Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

LO gjentar støtte til «rett til å vende tilbake» og stempler Israel som apartheidstat

LO-leder Peggy Hessen Følsvik. (Foto: Henry Mai, LO)
LO bekrefter på ny at de går inn for en politikk der verdens eneste jødiske stat forsvinner.

LOs kongress blir avholdt 30. mai til 3. juni 2022. I forkant har Fagforbundet, EL og IT Forbundet, LO Trøndelag og LO Rogaland foreslått varianter av å videreføre det ekstreme boikottvedtaket fra 2017. LO Sekretaritet på sin side har lagt fram et forslag til uttalelse som er mer ekstremt enn 2017. (Og det er god grunn til å tro at formuleringer om full boikott vinner fram på kongressen, slik det gjorde i 2017.)

Les bakgrunn på temasiden: LOs fiendskap mot den jødiske staten

 

Hva er feil og ekstremt med LOs uttalelse

Her er noen av de mest ekstreme standpunktene og største feilene i LOs uttalelse (se full tekst under).

LO krever at «Israel må anerkjenne palestinske flyktningers og deres etterkommeres rett til å vende tilbake til hjemlandet sitt». Dette betyr i realiteten at LO går inn for en politikk der verdens eneste jødiske stat forsvinner. MIFF forklarte dette grundig etter vedtaket i 2017, men nå blir det understreket to ganger i uttalelsen. Det er diskriminering og dobbeltstandard av verste sort.

LO skriver: «Det blir ingen varig fred med fortsatt okkupasjon, anneksjon og apartheid.» Det var ikke fred før okkupasjon. Å stemple Israel som apartheidstat er en ondsinnet demonisering uten rot i sannheten.

LO krever at Israel «opphever blokaden av Gaza». Israel har ikke en blokade av Gaza, men slipper inn alle varer som ikke kan misbrukes militært etter kontroll. Israel har en lovlig sjøblokade av Gaza. Samtidig som LO tydeligvis vil ha fri våpenstrøm inn den islamistiske terrororganisasjonen Hamas, med folkemordsintensjoner mot jøder i områder, går de inn for «vid våpenembargo» av den jødiske staten.

LO har ønske om å «styrke demokratiutvikling i det palestinske samfunn». Det kan være lurt i et samfunn som ikke har hatt valg på 16 år. Ellers nevner ikke LO med et ord palestinske myndighets hatundervisning eller rike økonomiske belønning av stolte drapsmenn av jødiske kvinner og barn.

LO ber Norge «anerkjenne Palestina som egen stat innenfor grensene av 1967». For det første er det ikke noe som heter grenser fra 1967, arabisk side insisterte på at det var våpenhvilelinjer. En ensidig anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalene.

LO vil ha den islamistiske terrororganisasjonen Hamas med som part i forhandlinger med Israel. Vi lurer på om de har spurt Hamas.


Her er forslag til uttalelse som Sekretariatet har lagt fram:

Palestina

Situasjonen i de palestinske områdene har forverret seg kraftig de siste årene. Okkupasjonen og undertrykkingen av palestinerne eskalerer. Dialog og resolusjoner har hatt liten effekt. Blokaden av Gaza, den folkerettsstridige muren og utbyggingen av ulovlige bosettinger fører til oppsplitting av Palestina og hindrer palestinsk selvstyre og selvstendighet. Bosettingene brer seg. De såkalte «fredsforhandlingene» er døde. Israel har nylig (2021) terrorstemplet og kriminalisert internasjonalt anerkjente palestinske menneskerettighets- og rettighetsorganisasjoner i forsøk på å stoppe dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd. Verdenssamfunnet står stille når det gjelder undertrykkingen av palestinerne. Tostatsløsningen som ble lagt til grunn bl.a. for «Oslo-avtalene» i 1994 har blitt stadig vanskeligere å se hvordan man kan realisere og flere rapporter har det siste året dokumentert «apartheid» i det som i praksis begynner å likne på en ettstatsløsning. Okkupasjonen og undertrykkingen av palestinerne kan ikke ses på som kun en stillestående og fastlåst okkupasjon/anneksjon, men må sees som en brennende dagsaktuell og eskalerende undertrykking av et folk. LOs tydelige stemme trengs mer enn noensinne.

LO krever at norske myndigheter arbeider for at Israel avslutter okkupasjonen og annekteringen av palestinsk land, og opphever blokaden av Gaza. LO ber norske myndigheter om å støtte en demokratisk tostatsløsning og å anerkjenne Palestina som egen stat innenfor grensene av 1967. Det blir ingen varig fred med fortsatt okkupasjon, anneksjon og apartheid. Den norske regjering bør aktivt jobbe for reelle fredsforhandlingene mellom Israel og palestinerne, og reelle fredsforhandlinger forutsetter at både PA og Hamas er inkludert som parter. LO krever at Israel avslutter okkupasjonen av Vestbredden og annekteringen av okkuperte områder. LO krever at de palestinske flyktningenes rett til retur etterleves i tråd med FNs resolusjon 194. Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har startet etterforskning av krigsforbrytelser begått etter 2014 på Vestbredden, i Øst-Jerusalem og på Gazastripen. Den norske regjeringa må legge press på Israels nye koalisjonsregjering om å respektere ICCs avgjørelse. Israel må behandle alle som lever på israelsk jord som likeverdige med de samme rettigheter.

LO går mot at Israel har terrorstemplet og kriminalisert internasjonalt anerkjente palestinske menneskerettighets- og rettighetsorganisasjoner i forsøk på å stoppe dokumentasjon på menneskerettighetsbrudd. LO krever at israelske myndigheter slutter å anvende trusler og trakassering, inkludert vilkårlig kriminalisering og undertrykkelse av palestinske organisasjoner.

LO krever at norske myndigheter og norsk næringsliv styrker etterlevelsen av folkeretten i konfliktområder, også okkuperte områder. Statens pensjonsfond og norske selskaper må avstå fra all handel og investeringer i selskaper som har eller bidrar til aktiviteter på okkupert område. Oljefondet og andre finansielle institusjoner må etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter som fastsetter et forhøyet aktsomhetskrav i konfliktområder og trekke sine investeringer ut fra selskaper som bidrar til opprettholdelse av bosettingene og er en del av okkupasjonsøkonomien.

Spørsmål om boikott og effekten av sanksjoner har fått fornyet aktualitet med sanksjonene verden har innført mot Russland etter at krigen mot Ukraina startet. Vi må ta med oss lærdommen fra sanksjonene mot apartheidstaten Sør-Afrika på 80- og 90-tallet, hvor vi så utfordringer med generelle sanksjoner, men relativ suksess med kombinasjonen av målrettede sanksjoner og internt press fra sterke organisasjoner og fagbevegelsen spesielt. Vi må øke det internasjonale presset mot Israel med en kombinasjon av strategiske pressmidler og krav om fredsforhandlinger og dialog.

LO vil jobbe for en vid våpenembargo mot Israel, for en boikott av handel med varer og tjenester fra ulovlige bosettinger og for en boikott av kulturaktiviteter, sportsaktiviteter og akademiske aktiviteter som tjener okkupasjonsmakten. Vi vil også jobbe for målrettede sanksjoner mot områder av strategisk betydning for opprettholdelsen av okkupasjonen.

Det er viktig at Norge aktivt jobber for at personer mistenkt for apartheidforbrytelser straffeforfølges, og at ofre for menneskerettighetsbrudd og forbrytelser mot menneskeheten må få full erstatning. LO understreker også at Israel må anerkjenne palestinske flyktningers og deres etterkommeres rett til å vende tilbake til hjemlandet sitt. Den norske regjeringa må ta en aktiv rolle for å stille Israel økonomisk ansvarlig for de massive ødeleggelsene som har rammet sivile, infrastruktur og offentlige tjenester under Gazakrigene. Norge og norske oljeselskaper må, med dagens uavklarte og omstridte grenser for sokkel og havområder, ikke delta i samarbeid med Israel som har som formål å utvinne olje og gass i uavklarte eller omstridte områder. Norske myndigheter må kreve at Israel trekker tilbake stemplingen som «terrororganisasjon» mot de seks palestinske organisasjonene.

Sist, men ikke minst må norske myndigheter og LO med våre partnere gjør alt vi kan for å styrke de palestinske demokratiske, organiserte kreftene i sivilsamfunnet med sikte på å styrke demokratiutvikling i det palestinske samfunn.


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart