Bli en aktiv Israel-venn nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai for å høre svært aktuelle foredrag. Vær rask med påmelding, begrenset antall plasser.

Faktasjekk på utenriksminister Huitfeldts svar til Listhaug

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap). (Skjermdump fra Stortinget TV)
Skolebøker som inneholder antisemittisme og glorifisering av vold følger ikke UNESCO-standard.

Torsdag 11. november var palestinske skolebøker tema i spørretimen på Stortinget. MIFF har gjengitt hele utvekslingen mellom FrP-leder Sylvi Listhaug og utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) både i tekst og video.

Her følger en faktasjekk og kommentar til Huitfeldts uttalelser.

Huitfeldt: «Jeg deler synet til tidligere utenriksminister Eriksen Søreide om at innholdet i palestinske skolebøker har blitt forbedret fra 2017 og til i dag. Georg Eckert-instituttet, som representanten henviser til, har levert en rapport som også viser dette. Det er likevel klart at det fortsatt er eksempler på problematisk innhold i palestinske skolebøker, og vi jobber for ytterligere forbedringer av pensumbøker selv om utviklingen har gått i riktig retning, noe som også understrekes i den rapporten som representanten henviser til.»

Det er beviselig feil at skolebøkene har blitt bedre siden 2017. Og det er feil å bruke George Eckert-rapporten som bevis for dette.

Dersom man leser de to første avsnittene i George Eckert-rapportens sammendrag, forteller de at de har analysert 156 bøker utgitt mellom 2017 og 2019. Senere har de gått gjennom bare 18 bøker som ble utgitt i 2020. GEI bruker bare noen få eksempler fra 8 prosent av skolebøkene i et normalt skoleår for å vise eksempler på det de mener er forbedringer, og de påpeker i fotnoter at noen av eksemplene ikke en gang er publisert online av palestinske myndigheter. Har de da kommet fram til elevene eller bare til EUs forskere? På hvilket grunnlag kan man påvise forbedringer, når man bare har sjekket oppdateringer i 8 prosent av skolebøkene?

IMPACT-ses mye mer fullstendige analyse høsten 2020 viste at 65 prosent av bøkene var totalt UENDRET, og at 82 prosent av bøkene var UENDRET når det gjelder problematisk innhold, selv om de for eksempel inneholder hatformidling, antisemittisme, oppvigleri, vold og oppfordring til martyrdød og jihad.

• I 40 av skolebøkene har IMPACT-se identifisert til sammen 152 endringer.

• 102 av disse endringene endret ikke på skolebokens promotering av antisemittisme, vold, martyrdød og jihad.

• 15 av disse endringene innebar en forverring, nytt problematisk innhold som ikke var i 2019-utgaven av skoleboken.

• 6 av disse endringene gjorde tidligere nøytralt materiale mer problematisk og radikalt.

Det er disse skolebøkene som fortsatt blir brukt høsten 2021. I høst har vi også fått nok et bevis på at utviklingen ikke går i riktig retning. For første gang på lenge har PA ikke laget nye skolebøker for året, men det er en rekke eksempler på dypt problematisk innhold (jihad og jødehat) i nye studiehefter som er utarbeidet for høsten 2021 (flere måneder etter GEI-rapporten). (Se den fullstendige IMPACT-se rapporten om studiehefter fra høsten 2021.)

Listhaug påpekte noen eksempler i de nye studieheftene i sitt spørsmål: «Tiendeklassinger blir bedt om å tenke og reflektere over i hvilke tilfeller jihad er viktig for frigjøringen av Palestina, og hvordan dette er en individuell forpliktelse for enhver muslim. Niendeklassinger blir opplært til at de som dør som martyrer når de dreper vantro, vil få stor belønning. Femteklassinger blir oppmuntret til jihad og til å ofre livet for å frigjøre Al-Aqsa-moskeen.»

Her er noen flere eksempler på innhold i palestinske skolebøker som blir brukt høsten 2021 (klikk på lenkene for å se arabisk original og engelsk oversettelse):

Palestinske elever i 11. klasse lærer at «Israels barns korrupsjon av landet var og vil bli årsaken til deres utryddelse». Femteklassinger kan lese at jødene er «fiender av islam til alle tider og alle steder». De som ønsker å leve fredelige og meningsfulle liv, i stedet for å bli martyrer, blir kritisert. De palestinske elevene lærer at jødene er «syndige løgnere og forrædere». Velkjente antisemitter og terrorister blir fremstilt som rollemodeller.

I 2019 publiserte MIFF 44 grove eksempler fra palestinske skolebøker på norsk. Ifølge IMPACT-se er fortsatt 38 av de 44 eksemplene en del av palestinske skolebøker.

Huitfeldt: «Norge finansierer ikke palestinske skolebøker eller pensumutvikling.»

Dette var et talking point også for tidligere utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide, men MIFF kan ikke se at det stemmer. Norge gir 55 millioner kroner årlig øremerket til palestinsk utdanning, den såkalte «Education Sector Strategic Plan 2017-2022». Reform og utvikling av pensumlitteratur er særskilt nevnt som et tiltak i denne planen (side 129 og 130). Utenriksdepartementet har ikke gitt oss noen troverdig forklaring på dette.

I tillegg er dette en unnskyldning som ikke holder mål. Norge finansierer skoler hvor hatet blir forkynt, finansierer transport av elever til hatopplæring og lønner lærere som formidler jødehatet.

Huitfeldt: «Ifølge rapporten er det fortsatt innhold i skolebøkene som bør forbedres, men skolebøkene er i hovedsak i tråd med det som er UNESCOs standarder, og dette vises det også til i Europaparlamentets utenrikskomités innstilling til budsjett for 2022.»

Georg Eckert-rapporten sier at palestinske skolebøkers undervisning omkring politikk og menneskerettigheter generelt følger UNESCO-standarder, men den påpeker samtidig at palestinske skolebøker glorifiserer vold og inneholder antisemittisme. Dette blir også understreket på en spørsmål og svar-side publisert av GEI. En rekke EU-politikere har slått fast det åpenbare, at skolepensumet ikke kan være i henhold til UNESCO-standard når de samtidig inneholder antisemittisme og glorifisering av vold».

Huitfeldt: «Jeg er stolt av at denne regjeringa øker støtten til palestinske selvstyremyndigheter gjennom at UNRWA får økt finansiering.»

På mandag varslet regjeringen at de vil øke bistanden til UNRWA med 50 millioner kroner. Omlag 60 prosent av UNRWAs budsjett går til utdanning av palestinske barn og tenåringer, ifølge Foreign Policy. 5. november skrev magasinet: «Skolebøkene fremstiller jøder som fiender av islam, glorifiserer såkalte martyrer som har dødd mens de gjennomførte terrorangrep, og fremmer jihad for frigjøringen av historiske Palestina, inkludert områder som ligger klart innenfor Israels grenser fra før 1967, slik som Jaffa og Haifa. Kart over regionen inkluderer ikke staten Israel, som i pensumlitteraturen blir omtalt som ‘den sionistiske okkupasjonen’.»

Foreign Policys journalist spurte en palestinsk niendeklassing i Øst-Jerusalem hva hun har lært om tostatsløsningen: «Vi blir lært å forsvare Palestina, slik at det ikke kan bli noen tostatsløsning,» svarte hun. Les mer i artikkelen Støre-regjeringen øker støtten til UNRWAs hatundervisning.

For mer bakgrunn:

Les IMPACT-ses kommentar og faktasjekk på Ine Marie Eriksen Søreides informasjon til Stortinget i juni 2021.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart