Israel og Ukraina

Bli medlem fra kun kr. 4 per uke

Erik Lunde, leder av KrFs programkomité. (Foto: KrF)

Hvor ble det av KrFs programønske om å styrke samarbeidet med Israel?

LO støtter at minst 7 millioner palestinere skal få flytte inn i Israel og stempler landet som apartheidstat. Vis din protest og bli medlem av MIFF nå! Vipps 39881.

Onsdag 25. november presenterte programkomitéen i KrF et nytt forslag til program for neste stortingsperiode.

I inneværende stortingsperiode har KrF et langt avsnitt om Israel og Midtøsten, hvor de blant annet sier at de vil «at Norge styrker forsknings- og utviklingsarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel». Det heter også: «KrF mener Norge må flytte den norske ambassaden til Jerusalem så snart dette kan la seg gjøre på en måte som ikke er til hinder for fredsprosessen, og dersom israelske myndigheter selv ønsker det.»

Begge disse formuleringene er ute av programkomitéens forslag. USA og andre land har vist at flytting av ambassaden til Israels hovedstad ikke er noe hinder for fredsprosessen (som palestinerne uansett har blokkert de siste seks årene), og selvsagt ønsker israelske myndigheter at ambassaden flyttes.

Israel i det nye programforslaget

Kapittelet hvor KrF beskriver sin utenrikspolitikk heter «En bedre verden gjennom samarbeid». Under deloverskriften «Samarbeid i verden foreslår programkomitéen at KrF vil «si nei til bruk av boikott mot Israel eller andre demokratiske stater. Boikott skaper avstand, og ødelegger mulighet til å skape tillit og dialog.»

Under deloverskriften «Fred og sikkerhet» foreslår programkomitéen at KrF vil

• føre en balansert Midtøsten-politikk som tar utgangspunkt i et ønske om å skape fred og redusere konflikt, og respektere menneskerettigheter og folkeretten. Løsningen på konflikten mellom israelere og palestinere bør ta utgangspunkt i en fremforhandlet avtale mellom to parter.

• Anerkjenne Israels rett til å forsvare seg innenfor internasjonalt anerkjente grenser.

• Markere en tydelig kritisk linje overfor alle former for antisemittisme og aktivt motarbeide økonomiske bidrag til terrorisme, inkludert fangelønn.

I kapittelet «Et samfunn med plass til alle» foreslår programkomiteen følgende punkt:

• Bekjempe jødehat gjennom å følge opp handlingsplanen mot antisemittisme og iverksette ulike tiltak som å styrke undervisningen i skolen om Holocaust, ha tiltak mot mobbing av jødiske elever, gi løpende støtte til sikkerhetsutgifter ved jødiske institusjoner og vurdere endringer i straffeloven for å sikre sterkere reaksjoner på hatkriminalitet.

I forkant av de siste to stortingsvalgene (både i 2013 og 2017) har programkomitéens formuleringer om Israel vært til debatt på KrFs landsmøter. Det kan nok komme noen endringer også ved landsmøtet i 2021. Det bør komme. Både Høyre og Fremskrittspartiet har styrket sine støtteerklæringer til Israel i sine programforslag.

Har du kommentarer til artikkelen?

Vi vil veldig gjerne høre din mening!

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart