Klikk for å bli medlem nå!

Regjeringen har gitt en belønning til terror ved å anerkjenne fantasistaten «Palestina». Klikk her for å protestere! 

Fire ting å legge merke til i MIFFs meningsmåling

Conrad Myrland, daglig leder i Med Israel for fred (MIFF). (Foto: ShaperMedia.se)
Conrad Myrland, daglig leder i Med Israel for fred (MIFF). (Foto: ShaperMedia.se)
Resultatene viser hvorfor Med Israel for fred er nødvendig.

I sommer har Med Israel for fred (MIFF) for første gang hentet inn egne data i en nasjonal meningsmåling. Tallene kommer gjennom Frivillighetsbarometeret, en meningsmåling som gjennomføres i samarbeid mellom medlemsorganisasjoner i Frivillighet Norge. Målingen ble satt opp i samarbeid med Kantar TNS. I juni 2019 deltok et representativt utvalg på 2014 personer over 15 år i undersøkelsen.

MIFF publiserte resultatene i fem artikler i juli. Det er særlig fire ting vi vil påpeke i resultatene:

1. Befolkningen er delt i synet på at Norge videreutvikler handel og samarbeid med Israel. Det er en liten overvekt som er negative (37 prosent), men 32 prosent er positive. Som MIFF tidligere har påpekt, konkurrer partier på venstresiden om å være mest mulig ivrig i boikott av Israel. Det gir stemmer fordi en betydelig andel nordmenn har antisemittiske holdninger og enda flere tror på løgnbilder av Israel. Velgerne til Rødt er klart mest negative til å videreutvikle handel og samarbeid med Israel, 79 prosent, tett fulgt av SV, 70 prosent. Det er et positivt tegn at respondenter som ikke hadde stemmerett ved forrige stortingsvalg, det vil si i første rekke tenåringer, er mindre negative til samarbeid og mer positive til samarbeid enn gjennomsnittet i befolkningen.

2. De jødiske flyktningene fra arabiske land er nærmest fullstendig fortiet i undervisning og mediedekningen i Norge. Resultatet av dette ser vi nå tydelig i MIFFs meningsmåling. I målingen ba vi respondentene ta stilling til utsagnet Etter andre verdenskrig har det flyktet flere jøder fra arabiske land enn arabere fra landområdet som ble staten Israel. Kun 10 prosent svarer at det stemmer helt, 9 prosent svarer at det stemmer nokså godt. 63 prosent sier det er umulig å svare, og 10 prosent har ikke svart. Siden nesten ingen andre tar jobben, har MIFF en enorm oppgave i å få fram sannheten til det norske folk. I løpet av de siste 74 årene er den arabiske verden nesten helt tømt for jøder. Den arabiske verden hadde ikke, og har ikke, plass for sine jøder til å leve i fred, frihet og verdighet. Det er forstemmende å se at de med lav utdanning (7 eller 10 års skolegang) svarer mindre feil (9 prosent) og mer korrekt (20 prosent) enn de med høyest utdanning (11 prosent og 17 prosent).

3. Tilsvarende bilde fant vi da vi målte folkets syn på NRK og dere dekning av Midtøsten. Jo høyere utdanning respondentene har, jo større sjanse er det for at de er positive til NRKs Israel-dekning. Blant dem med høyere utdanning med mer enn fire års varighet sier 51 prosent seg helt eller delvis uenig med at NRK har en anti-israelsk slagside. I befolkningen generelt var tallet 38 prosent. 22 prosent svarer at det stemmer nokså godt eller helt at NRK har en anti-israelsk slagside i sin dekning. MIFF har mange titalls eksempler over mange år som dokumenterer NRKs anti-israelske slagside.

4. Det kanskje mest alvorlige funnet i undersøkelsen, er å se at støtten til Israel som jødisk stat er betydelig lavere for den yngste (28 prosent) enn for den eldste (53 prosent) delen av befolkningen. 45 prosent under 30 år sier det er umulig å svare eller har ikke svart. Også dette resultatet viser at det er stort behov for en informasjonsorganisasjon som støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland. MIFF forventer at regjeringen gjør det tydelig overfor palestinsk og arabisk side at Norge krever anerkjennelse av Israel som et nasjonalt hjemland for jøder.

Resultatene av meningsmålingen bør gi alle medlemmer og støttespillere av MIFF kraftig inspirasjon til å trappe opp arbeidet for Israels sak i Norge. MIFF har stort behov for nye medlemmer og faste givere. Vi har 30 lokallag som trenger nye frivillige og det er også mange andre måter å bli aktiv på. Hjertelig takk for din støtte!

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart