Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Se hvordan palestinske myndigheter spytter i ansiktet til Stortinget og regjeringen

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og statsminister Erna Solberg
Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og statsminister Erna Solberg. (Foto: Frode Overland Andersen/ Utenriksdepartementet, flickr)
Skolebøker har ikke blitt bedre, de har blitt verre.

De palestinske skolebøkene som ble tatt i bruk skoleåret 2019-2020 var mye mer ekstreme enn tidligere. Vold, martyrdød og jihad er tema gjennom alle tolv år i palestinsk grunnskole, meldte MIFF 9. oktober 2019. Vi oversatte 44 eksempler til norsk som dokumenterte dette.

Etter at IMPACT-se og MIFF informerte stortingspolitikere om saken, fulgte Aftenposten opp med hovedoppslag på sin forside 12. november 2019: Norge støtter skolepensum som fremmer jihad. Lederartikkelen var også klar: Palestinske skolebøker motarbeider fred.

5. desember 2019 ble en historisk dag: For første gang i historien truet et flertall på Stortinget med frys i norsk bistand til palestinske myndigheter dersom PA ikke endrer sine skolebøker til det bedre. I mai fikk Norge følge av EU, som uttrykte bekymring «over den fortsettende mangel på effektivt å handle mot hatytringer og vold i skolebøkene». 4. juni 2020 opplyste utenriksminister Ine Eriksen Søreide at regjeringen har «holdt tilbake mer enn halvparten av planlagt støtte til palestinsk utdanning».

Palestinske myndigheter har i sommer signalisert til bistandsland at de vil reformere sitt skolepensum. «Vi opplever at det er en god og tett dialog med palestinske utdanningsmyndigheter om spørsmålet,» skrev utenriksministeren til Stortinget 4. juni.

Men nå når sommerferien er over, og skolebøkene for høsten 2020 er delt ut til de palestinske elevene og gjort tilgjengelig online, viser det seg at endringene er minimale når det gjelder problematisk innhold, og dels til det verre.

– Det palestinske skolepensum har beveget seg lengre bort fra UNESCO-standarder og de nylig publiserte bøkene er mer radikale enn tidligere, skriver IMPACT-se. IMPACT-se er et institutt som gransker ulike lands skolepensum opp mot UNESCOs standarder for fred og toleranse i opplæring.

«Vold, martyrdød og jihad er inkludert i alle klassetrinn og alle fag. Ekstrem nasjonalisme og islamistiske ideologier er utbredt i pensum, inkludert i naturfag- og mattebøker.

Muligheten for fred med Israel blir avvist. Enhver historisk jødisk tilstedeværelse i de nåværende territoriene til Israel og de palestinske selvstyremyndighetene er totalt utelatt fra skolebøkene.»

En samlet utenrikskomité på Stortinget uttrykte i desember 2019 at «det er nødvendig å sikre at norske midler støtter undervisning som er etisk forsvarlig og danner grunnlag for fredelig sameksistens og toleranse for fremtidige generasjoner i regionen, og mener regjeringen må benytte tilgjengelige virkemidler for å oppnå dette». Flertallet, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, gikk lengre i å true med reduksjon eller frys i bistand. De ba også regjeringen signalisere dette til palestinske myndigheter.

Artikkelen fortsetter under videoen. Se direktesending om skolebøkene fra 24. september, inkludert intervju med Marcus Sheff, direktør for IMPACT-se.

IMPACT-ses rapport viser at palestinske myndigheter har valgt fullstendig å ignorere den norske advarselen. Her er eksempler på hvordan PA spytter Stortinget og regjeringen i ansiktet:

SKOLEBØKENE AVVISER FRED

Det finnes ikke noe fremming av toleranse, sameksistens, forståelse eller samarbeid med den jødisk-israelske «andre» i noen skolebok i skoleåret 2020-21 på noen av de tolv klassetrinnene.

Tostatløsningen, fred og sameksistens med Israel blir ikke fremmet i skolebøkene. Det er ikke noe hint om muligheten til at konflikten med Israel kan løses fredelig.

Fredsavtaler, toppmøter for fredsforhandlinger og fredsforslag med Israel etter Oslo-avtalen i 1993 er tidligere nevnt i palestinske skolebøker. Det er nå helt borte. Oslo-prosessen blir bare nevnt én gang som et nøytralt historisk faktum.

Elevene blir opplært til å være kritisk til Egypts fredsavtale med Israel.

Et kapittel som fremhevet fred som et universelt ideal i en skolebok i 2018 ble tatt ut i 2019, og er ikke tilbake i 2020.

SKOLEBØKENE INNEHOLDER ANTISEMITTISME

Skolebøkene forteller palestinske elever at jødene er korrupte og kontrollerer finans, media og politikk. Et eksempel på antisemittisk illustrasjon er en arm med en davidsstjerne som holder en globus.

Khalil al-Sakakini, en velkjent antisemitt og nazi-sympatisør som støttet terrorangrep mot sivile jøder, blir beskrevet som en palestinsk helt og rollemodell. Sakakini hevdet at jødene kontrollerte media og at Hitler åpnet verdens øyne for jødenes makt.

Jøder blir omtalt som «fiender av islam» som prøvde å drepe profeten Muhammed. Denne siste anklagen blir i hovedsak avvist i mainstream islam og nevnes ikke i Koranen.

Jøder blir anklaget for å vanære graven til muslimske ledere.

SKOLEBØKENE HAR FJERNET ISRAEL FRA KARTET

Israels eksistens er fullstendig sensurert bort på regionale kart. Av mer enn 200 kart i skolebøkene, er det ikke et eneste som nevner navnet «Israel».

Området som er betegnet som «Palestina», er området «fra elven til havet».

Arabiske byer og regioner i Israel blir presentert som palestinske og under palestinsk suverenitet.

SKOLEBØKENE OPPFORDRER TIL MARTYRDØD OG JIHAD

I tredjeklasse blir niåringer oppfordret til å ofre sitt blod for fjerne fienden og «utrydde restene av utlendingene».

I femteklasse, i et kapittel som herliggjør palestinske martyrer, blir det hevdet at det er bedre å dø enn å leve. De som ønsker å leve meningsfulle, fredelige liv i stedet for å bli martyrer blir kritisert.

Jihad «for frigjøring av Palestina» blir presentert som «en personlig plikt for enhver muslim».

Barn blir oppmuntret til jihad for hjemlandet og drive fienden tilbake, fordi barna er «sikkerhetsventilen i samfunnet».

Å dø på slagmarken i jihad vil føre til «lønn». Det blir ikke gitt noen annen tolkning av jihad enn væpnet kamp.

I arabisk grammatikk blir jihad presentert som «en av portene til paradis».

Elevene blir lært at de som dør som martyrer mens de dreper vantro (kristne, jøder, polyteister) vil komme til paradis hvor Allah vil reise statuer av dem. Det fristes også med seksuell belønning, vakre jomfruer.

Jenter blir oppmuntret til å drepe og bli drept i et kapittel som beskriver kvinners rolle i begynnelsen av islams historie og de første kvinnene som ble martyrer i islams navn. Elevene blir bedt om å diskutere hva palestinske kvinner kan ofre for å bekjempe den «jødisk-sionistiske okkupasjonen».

SKOLEBØKENE GLOFISERER TERROR

Arabisk språk blir undervist med en voldelig og grusom historie som fremmer selvmordsbombere.

Kapring av sivile fly blir åpent støttet og beskrevet som «operasjoner mot sionistiske mål».

1972-massakren under OL i München blir åpent støttet, som et angrep mot «sionistiske interesser i utlandet».

Terrorister blir hyllet. For eksempel blir Dalal Mughrabi, som ledet det dødeligste terrorangrepet mot Israel noensinne (38 israelere drept, 13 av dem barn, i 1978), hyllet som som «nasjonens krone».

Væpnet motstand blir beskrevet som en naturlig rett. Bilder som viser voldelige konfrontasjoner med slynger og våpen blir beskrevet som ikke-voldelige, blant annet 1929-opprørene, som inkluderte Hebron-massakren på 69 sivile jøder.

Martyrdød blir oppmuntret og beskrevet positivt som «drivstoffet som drev intifadaen og ga den kraft til å fortsette». Det høye antallet drepte og skadde blir beskrevet som nøkkelen til suksess for den nasjonale frigjøringsbevegelsen.

SKOLEBØKENE BRUKER VOLDSEKSEMPLER I NATURFAG OG MATTE

Fjerdeklassinger får matteoppgave med martyrer.

Newtons andre lov blir undervist med eksempel av noen som skyter med slynge mot soldater.

Fart og akselerasjon blir også undervist med slyngeskudd.

En sannsynlighetsoppgave inkluderer «en bosetter som skyter mot ti biler».

Ligninger blir undervist med å regne på martyrer og skadde etter en massakre.

Statistikk blir undervist ved tabell over martyrer.

SKOLEBØKENE INNEHOLDER FARLIGE KONSPIRASJONSTEORIER

Elevene får lese at «sionistene» forsøkte å brenne ned al-Aqsa moskéen i 1969. Men det var en mentalt forstyrret, kristen mann fra Australia, Denis Rohan, som var ansvarlig for angrepet. Les mer om saken her.

Elevene blir fortalt at Israel forsøker å få al-Aqsa moskéen til å falle sammen med underjordiske utgravninger. Denne anklagen, uten rot i virkeligheten, har tidligere vært årsak til store konflikter.

Elevene blir fortalt at Israel med overlegg slipper ut villsvin for å ødelegge palestinske avlinger og ødelegger palestinsk miljø med spesialavfall.

Elevene blir fortalt at Israel forsøker å holde palestinerne nede og ødelegge palestinsk utdanning.

Elevene blir fortalt at Israel torturerer palestinske kvinner og barn så de dør eller får kroniske sykdommer eller varige handicap.

Elevene blir fortalt at Israel dømmer syke palestinske fanger til døden og nekter dem medisinsk hjelp.

SKOLEBØKENE DEHUMANISERER OG DEMONISERER ISRALERE

Arabisk dikt og bilde viser en fire år gammel palestinsk jente. Diktet hevder israelske soldater «brente hennes smilehull» og «bombet hennes smil». Elevene blir bedt om å henge opp bilder og navn av babyer drept av Israel «i kaldt blod» på klasseromveggen.

Et kapittel fremstiller at israelske soldater «ler» mens de dreper palestinere, og fremstiller israelere som «kriminelle mordere» som ser ut som «dødens ansikt».

Arabisk leseforståelse blir undervist med historien om en palestinsk gutt som med overlegg ble skutt i øyet av en israelsk skarpskytter.

Tiendeklassinger lærer at Jerusalem vil «spytte ut skummet av utledningene». Jødisk historie og tilknytning blir fremstilt som forfalskninger.

Israels eksistens blir beskrevet som rasistisk. Israel ble etablert av «sionistiske gjenger» og etableringen var en form for rasistisk diskriminering av palestinerne.

Israel blir fremstilt som ansvarlig for vold internt i det palestinske samfunnet.

SKOLEBØKENE DELEGITIMIERER JØDISK SELVRÅDERETT OG HISTORIE

Tidligere er jødenes historiske tilknytning til området nevnt. Det er nå helt borte. Jødiske hellige steder blir fremstilt som muslimske områder røvet av sionistene. Jødenes historiske kobling til Jerusalem og jødiske kongedømmer i oldtiden blir ikke nevnt.

Jødisk tilstedeværelse i dagens Israel blir framstilt som aggresjon mot den palestinske og arabiske karakteren i regionen. Jøder blir beskrevet som kolonialistiske okkupanter.

Navnet «Israel» og «Israelsk okkupasjon» er blitt erstattet av «sionistisk okkupasjon». Noen ganger blir ordet «Israel» satt i parentes, for å indikere at navnet ikke er noe som utdanningsmyndighetene anerkjenner.

For mer informasjon


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart