Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Svar på anklager mot Israel

Før 1948 utgjorde jødene en minoritet på ca. 2 prosent i de arabiske landene. Israels areal, uten Vestbredden og Gaza, utgjør kun 0,18 prosent av arealet til 17 arabiske stater som er medlemmer i Den arabiske liga. Dette lille stykket nekter jødene å miste. Etter 1948 er jødene i praksis jaget fra 99,82 prosent av det arabiske området, fra områder hvor jøder hadde bodd i over to tusen år. Seks fylker i Norge er hver for seg større enn Israel: Finnmark, Nordland, Hedmark, Troms, Oppland og Nord-Trøndelag. Antisemitter av alle slag synes at dette vesle området er altfor mye for jødene.
Før 1948 utgjorde jødene en minoritet på ca. 2 prosent i de arabiske landene. Israels areal, uten Vestbredden og Gaza, utgjør kun 0,18 prosent av arealet til 17 arabiske stater som er medlemmer i Den arabiske liga. Dette lille stykket nekter jødene å miste. Etter 1948 er jødene i praksis jaget fra 99,82 prosent av det arabiske området, fra områder hvor jøder hadde bodd i over to tusen år. Seks fylker i Norge er hver for seg større enn Israel: Finnmark, Nordland, Hedmark, Troms, Oppland og Nord-Trøndelag. Antisemitter av alle slag synes at dette vesle området er altfor mye for jødene.
Zionistenes argumenter minner om nazistenes Lebensraum-argument for å stjele land, hevder noen av Israels kritikere. - Jødene ble jaget bort og nektet "Lebensraum" i den arabiske verden. Nå nekter de å la seg fordrive fra de siste 0,2 prosent av området.

Det følgende bygger på en debatt fra MIFFs Facebook-side.

 

Anklage/ spørsmål: Zionistenes kamp for en stat for jøder på et område hvor det for flere tusen år siden var en jødisk stat, minner om Lebensraum-argumentene nazistene brukte for å erobre og kolonisere tidligere «tyske områder» i Polen og andre deler av Øst-Europa.

Svar: Blant alle de grunnleggende forskjellene mellom tyskernes krav om Lebensraum og jødenes krav på Israel, kan vi begynne med en: Tyskerne har i århundrer hatt et område hvor de var i flertall og kunne styre seg selv. Jødene hadde ikke noe eget slikt område. – Jeg vet ikke så mye om tysk historie. Men fram til 2. verdenskrig skjedde det vel meget sjelden at etniske tyskere ble fordrevet fra områder hvor de hadde bodd i generasjoner. – For Sosialistisk Venstreparti, Norsk Folkehjelp, Kirkenes Verdensråd, Mellomkirkelig råd og et stort antall andre som dømmer Israel etter en helt annen standard enn det de dømmer andre land, er det noe som aldri nevnes at så godt som alle jøder som har bodd i det arabiske området (12.111.798 kvadratkilometer) er fordrevet derfra.

Jøder er behandlet på akkurat samme måte i Palestina som i resten av «det arabiske hjemland», som det heter i PLOs charter. At jøder jages, anses som så naturlig og riktig at det ikke nevnes og ikke teller med i vurderingene. Men at jødene nekter å la seg fordrive fra de siste 21.502 kvadratkilometrene (snaut 0,2 % av det tradisjonelle arabiske området), det er visst verdens største problem. At jødene er fordrevet fra 99,8 % av «det arabiske hjemland», har null å si. Det har heller ikke stort å si at jødehatet blomstrer i Europa, enda mer fra muslimske innvandrere enn fra etniske europeere. Ifølge nevnte organisasjoner, og mange andre, skal jøder ha ingenting.

Det hevdes ofte av Israels motstandere at zionistene vil ha en homogen befolkning. Jeg må ta minne om at ca. 20 prosent av de israelske statsborgerne er etniske arabere. Ifølge George Deek, som er israelsk araber og nestkommanderende på den israelske ambassaden i Oslo, er Israel verdens beste land å bo i – for arabere.

 

Anklage/ spørsmål: Slik som nazistene ikke anså polakkene som et eget folk, mener også zionistene at palestinerne ikke er noe folk.

Svar: Nå er det vanlig i Israel, også på høyresiden, og snakke om «det palestinske folket». Når noen fremdeles mener at det er feil, er det blant annet fordi det palestinske charteret sier i artikkel 12 (versjonen som det amerikanske utenriksdepartementet har lagt ut): «The Palestinian people believe in Arab unity. In order to contribute their share toward the attainment of that objective, however, they must, at the present stage of their struggle, safeguard their Palestinian identity and develop their consciousness of that identity, and oppose any plan that may dissolve or impair it.» Her står det ganske rett ut at arabisk enhet er målet, den palestinske identiteten er et midlertidig tiltak for å nå dette målet. Men, som sagt: De fleste israelere har godtatt at palestinerne er blitt et folk.

 

Anklage/ spørsmål: Sameksistens mellom jøder og arabere i området mellom Middelhavet og Jordan-elven er umulig. Derfor er vel den eneste langsiktige løsningen på konflikten en ordnet «overføring» av palestinerne til for eksempel Jordan.

Svar: Dersom noen kunne overtale palestinerne til å gå med på det, tror jeg at de ville få stor takk og ære i Israel. Men nesten alle israelerne har oppgitt en tanke på at noe slikt er mulig. Jeg tror de fleste ser for seg konflikthåndtering (ordne det slik at det blir minst mulig vold og død og best mulig hverdagsliv) inntil en ekte tostatsløsning kanskje blir mulig noen år etter at det palestinske samfunnet har sluttet å spre jødehat i skoler og medier.

I motsetning til det inntrykket man kan få av mediene, er konflikten mellom Israel og araberne trolig verdens minst blodige krig. De siste 25 åra er omtrent en palestiner drept per dag i gjennomsnitt. Det gir en dødelighet som ligger innenfor rammen av dem som blir drept i trafikken i en passe stor by.

 

Anklage/ spørsmål: Disse dødstallene stemmer sikkert, men det er heller ikke så bra å relativisere. Man må få slutt på smådrapene også.

Svar: Da håper jeg på like mye engasjement for alle andre saker rundt omkring i verden hvor minst én blir drept per dag. Da skal det bli livlig i mediene. Saken er ganske enkel: Jødehaterne, og de er mange, engasjerer seg langt mer i saker som kan brukes til å piske opp enda mer jødehat i den norske befolkningen.

 

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart