staten Israels rett til eksistens.

Prinsippet Israel er bygd på; en stat med jødisk flertall må aldri trekkes i tvil. Historien har vist at dette er den eneste sikringen mot ny undertrykkelse av det jødiske folk og det som verre er.

For jøder i det tidligere Sovjetunionen og den arabiske verden, ble staten Israel et fristed for undertrykkelse og de regelmessige forfølgelsene – regelrette lynsjinger som fant sted også etter annen verdenskrig. Da staten Israel ble opprettet i 1948 bodde det omkring 800 000 jøder i den arabiske verden – i dag er det tallet mindre enn 10 000. Til tross for utvandringsforbud, fant jødene tilstanden i deres opprinnelige hjemland så ulidelig at de risikerte liv og etterlot alt av eiendom for å kunne leve et liv i frihet og trygghet. Majoriteten av disse flyktningene og deres etterkommere bor i dag i Israel.

Den rødgrønne regjeringens Israel-politikk bygde blant annet på kravet om at ”hjemvendelsesrett for alle flyktninger”, noe som i realiteten undergraver hele ideen om staten Israel. ”Flyktningbegrepet” omfatter også alle etterkommere av flyktningene fra krigene i 1948, 1967 og 1973. En eventuell retur ville omtrent doblet innbyggertallet i Israel, og gjort jødene til en minoritet – denne gang i eget land. Erklæringen sa imidlertid ingenting om hjemvendelse for flyktede jøder, eller refundering av tapt og konfiskert eiendom. Partiprogrammet til det tidligere regjeringspartiet SV tar til orde for en økonomisk boikott av alle israelske varer, et standpunkt som i beste fall er inkonsekvent.

Tatt i betraktning Israels særstilling, samt Israels rolle som verdensledende innen teknologi og forskning er Israel tvert i mot en stat en ny regjering burde øke samarbeidet med, og ikke minst endre den generelle utenrikspolitiske holdningen overfor.

Fremskrittspartiets Ungdom mener derfor at den nye borgerlige regjeringen må være kompromissløse i spørsmål som omhandler Israels rett til eksistens og å forsvare sitt lands innbyggere mot den stadige trusselen fra sine naboland.»

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart