«Vi er utdannede mennesker som selv vet hvordan vi skal utøve vår undervisning, på bakgrunn av læreplaner og FNs menneskerettigheter,» skriver lærer som avviser MIFFs e-post uten å imøtegå noen fakta. (Illustrasjon: Carsten ten Brink, flickr)

Lærer: – Vi er utdannede mennesker som ikke trenger veiledning fra MIFF

Les reaksjon fra lærer som mottok MIFFs korreksjon til skoleboka.

15. oktober sendte MIFF to ulike e-poster til om lag fire hundre videregående skoler og over tusen ungdomsskoler over hele landet.

Ungdomsskolene ble advart mot feil og mangler i samfunnsfagsboka Kosmos 10. Videregående skoler ble advart mot feil og mangler i historieboka Perspektiver. Skoler som bruker andre verk vil sannsynligvis finne at noen eller de fleste feilene går igjen.

MIFF oppfordret alle skolene å videresende e-postene til lærere som underviser i samfunnsfag og historie. Kort tid senere mottok vi dette svaret, som vi gjengir i sin helhet, fra en lærer på en ungdomsskole på Østlandet som hadde fått videresendt e-posten fra sin skoles hovedadresse.

«Jeg synes svært lite om politisk reklame i e-post til skoleansatte. Det er nok av andre kanaler der dere kan benytte dere av deres ytringsfrihet, og der dere kan få belyst interessefeltet deres. Men å sende en slik e-post til samtlige ansatte på skoler, synes jeg er en ufin måte å prøve å påvirke undervisningen på. Vi er utdannede mennesker som selv vet hvordan vi skal utøve vår undervisning, på bakgrunn av læreplaner og FNs menneskerettigheter. Vi trenger ikke noen veiledning fra deres organisasjon. Ta et godt råd: Unngå å fylle vår e-post som er ment for annen kommunikasjon med politisk reklame, og stol på at norske lærere har en kunnskapsbasert undervisning og har evne til kritisk analyse.»

MIFF svarte læreren:

«Så vidt jeg kan se er det NN skole som har videresendt vår e-post til deg. E-posten er ikke politisk reklame, men våre kommentarer til en skolebok som brukes i mange ungdomsskoler. Vi håper du vil bruke din utdanning til å vurdere innholdet opp imot andre kilder.»

Siden har vi ikke hørt mer.

De mest alvorlige feilene

Feilene i skolebøkene føyer seg inn i et mønster. I en nylig publisert masteroppgave ble det påvist en konsekvent anti-vestlig holdning i norske lærebøker. Studien bekrefter hva MIFF har påpekt i flere tiår – at jødenes historie i arabiske land er blitt skjønnmalt i Norge. Med enkelte få unntak ble jødene systematisk diskriminert og undertrykt. Muslimenes kategorisering av jøder som dhimmier er en rot til konflikten som fortsatt pågår. I løpet av de siste 80 årene har antallet jøder i den arabiske verden blitt redusert fra om lag én million til under fem tusen.

I en rapport fra februar 2019 påviste MIFF at nyhetsbyrået NTB nevner Israel i saker om krigsforbrytelser 14 ganger oftere enn antallet ofre for statsbasert vold skulle tilsi.

I e-posten til skolene orienterte også MIFF om at nye palestinske skolebøker er blitt mye mer ekstreme enn før. Vold, martyrdød og jihad er tema gjennom alle tolv år i palestinsk grunnskole. – Ekstreme nasjonalistiske og islamistiske ideer får mer plass enn før, inkludert i matematikk og naturfagene, viser en ny rapport. MIFF har publisert over førti av de groveste eksemplene med nøyaktige sidereferanser.

Noen av de mest alvorlige feilene i ungdomsskoleboka

 1. Kosmos beskriver «mye krig og uro» i Midtøsten, men likevel dreier hele kapittelet seg kun om konflikter der Israel er involvert.
 2. Kosmos nevner ikke Hamas eller Islamsk Jihad med ett eneste ord, og heller ikke den islamistisk motiverte motstanden mot den jødiske staten som har eksistert helt siden opprettelsen av Israel i 1948.
 3. I boken Kosmos er ikke jødiske flyktninger fra arabiske land omtalt en eneste gang.

Les hele rapporten

Noen av de mest alvorlige feilene i videregåendeboka

 1. Boken Perspektiver nevner ikke at palestinske myndigheter, støttet av alle de arabiske landene, «kategorisk og absolutt» avviser at Israel skal kunne forbli en jødisk stat.
 2. Perspektiver hevder at «rundt 94 prosent av jorda i Palestina» var eid av palestinerne i 1947. Dette er resultat av en feilslutning.
 3. Nasser ønsket antakeligvis ikke krig, skriver Perspektiver om Seksdagerskrigen i 1967. Sannheten er at Nasser og Egypt startet den.
 4. Perspektiver fremstiller det som om Fatah aksepterer en fredsløsning med en arabisk og en jødisk stat (tostatsløsning). Dette er helt feil.
 5. Perspektiver hevder den andre intifadaen ble ført an av «unge menn med løs tilknytning til islamistiske grupper». Sannheten var at Al-Aqsa Martyrbrigader og andre grupper spilte en dominerende rolle, og angrepene ble koordinert og ledet fra toppen av de ulike gruppene, inkludert de islamistiske.
 6. Perspektiver lar 16 av 23 sider dreie seg om konflikter der Israel er involvert. Etter andre verdenskrig har det vært en lang rekke kriger i Midtøsten som hver for seg har kostet mange ganger flere mennesker livet enn alle kriger Israel har måttet delta i til sammen.
 7. Det har vært hundrevis, for ikke å si tusenvis, av massakrer i Midtøsten etter første verdenskrig. Så vidt vi kan se er de eneste hendelsene som omtales i kapittelet som “massakre” en som jødiske styrker utførte (men hvor gjengivelsen i Perspektiver har mye feil og ensidighet).
 8. Perspektiver nevner ikke  den islamistisk motiverte motstanden mot den jødiske staten som har eksistert helt siden opprettelsen av Israel i 1948. Derfor nevner heller ikke Perspektiver at den islamske republikken Iran er Israels hovedfiende, og en viktig sponsor og alliert med palestinsketerrororganisasjoner.
 9. I boken Perspektiver er ikke jødiske flyktninger fra arabiske land omtalt én eneste gang.

Les hele rapporten

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Har du kommentarer til artikkelen?

Opplever du problemer med kommentarfeltet? Send en e-post til post@miff.no for å beskrive feilen.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart