Klikk for å bli medlem nå!

Regjeringen har gitt en belønning til terror ved å anerkjenne fantasistaten «Palestina». Klikk her for å protestere! 

Palestinske skolebøker fortsetter å fremme jihad og motarbeide fred

Dette diktet oppmuntrer palestinske tredjeklassinger til å «ofre blodet» for å «eliminere maktrøverne» og «utrydde restene av utlendingene». Til tross for press fra Norge og EU er dikt som dette blitt videreført i dette skoleårets pensum. (Our Beautiful Language, Vol. 2, Grade 3, 2019, p. 66)
- Skolebøkene er fortsatt åpent antisemittiske og fortsetter å oppmuntre til vold, jihad og martyrdød. Fred blir ikke fremstilt som noe ønsket, ikke en gang som mulig, konkluderer IMPACT-se.

BAKGRUNN

De palestinske skolebøkene som ble tatt i bruk skoleåret 2019-2020 var mye mer ekstreme enn før. Vold, martyrdød og jihad er tema gjennom alle tolv år i palestinsk grunnskole, meldte MIFF 9. oktober 2019. Vi oversatte 44 eksempler til norsk som dokumenterte dette.

Etter at IMPACT-se og MIFF informerte stortingspolitikere om saken, fulgte Aftenposten opp med hovedoppslag på sin forside 12. november 2019: Norge støtter skolepensum som fremmer jihad. Lederartikkelen var også klar: Palestinske skolebøker motarbeider fred.

5. desember 2019 ble en historisk dag: For første gang i historien truet et flertall på Stortinget med frys i norsk bistand til palestinske myndigheter dersom PA ikke endrer sine skolebøker til det bedre. I mai fikk Norge følge av EU, som uttrykte bekymring «over den fortsettende mangel på effektivt å handle mot hatytringer og vold i skolebøkene». 4. juni 2020 opplyste utenriksminister Ine Eriksen Søreide at regjeringen har «holdt tilbake mer enn halvparten av planlagt støtte til palestinsk utdanning».

SKOLEBØKENE 2020-2021

Palestinske myndigheter har i sommer signalisert til bistandsland at de vil reformere sitt skolepensum. «Vi opplever at det er en god og tett dialog med palestinske utdanningsmyndigheter om spørsmålet,» skrev utenriksministeren til Stortinget 4. juni.

Men nå når sommerferien er over, og skolebøkene for høsten 2020 er delt ut til de palestinske elevene og gjort tilgjengelig online, viser det seg at endringene er minimale når det gjelder problematisk innhold, og dels til det verre. IMPACT-se, et institutt som gransker ulike lands skolepensum opp mot UNESCOs standarder for fred og toleranse i opplæring, oppsummerer slik:

  • 65 prosent av bøkene (145 av 222) er totalt UENDRET, 2019-versjonen er gjenbrukt i nytt opplag.
  • 82 prosent av bøkene (182 av 222 bøker) er UENDRET når det gjelder problematisk innhold, selv om de for eksempel inneholder hatformidling, antisemittisme, oppvigleri, vold og oppfordring til martyrdød og jihad.
  • I 40 av skolebøkene har IMPACT-se identifisert til sammen 152 endringer.
  • 102 av disse endringene endret ikke på skolebokens promotering av antisemittisme, vold, martyrdød og jihad.
  • 15 av disse endringene innebar en forverring, nytt problematisk innhold som ikke var i 2019-utgaven av skoleboken.
  • 6 av disse endringene gjorde tidligere nøytralt materiale mer problematisk og radikalt.

Flertallet av de få positive endringene handler om likestilling. En annen positiv endring er at elevene blir bedt om å finne tre islamske hadither som handler om å være gode mot sine naboer.

For mer informasjon

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart