Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

«Apartheidmuren» og «rett til å vende tilbake» borte fra SVs program

SVs partileder Audun Lysbakken og SVs stortingsrepresentant Snorre Valen. (Foto: Morten Brakestad, Stortinget, flickr)
SVs partileder Audun Lysbakken og SVs stortingsrepresentant Snorre Valen. (Foto: Morten Brakestad, Stortinget, flickr)
Men SV støtter fortsatt «palestinernes kamp» og «økonomiske sanksjoner».

MIFFs historiske oversikt (se under) viser at partiprogrammet som Sosialistisk Venstreparti vedtok på landsmøtet 17.-19. mars bruker mindre ord om Israel enn på lenge. Følgende formulering, som har vært med i de tre siste programmene, er nå ute:

«SV støtter palestinernes kamp mot israelsk okkupasjon og påtvungent eksil, deres rett til en egen stat med Øst-Jerusalem som hovedstad og flyktningenes rett til å vende tilbake. SV vil legge press på Israel og være pådriver i kampen mot apartheidmuren på den okkuperte Vestbredden.»

Allerede før landsmøtet i 2013 var dette avsnittet tatt ut i landsstyrets forslag. MIFF rapporterte den gang med glede at SV modererer tonen mot Israel i sitt nye program. Men på landsmøtet må det ha skjedd en endring, for avsnittet kom likevel med i arbeidsprogrammet til SV 2013-2017.

I arbeidsprogrammet for 2017-2021 er det nå borte. Og godt er det!

Som MIFF har påpekt i flere år, har SVs støtte til «rett til å vende tilbake» vært en støtte til å gjøre slutt på verdens eneste jødiske stat. Jeg ønsker at Israel består, skrev partileder Audun Lysbakken i debatt med MIFF på Twitter 26. november 2012.

Israels sikkerhetsbarriere på Vestbredden er ikke noen apartheidmur. Den i er hovedsak et gjerde, og har ingenting med apartheid å gjøre. Barrieren ble bygd for å stanse en redselsfull terrorbølge fra palestinske nasjonalister og radikale islamister.

SV konsentrerer seg nå om Israels okkupasjon. Landsmøtet glemte at Israels okkupasjon av Vestbredden er lovlig etter folkeretten og at nesten alle palestinere styres av sine egne. Israel vant områdene i en forsvarskrig i 1967. Den eneste grunnen til at Israel fortsatt har militær kontroll over området, er at lederne til palestinerne som bor der ikke har akseptert at Israel skal forbli en stat med jødisk flertall og identitet. En israelsk tilbaketrekning nå vil ikke føre til fred og sameksistens, men en opptrapping av vold og terror og et sammenbrudd av de palestinske selvstyremyndighetene.

I det nylig vedtatte programmet heter det: «SV vil også at Norge tar en lederrolle i å bekjempe okkupasjon og undertrykking, uansett hvor det forekommer i verden.» Men hvorfor er det bare Israels okkupasjon som nevnes og hvorfor er dette den eneste som SV vil ha økonomiske sanksjoner mot? Hva med alle de de andre 150 land- og havområdene som er omstridt, ikke bare i Afrika og Asia, men også i Europa?

Vanlig praksis i vestlige land viser at det ikke er noe grunnlag i folkeretten for å forby økonomisk aktivitet i okkuperte områder. Avgjørelser ved flere europeiske domstoler bekrefter det samme. Den type “folkerett” som SV holder seg til, er vel ikke en “folkerett” som bare rettes mot Israel og sionistiske jøder?

SVs boikott-tilhengere hevder Israels bosetninger på Vestbredden er ulovlige og folkerettsstridige. Dette blir grundig tilbakevist av israelske myndigheter. Og hva er mest ulovlig – å fortsette krigen mot Israel i stadig nye generasjoner, eller å bygge boliger? Hva er mest ulovlig, å gi terrorister tre millioner kroner i belønning daglig, eller daglig å bygge 6-7 boliger på “feil” sted?

Et flertall av jødene i Israel ønsker i prinsippet – og særlig dersom det gir en ekte fred – å trekke en grense mot en palestinsk stat og fjerne eller flytte de bosetningene som blir liggende på østsiden av grensen. Ved å vedta økonomiske sanksjoner skyver SV disse fredssøkende israelerne fra seg, og gir politisk vekstgrunnlag for israelere som SVs ledelse ser på som ekstreme.

De 22 arabiske landene avviser kategorisk og absolutt Israel som en jødisk stat, samtidig som de selv håndhever sin arabiske og muslimske identitet med varierende grad av jernhånd. «Palestina» skal være arabisk med islamsk sharia som grunnlag for lovgivningen, men SV velger å støtte palestinerne som absolutt og kategorisk avviser Israel som en jødisk stat. Hvordan kan landsmøtet i SV godta et slikt hykleri? Det er et håndslag til ekstremisme, og en sikker oppskrift på mer terror. Da hjelper resolusjoner der man tar avstand fra antisemittisme, veldig, veldig lite. Hvem vil lære kamp mot antisemittisme av et parti som utsetter verdens eneste jødiske stat for så grov dobbeltstandard?

 

 

Relatert artikler

 

SV kan ikke tjenesteutsette jobben mot jødehat

På nettsiden til SV er det flere artikler som nevner Israel enn artikler om syv av verdens mest blodige konflikter til sammen. Det er like mange artikler som nevner Israel som Russland, Finland og Danmark. Ingen andre land møter skarpere vinkling: 3 av 4 artikler har klart anti-israelsk budskap allerede i overskriften.

 

SV-politiker bruker juleevangeliet til å demonisere Israel

Føyer seg inn i en svært lite hederlig rekke

 

Snorre Valen bommer fullstendig

– Jeg er en langt bedre israelvenn enn MIFF, hevder stortingsrepresentant Snorre Valen i en kronikk i Dagbladet 6. august. Valens kronikk inneholder en lang rekke feil.

 

Vennene til Heikki Holmås

Heikki Holmås (SV) kritiserer Kristian Norheim (FrP) for å publisere en tegning som avslører Hamas. I forrige uke stod Holmås i demonstrasjon sammen med en palestinsk gruppe som jobber for å gi stor økonomisk belønning til dømte terrorister.

 

 

Historisk oversikt over Israel i SVs partiprogram

 

Arbeidsprogrammet til SV 2017-2021

SV støtter palestinernes kamp mot israelsk okkupasjon og undertrykkelse og Vest-Saharas krav om en folkeavstemning om sitt eget lands uavhengighet. (…)

Å rette internasjonale økonomiske sanksjoner mot Israels okkupasjonspolitikk.

 

Arbeidsprogrammet til SV 2013-2017

SV vil hindre at norskprodusert militært materiell havner i diktaturer eller regimer som undertrykker egen befolkning, eller som opptrer som okkupantmakt, slik for eksempel Israel gjør overfor Palestina. (…)

SV støtter palestinernes kamp mot israelsk okkupasjon og påtvungent eksil, deres rett til en egen stat med Øst-Jerusalem som hovedstad og flyktningenes rett til å vende tilbake. SV vil legge press på Israel og være pådriver i kampen mot apartheidmuren på den okkuperte Vestbredden. (…)

SV jobber for:

Å rette internasjonale økonomiske sanksjoner mot Israels okkupasjonspolitikk. SV ønsker en internasjonal våpenboikott og våpenembargo mot Israel og andre stater som okkuperer områder i strid med folkeretten.

 

Arbeidsprogrammet til SV 2009-2013

SV støtter palestinernes kamp mot israelsk okkupasjon og påtvungent eksil, deres rett til en egen stat med Øst-Jerusalem som hovedstad og flyktingenes rett til å vende tilbake. SV vil legge press på Israel og være pådriver i kampen mot apartheidmuren på den okkuperte Vestbredden i henhold til uttalelsen til den internasjonale domstolen i Haag. Israel må forhandle med palestinernes valgte representanter, uansett parti. Manglende internasjonalt press på Israel er en vesentlig årsak til at Israel kan fortsette okkupasjonen. SV vil arbeide for internasjonale sanksjoner mot Israel, og mener det må vurderes både økonomiske sanksjoner og sanksjoner innen kultur, idrett og akademia. Det er vesentlig at disse har støtte blant palestinerne. SV vil arbeide for en internasjonal våpenboikott og våpenembargo mot Israel så lenge staten fortsetter sine angrep på den palestinske sivilbefolkningen.

 

Arbeidsprogrammet til SV 2005-2009

SV støtter palestinernes kamp mot israelsk okkupasjon og påtvungen eksil, deres rett til en egen stat med Øst-Jerusalem som hovedstad og flyktingenes rett til å vende tilbake. SV vil legge press på Israel og være pådriver i kampen mot apartheidmuren på den okkuperte Vestbredden, i henhold til uttalelsen til den internasjonale domstolen i Haag.

Det må være et absolutt krav at det ikke selges våpen til stater som er i krig, eller som krenker grunnleggende menneskerettigheter. Dette kravet må også gjelde våre allierte. SV vil blant annet arbeide for full våpenboikott og våpenembargo av Israel så lenge staten fortsetter sine folkerettsstridige overgrep mot det palestinske folk.


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart