Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Fem fakta om Gaza-krigen som drukner i fordømmelsene av Israel

Helt siden begynnelsen av juli har israelske forsvarsstyrker kjempet for å stanse tusenvis av rakettangrep inn mot israelske byer. Rakettene blir avfyrt av Hamas, Islamsk Jihad og andre terrorgrupper på Gaza-stripen. (Illustrasjonsfoto: IDF)
Helt siden begynnelsen av juli har israelske forsvarsstyrker kjempet for å stanse tusenvis av rakettangrep inn mot israelske byer. Rakettene blir avfyrt av Hamas, Islamsk Jihad og andre terrorgrupper på Gaza-stripen. (Illustrasjonsfoto: IDF)
Krigen ble tvunget på Israel. Hamas har nazi-inspirert charter og er tvilling til Islamsk Stat (ISIL). Egypt og andre arabiske land støtter Israels krigføring mot Hamas. Les også hva Al Jazeera forteller, men NRK fortier.

Her oppsummerer MIFF noen hovedpunkter om krigen mellom Israel og Hamas sommeren 2014, med vekt på sider som ikke kommer særlig mye fram i de store norske mediene. Klikk her for siste nytt på MIFFs forside. Klikk her for alle feilene MIFF har påpekt i norske medier.

 

Grafen viser antall drepte palestinske menn (blå) og kvinner (rød) som var oppført på Al Jazeeras oversikt med alder per. 10. august 2014.
Grafen viser antall drepte palestinske menn (blå) og kvinner (rød) som var oppført på Al Jazeeras oversikt med alder per. 10. august 2014.

Hva Al Jazeera forteller, men NRK fortier

Al Jazeeras oversikt over drepte palestinere på Gaza-stripen viser at menn i stridsdyktig alder er sterkt overrepresentert. Helt fra 12-årsalderen er det betydelig flere gutter enn jenter som er drept, noe som kan forklares i Hamas’ bruk av gutter som barneterrorister. Se MIFFs analyse av Al Jazeeras oversikt.

New York Times skrev om dødstallene i en artikkel 5. august. Deres analyse, som bygde på 1.431 navn, samsvarer med MIFFs funn hos Al Jazeera. New York Times konkluderte blant annet:

“Den delen av befolkningen som det er mest sannsynlig er militante, menn i alderen 20 til 29 år, er mest overrepresentert blant de døde. De utgjør 9 prosent av Gazas 1,7 millioner innbyggere, men 34 prosent av de drepte som det er oppgitt alder på. På samme tid, kvinner og barn under 15 år, som det er minst sannsynlig er legitime mål, er de mest underrepresenterte. De utgjør 71 prosent av befolkningen og 33 prosent av de drepte med kjent alder.”

Det er tragisk med hver enkelt som er drept i konflikten de siste ukene. Det kunne vært unngått dersom Hamas ikke hadde startet krigen og insistert på å fortsette den.

Det er også tragisk med de som misbruker de døde, deres bilder og statistikk, til å fremstille Israels krigføring mer brutal enn det den er og dermed piske opp hat mot Israel. Å hevde 80-90 prosent av de drepte er sivile, er svært lite troverdig. Analysen av Al Jazeeras oversikt går langt i å bekrefte Israels påstander om at minst 50 prosent av de drepte er stridende.

Les mer: De som fordømmer Israel kriminaliserer norske ledere og offiserer

 

Her er noen korte utdrag:

Jens Stoltenberg, Kjell Magne Bondevik og Jonas Gahr Støre har gitt grønt lys til norske militæroperasjoner som har kostet tusenvis av mennesker livet. Dømmer man Israel etter strenge regler, vil også norske ledere og offiserer bli kriminalisert. (Foto: Stortinget)
Jens Stoltenberg, Kjell Magne Bondevik og Jonas Gahr Støre har gitt grønt lys til norske militæroperasjoner som har kostet tusenvis av mennesker livet. Dømmer man Israel etter strenge regler, vil også norske ledere og offiserer bli kriminalisert. (Foto: Stortinget)

Alle som fordømmer Israel for «uforholdsmessig maktbruk», ja det gjelder også utenriksminister Børge Brende, bør studere hvordan norske styrker kjempet mot Taliban og andre islamistiske grupper i Afghanistan. Norske soldater forteller om «voldsom norsk maktbruk» – de dro ut «nærmest på drapsraid». (…)

Alle som fordømmer Israel for bombing av sivile mål, må huske at norske myndigheter har gitt høyeste utmerkelse til en norsk offiser som pekte ut et hotell som bombemål for NATO. Bombeaksjonen krevde livet til flere sivile kinesere. (…)

Enhver står selvsagt fritt til å fordømme Israel, men du må finne deg i å få din moral avslørt når du dømmer Israel med en helt annen standard enn den du bruker på andre lands ledere og soldater. Når politikere og mediefolk, som selv har gitt sin godkjennelse eller velsignelse til den norske krigføringen kommer med kritikk av Israel, blir dobbeltstandarden åpenbar i all sin gru.

Enhver står selvsagt fritt til å fordømme Israel, men husk at du i samme øyeblikk kriminaliserer flere ulike norske regjeringer, offiserer og soldater som har vært med på det samme du fordømmer Israel for. For det er vel ikke slik at du vil dømme Israel med en annen standard enn den du bruker på oss selv og andre land?

De israelske forsvarsstyrkene har utviklet de mest omfattende og avanserte tiltak for å minimere sivile tap i angrep mot legitime militære mål, påpeker den britiske obersten Richard Kemp. Hvorfor skjer da det tragiske, at sivile blir drept? Les svaret i denne artikkelen.

 

Krigen ble tvunget på Israel

De tre israelske tenåringsguttene Naftali Frankel, Gil-ad Shaar og Eyal Yifrach ble kidnappet og drept 12. juni. (Foto: Privat)
De tre israelske tenåringsguttene Naftali Frankel, Gil-ad Shaar og Eyal Yifrach ble kidnappet og drept 12. juni. (Foto: Privat)

Allerede for flere måneder siden ble de israelske forsvarsstyrkene kjent med planer Hamas hadde om å starte en krig til sommeren, meldte Jerusalem Post 31. juli. Angrepsplanene til Hamas besto i simultane angrep mot israelske landsbyer langs grensen til Gaza-stripen, infiltrasjon av IDF-baser og angrep mot grensepatruljer. På bakgrunn av etterretningsinformasjonen overflyttet IDF forsterkninger til Gaza-divisjonen i forkant av krigen som nå har rast i juli. Flere av angrepsplanene har Hamas gjennomført under krigen, og flere titalls israelske soldater er drept.

Hamas er en islamistisk terrorgruppe med mål om å gjennomføre folkemord på jøder. Det har vi svart på hvitt i deres eget politiske grunnlagsdokument.

I juni ble tre jødiske tenåringer kidnappet og drept på Vestbredden. Hamas nektet først for å stå bak, men i august har flere Hamas-ledere bekreftet at det var dem som stod bak (NRKs Sidsel Wold nektet å tro på israelske talsmenn som anklaget Israel helt fra starten). I etterkant av drapene gjennomførte Israel arrestoperasjoner mot Hamas-folk på Vestbredden. Da den militære konflikten eskalerte fra Gaza i begynnelsen av juli, var Israel klare helt fra begynnelsen: – Fred vil bli besvart med fred. Men Hamas valgte å fortsette krigen, og sette uskyldige mennesker både i Israel og Gaza i fare med sine rakettangrep.

Les mer: Hvordan krigen ble tvunget på Israel

 

Hamas har nazi-inspirert charter

En av Hamas sine offentlige henrettelser. (Skjermdump fra YouTube)
En av Hamas sine offentlige henrettelser. (Skjermdump fra YouTube)

Ingen trenger å være i tvil om hva som er målet til Hamas. Allerede i forordet til det politiske grunnlagsdokumentet fra 18. august 1988 blir det slått fast: “Israel vil reise seg og stå oppreist inntil islam utsletter landet, slik dets forløpere har blitt utslettet.”

Les kortversjon av Hamas-charteret på norsk, les fullversjon på norsk eller engelsk.

Klikk her for å se video av uttalelser fra Hamas-ledere.

Historieprofessor Hans Fredrik Dahl, tidligere blant annet kulturredaktør i Dagbladet, sier Hamas er en bevegelse som er”klassisk antisemittisk, jødefiendtlig, etter en oppskrift vi kjenner fra mellomkrigstiden i Norge og Europa”.

Spørsmålet i den pågående konflikten mellom Israel og Hamas er derfor: Vil du ta side med  en naziinspirert organisasjon, eller med en stat som forsvarer etterkommerne av de heldige jødene som overlevde Holocaust og jødene fra arabiske land som ble jaget ut av sine hjemland på 1950- og 1960-tallet av arabiske nasjonalister og islamister?

 

Hamas er tvilling til Islamsk Stat/ ISIL

Begge vil ha kalifat.

Begge bruker sharia til å undertrykke kvinner.

Begge har dødsstraff for homofile.

Begge grupper forfølger kristne.

Begge grupper styrer områder fri for jøder.

Les mye flere likheter her: Nei til Islamsk Stat må bety nei til Hamas

 

Egypt og andre arabiske land støtter Israel

Da Israel kjempet mot militante palestinere på Gaza-stripen i november 2012, ble landet presset fra alle kanter i den arabiske verden til å stanse kamphandlingene. Slik har det også vært mange ganger før.

– Slik er det ikke denne gang, påpeker journalist David D. Kirkpatrick i New York Times 31. juli. Han lister opp flere land som “i realiteten har stilt seg på linje med Israel i deres kamp mot Hamas” – Egypt, Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater og Jordan.

– De arabiske statenes forakt og frykt for politisk islam er så sterk at den overgår deres allergi mot [Israels statsminister] Benjamin Netanyahu, sier Aaron David Miller, en tidligere amerikansk Midtøsten-forhandler og forsker ved Wilson Center i Washington.

Les mer: Arabiske land har stilt seg på Israels side

 

Hva NRK og NTB fortalt deg om Gaza-krigen i 2009…

Har NRK og NTB noen gang forklart deg hva krav om proporsjonalitet i krig handler om? Det ikke en sammenligning av dødstall, men en vurdering av hvordan skader på sivile mål (collateral damage) kan forsvares i forhold til den militære gevinsten av et angrep. Les filosofiprofessor Asa Kashers moralske evaluering av Gaza-krigen.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart