Israel og Ukraina

Bli medlem fra kun kr. 4 per uke

LO-leder Peggy Hessen Følsvik. (Foto: Henry Mai, LO)

LO gjentar støtte til «rett til å vende tilbake» og stempler Israel som apartheidstat

LO bekrefter på ny at de går inn for en politikk der verdens eneste jødiske stat forsvinner.

LO støtter at minst 7 millioner palestinere skal få flytte inn i Israel og stempler landet som apartheidstat. Vis din protest og bli medlem av MIFF nå! Vipps 39881.

LOs kongress blir avholdt 30. mai til 3. juni 2022. I forkant har Fagforbundet, EL og IT Forbundet, LO Trøndelag og LO Rogaland foreslått varianter av å videreføre det ekstreme boikottvedtaket fra 2017. LO Sekretaritet på sin side har lagt fram et forslag til uttalelse som er mer ekstremt enn 2017. (Og det er god grunn til å tro at formuleringer om full boikott vinner fram på kongressen, slik det gjorde i 2017.)

Les bakgrunn på temasiden: LOs fiendskap mot den jødiske staten

 

Hva er feil og ekstremt med LOs uttalelse

Her er noen av de mest ekstreme standpunktene og største feilene i LOs uttalelse (se full tekst under).

LO krever at «Israel må anerkjenne palestinske flyktningers og deres etterkommeres rett til å vende tilbake til hjemlandet sitt». Dette betyr i realiteten at LO går inn for en politikk der verdens eneste jødiske stat forsvinner. MIFF forklarte dette grundig etter vedtaket i 2017, men nå blir det understreket to ganger i uttalelsen. Det er diskriminering og dobbeltstandard av verste sort.

LO skriver: «Det blir ingen varig fred med fortsatt okkupasjon, anneksjon og apartheid.» Det var ikke fred før okkupasjon. Å stemple Israel som apartheidstat er en ondsinnet demonisering uten rot i sannheten.

LO krever at Israel «opphever blokaden av Gaza». Israel har ikke en blokade av Gaza, men slipper inn alle varer som ikke kan misbrukes militært etter kontroll. Israel har en lovlig sjøblokade av Gaza. Samtidig som LO tydeligvis vil ha fri våpenstrøm inn den islamistiske terrororganisasjonen Hamas, med folkemordsintensjoner mot jøder i områder, går de inn for «vid våpenembargo» av den jødiske staten.

LO har ønske om å «styrke demokratiutvikling i det palestinske samfunn». Det kan være lurt i et samfunn som ikke har hatt valg på 16 år. Ellers nevner ikke LO med et ord palestinske myndighets hatundervisning eller rike økonomiske belønning av stolte drapsmenn av jødiske kvinner og barn.

LO ber Norge «anerkjenne Palestina som egen stat innenfor grensene av 1967». For det første er det ikke noe som heter grenser fra 1967, arabisk side insisterte på at det var våpenhvilelinjer. En ensidig anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalene.

LO vil ha den islamistiske terrororganisasjonen Hamas med som part i forhandlinger med Israel. Vi lurer på om de har spurt Hamas.


Her er forslag til uttalelse som Sekretariatet har lagt fram:

Palestina

Situasjonen i de palestinske områdene har forverret seg kraftig de siste årene. Okkupasjonen og undertrykkingen av palestinerne eskalerer. Dialog og resolusjoner har hatt liten effekt. Blokaden av Gaza, den folkerettsstridige muren og utbyggingen av ulovlige bosettinger fører til oppsplitting av Palestina og hindrer palestinsk selvstyre og selvstendighet. Bosettingene brer seg. De såkalte «fredsforhandlingene» er døde. Israel har nylig (2021) terrorstemplet og kriminalisert internasjonalt anerkjente palestinske menneskerettighets- og rettighetsorganisasjoner i forsøk på å stoppe dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd. Verdenssamfunnet står stille når det gjelder undertrykkingen av palestinerne. Tostatsløsningen som ble lagt til grunn bl.a. for «Oslo-avtalene» i 1994 har blitt stadig vanskeligere å se hvordan man kan realisere og flere rapporter har det siste året dokumentert «apartheid» i det som i praksis begynner å likne på en ettstatsløsning. Okkupasjonen og undertrykkingen av palestinerne kan ikke ses på som kun en stillestående og fastlåst okkupasjon/anneksjon, men må sees som en brennende dagsaktuell og eskalerende undertrykking av et folk. LOs tydelige stemme trengs mer enn noensinne.

LO krever at norske myndigheter arbeider for at Israel avslutter okkupasjonen og annekteringen av palestinsk land, og opphever blokaden av Gaza. LO ber norske myndigheter om å støtte en demokratisk tostatsløsning og å anerkjenne Palestina som egen stat innenfor grensene av 1967. Det blir ingen varig fred med fortsatt okkupasjon, anneksjon og apartheid. Den norske regjering bør aktivt jobbe for reelle fredsforhandlingene mellom Israel og palestinerne, og reelle fredsforhandlinger forutsetter at både PA og Hamas er inkludert som parter. LO krever at Israel avslutter okkupasjonen av Vestbredden og annekteringen av okkuperte områder. LO krever at de palestinske flyktningenes rett til retur etterleves i tråd med FNs resolusjon 194. Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har startet etterforskning av krigsforbrytelser begått etter 2014 på Vestbredden, i Øst-Jerusalem og på Gazastripen. Den norske regjeringa må legge press på Israels nye koalisjonsregjering om å respektere ICCs avgjørelse. Israel må behandle alle som lever på israelsk jord som likeverdige med de samme rettigheter.

LO går mot at Israel har terrorstemplet og kriminalisert internasjonalt anerkjente palestinske menneskerettighets- og rettighetsorganisasjoner i forsøk på å stoppe dokumentasjon på menneskerettighetsbrudd. LO krever at israelske myndigheter slutter å anvende trusler og trakassering, inkludert vilkårlig kriminalisering og undertrykkelse av palestinske organisasjoner.

LO krever at norske myndigheter og norsk næringsliv styrker etterlevelsen av folkeretten i konfliktområder, også okkuperte områder. Statens pensjonsfond og norske selskaper må avstå fra all handel og investeringer i selskaper som har eller bidrar til aktiviteter på okkupert område. Oljefondet og andre finansielle institusjoner må etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter som fastsetter et forhøyet aktsomhetskrav i konfliktområder og trekke sine investeringer ut fra selskaper som bidrar til opprettholdelse av bosettingene og er en del av okkupasjonsøkonomien.

Spørsmål om boikott og effekten av sanksjoner har fått fornyet aktualitet med sanksjonene verden har innført mot Russland etter at krigen mot Ukraina startet. Vi må ta med oss lærdommen fra sanksjonene mot apartheidstaten Sør-Afrika på 80- og 90-tallet, hvor vi så utfordringer med generelle sanksjoner, men relativ suksess med kombinasjonen av målrettede sanksjoner og internt press fra sterke organisasjoner og fagbevegelsen spesielt. Vi må øke det internasjonale presset mot Israel med en kombinasjon av strategiske pressmidler og krav om fredsforhandlinger og dialog.

LO vil jobbe for en vid våpenembargo mot Israel, for en boikott av handel med varer og tjenester fra ulovlige bosettinger og for en boikott av kulturaktiviteter, sportsaktiviteter og akademiske aktiviteter som tjener okkupasjonsmakten. Vi vil også jobbe for målrettede sanksjoner mot områder av strategisk betydning for opprettholdelsen av okkupasjonen.

Det er viktig at Norge aktivt jobber for at personer mistenkt for apartheidforbrytelser straffeforfølges, og at ofre for menneskerettighetsbrudd og forbrytelser mot menneskeheten må få full erstatning. LO understreker også at Israel må anerkjenne palestinske flyktningers og deres etterkommeres rett til å vende tilbake til hjemlandet sitt. Den norske regjeringa må ta en aktiv rolle for å stille Israel økonomisk ansvarlig for de massive ødeleggelsene som har rammet sivile, infrastruktur og offentlige tjenester under Gazakrigene. Norge og norske oljeselskaper må, med dagens uavklarte og omstridte grenser for sokkel og havområder, ikke delta i samarbeid med Israel som har som formål å utvinne olje og gass i uavklarte eller omstridte områder. Norske myndigheter må kreve at Israel trekker tilbake stemplingen som «terrororganisasjon» mot de seks palestinske organisasjonene.

Sist, men ikke minst må norske myndigheter og LO med våre partnere gjør alt vi kan for å styrke de palestinske demokratiske, organiserte kreftene i sivilsamfunnet med sikte på å styrke demokratiutvikling i det palestinske samfunn.

Har du kommentarer til artikkelen?

Vi vil veldig gjerne høre din mening!

8 kommentarer

 1. Jan Pettet Reiersen: Odd Karsten Tveit er vel den minst objektive personen som noen gang har fått lov til å kommentere konflikten på jevnlig (nærmest daglig en stund) basis. NRK har tross alt blitt en del bedre etter at han ble tatt av skjermen, nå må jeg ikke lenger finne frem mute knappen hvis jeg får nok av det lysende hatet mot det eneste demokratiet i midtøsten.

  NRK er fortsatt langt fra feilfritt, de fremstiller Israel og til og med vår viktige allierte USA på veldig negativt vis. Dekningen av spesielt de 2 er selektiv og mangler viktige nyanser. Spesielt når det er republikansk styre i USA så er det ekstra ille. Uten at jeg er/var noe fan av Donald Trump.

 2. Var tdl. i kontrollkomiteen i Fagforbundet i mange år – også som leder- så da hva slags råttenskap og intriger som er innafor. Det er krefter fra forskjellige hold som er involvert, bl.a. fra palestinakomiteen og andre «enøyde» personer. LO eller Fagforbundet har ALDRI påpekt eller gjort noe mot all den terror bl.a.fra Gaza- misbruk av giverlandpenger til terror-opplæring i skoleverket i gaza… Husk at enken etter Arafat,s dødsleie overtok bankkto som det palestinske folket skulle ha, og satt i luxusleilighet i Paris. – Abbas+co går «isammespor»…‼

 3. Det gjør meg så usigelig vondt det som norskvLO pønser på og planlegger å få ut av deres årsmøte/konferanse i disse dager i Oslo. De vil boycotte Israel, ødelegge det mer eller mindre ,sverte det til de grader med anklager som det ikke er noe holdepunkt eller bevis for. Israel er ikke noe apartheid land, men et velfungerende demokratisk land av beste sort og kvalitet.Arabere har full adgang til å stemme, ja til å søke på all slags arbeide de måtte ønske, og å ta den utdannelsen de ønsker. Araberne og druserne er ikke plktige til å gjøre militærtjeneste i Israel, men likevel er der hundrevis av arabere som gjør tjeneste i IDF. Om denne planlagte boycotten av Israel som folk og land blir vedtatt av LO, så vil jeg ikke nøle med å kalle Norsk LO for en antisemittisk organisasjon som følger i hitlertysklands fotspor.

 4. Odd Karsten Tveits sin «bok» er et stort makkværk og han er heller ikke den skarpeste kniven i skuffen! Når det gjelder FN (De Forvirrede Nasjoner) samt UD, NRK, LO, ja listen er lang, så er de alle antisemitter på sin hals!
  Der Hitler slapp, der tok FN over!
  Arabrene/muslimene har nå brukt milliarder av dollar på den falske propagandaen om det fabrikerte folkeslaget «palestiner!» Norge er også en fremragene bidragsyter til denne patetetiske ideen om en såkalt «palestinsk stat i Judea/Samaria!
  Israel har aldri hat penger til propaganda!
  Her i Israel bor det ca 2 mill arabere som har israelsk statsborger skap.
  Disse er av samme blod og av samme familie som de arabrene som okkuperer
  Judea/Samaria!
  Arabrene i Judea og Samaria skiftet kun takktik på 60-70 tallet til det patetiske navnet «palestinere» for å overbevise verden at de har rettigheter til landet, noe de IKKE har!
  Det har aldri eksistert noen form for et «palestinsk land eller folk! Oppfordrer deg til å sette deg grunndig inn i dette før du tar et standpunkt, det er ditt liv det gjelder. Lykke til!

 5. Den, de som bevist går inn for en såkalt «palestinsk stat» i hjerte av Israel er enten uvitene, dumme eller full av faan!
  Når det gjelder LO, så er det nok det siste som stemmer!

 6. Les Odd Karsten Tveit sin bok Midtøsten på 200 sider. Den forklarer historien til området fra langt tilbake, og viser hvorfor og hvordan Israel ble en stat. Den forherliger ingen side i konflikten, men prøver rent historisk å vise hva som har skjedd. Det er mye grums og løgn fra alle involverte, også USA, England, Frankrike. Og jeg synes det er like trist med døde palestinere som israelitter. Og veldig mange av innleggene her er usaklige og lukter nett-troll.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart