Israel og Ukraina

Bli medlem fra kun kr. 4 per uke

Den australske utenriksministeren Julie Bishop i møte med Benjamin Netanyahu i september 2016. (Foto: Amos Ben Gershom/Flickr)
Australias utenriksminister Julie Bishop i møte med Benjamin Netanyahu i september 2016. (Foto: Amos Ben Gershom)

Australia vil ikke lenger bidra til å holde liv i palestinsk terrorbelønning

Kutter all generell budsjettstøtte til de palestinske selvstyremyndighetene. Nå må Norge følge etter!

MIFF forsøkte å fjerne feil fra skolebok – ble dømt av retten til å betale saksomkostninger. Les mer.

Australia har annonsert at de kutter all bistand som de betaler direkte til de palestinske selvstyremyndighetene (PA) med øyeblikkelig virkning. Årsaken er at slike bistandsmidler øker selvstyremyndighetenes muligheter til å belønne palestinere som er dømt for politisk motivert vold og terror, skriver Ha’aretz.

Den australske utenriksministeren Julie Bishop sendte i slutten av mai et brev til de palestinske myndighetene hvor hun ba om garantier for at australske penger ikke ble misbrukt. Hun var ikke fornøyd med svaret hun fikk og har derfor stanset alle pengeoverføringer til selvstyremyndighetene.

– Jeg er trygg på at tidligere australsk støtte til PA gjennom Verdensbanken er blitt brukt som planlagt. Likevel er jeg bekymret for at vår økonomiske støtte gir PA en mulighet til å bruke sine egne penger på aktiviteter som Australia aldri kan stille seg bak, sier utenriksminister Bishop i en uttalelse.

Denne problemstillingen har MIFF påpekt i en årrekke. Selv om utenlandsk bistand ikke går direkte til å belønne palestinske terrorister, så frigjør det midler fra PAs budsjett slik at de selv kan bruke penger på det. I noen år har PA prøvd å skjule sine utbetalinger ved å la pengene gå via PLO, men i 2018-budsjettet er PA helt åpne om sine overføringer til terrorister.

I år vil selvstyremyndighetene bruke over tre milliarder kroner på palestinske fanger og deres familier, hvor av en stor andel er dømte terrorister.

Beløpet som PA har satt av i 2018-budsjettet til lønn til fengslede terrorister og til «martyrers» familier utgjør 7,5 prosent av PAs totale budsjett. Beløpet som brukes på belønning av terror tilsvarer 44 prosent av den totale summen PA håper å få i utenlandsk bistand i 2018 (6,1 milliarder kroner). 1,3 milliarder kroner går direkte til fengslede eller løslatte terrorister. 1,6 milliarder kroner går til «familiene til martyrer og Institusjonen for sårede».

– All assistanse som PLO gir til dem som er dømt for politisk motivert vold er en krenkelse mot australske verdier og undergraver mulighetene for fred, sier den australske utenriksministeren.

Australia ville normalt bidratt med 60 millioner kroner til PA. Disse midlene vil nå bli omdirigert til FNs humanitære fond for de palestinske områdene, som gir helsetjenester, mat, drikke og et tak over hodet til trengende palestinere. Totalt gir Australia 260 millioner kroner i bistand til regionen.

Den australske senatoren Eric Abetz jubler over landets beslutning.

– Minister Bishops sterke og modige beslutning om å sikre at palestinske myndigheter ikke lenger kan bruke vår bistand til å frigjøre penger i budsjettet til statsstøttet terrorisme, er svært positivt, sier Abetz.

I mars vedtok USA en lov som gjør at dersom terrorbelønningen fortsetter vil landet stanse overføring av sivile bistandsmidler til palestinske selvstyremyndigheter, med unntak av finansiering av sykehus i Øst-Jerusalem og noen vann- og vaksinasjonsprogrammer.

Nå må Norge følge etter Australia og USA. Så lenge vi fortsetter å gi frie budsjettmidler til PA, bidrar vi til terrorfinansiering. Som stort giverland og leder av giverlands­gruppen mener vi Norge har mye større muligheter til å påvirke PAs pengebruk.

Har du kommentarer til artikkelen?

Vi vil veldig gjerne høre din mening!

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart