Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Stortingskandidatene svarer MIFF

Stortingskandiddatene som har svart på MIFFs syv spørsmål.
Stortingskandiddatene som har svart på MIFFs syv spørsmål.
MIFF har sendt syv spørsmål til toppkandidatene som kniver om å bli valgt inn på Stortinget. Se hva kandidatene i ditt fylke svarer.

MIFF har sendt ut syv spørsmål til kandidater som meningsmålingene gir gode utsikter til å bli valgt til Stortinget ved valget 9. september. Noen fikk e-post før helgen, andre mottok spørsmålene først i dag.

Vi har allerede fått inn 33 svar fra 15 ulike fylker. Flere svar blir gjort tilgjengelig etterhvert som vi mottar dem.


SPØRSMÅLENE

1. På Stortinget er det flere vennskapsforeninger for ulike land. Vil det være naturlig for deg å bli med i «Israels venner på Stortinget» dersom du er stortingsrepresentant i 2013-2017?

2. Norge er en stor økonomisk bidragsyter til palestinske selvstyremyndigheter (PA). Mener du Norge bør bruke økonomisk eller annet press for å få PA til å stanse formidling av jødehat i offisiell palestinsk TV (se NRK-sak fra 10. februar 2013) og utbetaling av æreslønn til dømte terrorister (se NRK-sak fra 14. mai)?

3. I løpet av de siste årene har norsk bistand til de palestinske områdene økt betydelig, opp mot 800-900 millioner kroner årlig. Støtter du en grundig og uavhengig gjennomgang av norsk bistand til de palestinske områdene gjennom de siste 10-20 årene?

4. Palestinske flyktninger fra 1948 blir behandlet gjennom UNRWA på en helt annen måte enn alle andre flyktninger i verden gjennom FNs Høykommisær for flyktninger. Vil du støtte at Norge arbeider for å få denne praksis endret?

5. Eidsvåg-utvalget mener norsk skole må «gi en mangesidig og saklig framstilling av konflikten mellom Israel og palestinerne, der personlige fortellinger fra begge sider får plass». Den norske stat gir årlig titalls millioner kroner i støtte til organisasjoner som formidler palestinernes historie. Vil du støtte økt økonomisk støtte til samarbeidsprosjekter med Israel innenfor skole- og kultursektoren?

6. Israel har oppdaget store naturgass-forekomster i sin økonomiske sone i Middelhavet. Støtter du økt norsk samarbeid med Israel i energisektoren?

7. Israel ble opprettet som et nasjonalt hjemland for jøder. De fleste jødene i Israel er flyktninger og etterkommere av flyktninger, ikke minst fra arabiske land. Ser du behovet for at Israel forblir en stat hvor alle jøder er velkomne og hvor de er i flertall?

 

SVARENE

Vi gjengir kortversjon av spørsmålene og kandidatenes skriftlige svar. Svar lagt til ved siste oppdatering onsdag ettermiddag ligger i toppen.

Morten Wold, 2. kandidat for FrP i Buskerud.
Morten Wold, 2. kandidat for FrP i Buskerud.

1. Israels-venner på Stortinget? Kanskje.
2. Økonomisk press på PA? Ja.
3. Granskning av bistand til PA? Ja.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Ja.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Ja.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Ja.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Ja.


Øyvind Håbrekke, 1. kandidat for KrF i Sør-Trøndelag.
Øyvind Håbrekke, 1. kandidat for KrF i Sør-Trøndelag.

1. Israels-venner på Stortinget? Ja, det vil være helt naturlig for meg. KrF er i dag det eneste parti på Stortinget der alle representanter er medlem av Israels Venner.
2. Økonomisk press på PA? Ja. KrF har tatt opp problemet knyttet til både jødehat i palestinske medier og lønn til terrorister flere ganger de siste årene. Dessverre har den rødgrønne regjeringen etter KrFs oppfatning vist en altfor passiv holdning til et utbredt problem på palestinsk side. KrF har også i Stortinget stemt for å stanse all bistand til de palestinske selvstyremyndigheter som direkte eller indirekte støtter undervisning med et anti-israelsk eller antisemittisk budskap. KrF vil sikre at den norske bistanden til palestinske myndigheter ikke bidrar til korrupsjon eller fremme av hatpropaganda.
3. Granskning av bistand til PA? Ja, selvsagt bør bistanden undergis kritisk evaluering. KrF har i Stortinget stemt for at det bør gjennomføres en forvaltningsrevisjon av den norske bistanden til de palestinske selvstyremyndighetene.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Ja, jeg støtter prinsipielt likebehandling av flyktninger. Når det gjelder palestinerne spesielt, bør Norge samarbeide tett med USA om en strategi som kan gi rettferdige løsninger. KrF mener at nabolandene må ta sin del av ansvaret for å løse konflikten, blant annet ved å integrere de palestinske flyktningene på en god måte.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Ja. KrF vil at Norge styrker forsknings- og utviklingsarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Ja. KrF støtter og er glade for det samarbeidet som eksisterer allerede. Videreutviklingen av dette vil i stor grad også avhenge av ønskene fra norsk næringsliv, men vi ønsker denne utviklingen velkommen. Det er jeg glad for.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Ja. FN sa det skulle være en «jødisk stat» da FN ga det folkerettslige grunnlaget for den moderne staten Israel. Samtidig må Israel selvsagt respektere innbyggernes trosfrihet og verne denne aktivt. Det er ikke minst viktig for kristne, som har vanskelige kår mange steder i Midtøsten. Med andre ord bør Israel forbli en åpen og demokratisk stat, og den demografiske utviklingen i landet blir avgjort av staten selv og dens innbyggere.


Kjell Ingolf Ropstad, 1. kandidat for KrF i Aust-Agder.
Kjell Ingolf Ropstad, 1. kandidat for KrF i Aust-Agder.

1. Israels-venner på Stortinget? Ja, det vil jeg fortsatt være.
2. Økonomisk press på PA? Ja. Dette har jeg vært opptatt av i denne perioden, og stilt mange kritiske spørsmål.
3. Granskning av bistand til PA? Ja.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Ja, jeg støtter prinsipielt likebehandling av flyktninger..
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Ja.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Ja.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Ja. Dette ble slått fast da den moderne staten Israel ble dannet. Samtidig må Israel – som en demokratisk rettstat – selvsagt respektere innbyggernes trosfrihet og vernemenneskerettighetene aktivt. Det er ikke minst viktig for kristne, som har vanskelige kår mange steder i Midtøsten.

 

Jens Stoltenberg, 1. kandidat for Arbeiderpartiet i Oslo.
Jens Stoltenberg, 1. kandidat for Arbeiderpartiet i Oslo.

Rita Skjærvik, statssekretær ved Statsministerens kontor, har sendt slikt svar på vegne av Jens Stoltenberg:

«Jeg viser til henvendelse angående kandidatundersøkelse i forbindelse med årets stortingsvalg. Statsministeren får svært mange henvendelser og har dessverre ikke mulighet til å svare på alle spørsmål. Han stiller til valg på Arbeiderpartiets stortingsvalgprogram for perioden 2013-2017. Programmet finnes på Arbeiderpartiets nettsider.»

 

Hans Olav Syversen, 1. kandidat for KrF i Oslo.
Hans Olav Syversen, 1. kandidat for KrF i Oslo.

1. Israels-venner på Stortinget? Som leder i Israels Venner i to år denne perioden er svaret et klart JA.
2. Økonomisk press på PA? Dette har jeg tatt opp med utenriksministeren det siste året og vi må forfølge denne saken videre.  Det bygger ikke tillit mellom partene med den til dels grove propagandaen som palestinsk TV serverer.  Norge må også selv få klarlagt at norske midler ikke går til utbetaling av æreslønn eller «kantinepenger» som det først ble presentert som.
3. Granskning av bistand til PA? Jeg mener det er fornuftig med en gjennom gang også av denne bistanden, blant annet for å sikre at penger ikke går til formål som direkte motarbeider fred og tillit mellom partene.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Dessverre er palestinske flyktninger blitt en brikke i et politisk spill i altfor mange år.  Jeg er definitivt åpen for å se på en praksisendring, ikke minst av hensyn til flyktningene selv som i dag kan bli nektet videregående utdanning mm.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Ja.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Ja.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Ja.


Olaug Bollestad, 1. kandidat for KrF i Rogaland.
Olaug Bollestad, 1. kandidat for KrF i Rogaland.

1. Israels-venner på Stortinget? Ja, det vil være helt naturlig for meg. KrF er i dag det eneste parti på Stortinget der alle representanter er medlem av Israels Venner.
2. Økonomisk press på PA? Ja. KrF har tatt opp problemet knyttet til både jødehat i palestinske medier og lønn til terrorister flere ganger de siste årene. Dessverre har den rødgrønne regjeringen etter KrFs oppfatning vist en altfor passiv holdning til et utbredt problem på palestinsk side. KrF har også i Stortinget stemt for å stanse all bistand til de palestinske selvstyremyndigheter som direkte eller indirekte støtter undervisning med et anti-israelsk eller antisemittisk budskap. KrF vil sikre at den norske bistanden til palestinske myndigheter ikke bidrar til korrupsjon eller fremme av hatpropaganda.
3. Granskning av bistand til PA? Ja, selvsagt bør bistanden undergis kritisk evaluering. KrF har i Stortinget stemt for at det bør gjennomføres en forvaltningsrevisjon av den norske bistanden til de palestinske selvstyremyndighetene.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Ja, jeg støtter prinsipielt likebehandling av flyktninger. Når det gjelder palestinerne spesielt, bør Norge samarbeide tett med USA om en strategi som kan gi rettferdige løsninger. KrF mener at nabolandene må ta sin del av ansvaret for å løse konflikten, blant annet ved å integrere de palestinske flyktningene på en god måte.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Ja. KrF vil at Norge styrker forsknings- og utviklingsarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Ja. KrF støtter og er glade for det samarbeidet som eksisterer allerede. Videreutviklingen av dette vil i stor grad også avhenge av ønskene fra norsk næringsliv, men vi ønsker denne utviklingen velkommen. Det er jeg glad for.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Ja. FN sa det skulle være en «jødisk stat» da FN ga det folkerettslige grunnlaget for den moderne staten Israel. Samtidig må Israel selvsagt respektere innbyggernes trosfrihet og verne denne aktivt. Det er ikke minst viktig for kristne, som har vanskelige kår mange steder i Midtøsten. Med andre ord bør Israel forbli en åpen og demokratisk stat, og den demografiske utviklingen i landet blir avgjort av staten selv og dens innbyggere.

 

Bengt Morten Wenstøb, 2. kandiat for Høyre i Østfold.
Bengt Morten Wenstøb, 2. kandiat for Høyre i Østfold.

1. Israels-venner på Stortinget? Når er det full gass i valgkampen frem til 9. september og så får jeg ta stilling til eventuelt medlemskap dersom jeg kommer på Stortinget. Jeg er en nøktern mann som tar resultatene fra valget først.
2. Økonomisk press på PA? Høyre er motstander av alle former for hatpropaganda, og mener at Norge skal jobbe for at slik propaganda må bekjempes uansett avsender. Høyre har, blant annet gjennom initiativ i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, påvirket UD til å følge opp spørsmålet om hvorvidt norske bistandsmidler har blitt brukt til økonomiske kompensasjonsordninger for palestinske fanger i israelske fengsler. Ordningen har flere svært problematiske sider, og utenriksministeren har måttet innrømme mangler i tidligere svar til Stortinget om ordningen.
3. Granskning av bistand til PA? Høyre vil stille krav krav til effektivitet, godt styresett og korrupsjonsbekjempelse hos alle mottakere av norsk bistand. Norsk støtte skal følges opp av grundige evalueringer. Som en av de største mottakerne av norsk bistand er det naturlig at også effekten av bistanden til de palestinske myndighetene vurderes.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Dette spørsmålet må tas opp som en del av bred gjennomgang med tanke på en helhetlig løsning av spørsmålet om de palestinske flyktningene. Det synes ikke aktuelt på det nåværende tidspunkt.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Høyre ønsker et sterkt sivilt samfunn med organisasjoner som dekker et bredt spekter av interesser og politiske meninger. Hva gjelder offentlig støtte må samme kriterier legges til grunn for alle søkere. Høyre støtter at norsk skole skal gi en mangesidig og saklig framstilling av konflikten mellom Israel og palestinerne.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Dette må først og fremst norsk næringsliv avgjøre selv, innenfor de rammer som settes av deres samfunnsansvar og etiske regelverk. Høyre ønsker ikke noen boikott eller isolasjon av Israel på dette feltet, men det er en utfordring at flere av de største forekomstene ligger i områder hvor den territoriale jurisdiksjonen ikke er fullt ut avklart.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Staten Israels identitet er det det israelske folk og deres valgte representanter som står nærmest til å avgjøre.

 

Malin Stensønes, 1. kandidat for KrF i Akershus.
Malin Stensønes, 1. kandidat for KrF i Akershus.

1. Israels-venner på Stortinget? Ja. KrF er i dag det eneste parti på Stortinget der alle representanter er medlem av Israels Venner.
2. Økonomisk press på PA? Ja. Hatpropagandaen mot jøder må fordømmes. Kristelig Folkeparti har tatt opp dette gjentatte ganger i kritiske spørsmål i Stortinget.
3. Granskning av bistand til PA? Ja, selvsagt bør den bistanden undergis kritisk evaluering.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Ja, jeg støtter prinsipielt likebehandling av flyktninger. Når det gjelder palestinerne spesielt, bør Norge samarbeide tett med USA om en strategi som kan gi rettferdige løsninger.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Ja. KrF mener generelt at samarbeidet mellom Norge og Israel må styrkes og videreutvikles. Virkemidlene kan likevel bli ulike fordi Israel er et moderne, demokratisk industriland, mens de palestinske områdene ikke er det.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Ja. KrF er motstander av boikott-tiltak mot Israel og ønsker økt samarbeid med Israel, også på energisektoren..
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Ja. FN sa det skulle være en «jødisk stat» da FN ga det folkerettslige grunnlaget for den moderne staten Israel. Samtidig må Israel selvsagt respektere innbyggernes trosfrihet og verne denne aktivt. Det er ikke minst viktig for kristne, som har vanskelige kår mange steder i Midtøsten.

 

Geir Jørgen Bekkevold, 1. kandidat for KrF i Telemark.
Geir Jørgen Bekkevold, 1. kandidat for KrF i Telemark.

1. Israels-venner på Stortinget? Ja, det vil være helt naturlig for meg. KrF er i dag det eneste parti på Stortinget der alle representanter er medlem av Israels Venner.
2. Økonomisk press på PA? Ja. KrF har tatt opp problemet knyttet til både jødehat i palestinske medier og lønn til terrorister flere ganger de siste årene. Dessverre har den rødgrønne regjeringen etter KrFs oppfatning vist en altfor passiv holdning til et utbredt problem på palestinsk side. KrF har også i Stortinget stemt for å stanse all bistand til de palestinske selvstyremyndigheter som direkte eller indirekte støtter undervisning med et anti-israelsk eller antisemittisk budskap. KrF vil sikre at den norske bistanden til palestinske myndigheter ikke bidrar til korrupsjon eller fremme av hatpropaganda.
3. Granskning av bistand til PA? Ja, selvsagt bør bistanden undergis kritisk evaluering. KrF har i Stortinget stemt for at det bør gjennomføres en forvaltningsrevisjon av den norske bistanden til de palestinske selvstyremyndighetene.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Ja, jeg støtter prinsipielt likebehandling av flyktninger. Når det gjelder palestinerne spesielt, bør Norge samarbeide tett med USA om en strategi som kan gi rettferdige løsninger. KrF mener at nabolandene må ta sin del av ansvaret for å løse konflikten, blant annet ved å integrere de palestinske flyktningene på en god måte.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Ja. KrF vil at Norge styrker forsknings- og utviklingsarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Ja. KrF støtter og er glade for det samarbeidet som eksisterer allerede. Videreutviklingen av dette vil i stor grad også avhenge av ønskene fra norsk næringsliv, men vi ønsker denne utviklingen velkommen. Det er jeg glad for.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Ja. FN sa det skulle være en «jødisk stat» da FN ga det folkerettslige grunnlaget for den moderne staten Israel. Samtidig må Israel selvsagt respektere innbyggernes trosfrihet og verne denne aktivt. Det er ikke minst viktig for kristne, som har vanskelige kår mange steder i Midtøsten. Med andre ord bør Israel forbli en åpen og demokratisk stat, og den demografiske utviklingen i landet blir avgjort av staten selv og dens innbyggere.

 

 

Jørund Rytman, 1. kandidat for FrP i Buskerud.
Jørund Rytman, 1. kandidat for FrP i Buskerud.

1. Israels-venner på Stortinget? Ja.
2. Økonomisk press på PA? Ja.
3. Granskning av bistand til PA? Ja.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Ja.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Ja.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Ja.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Ja.

 


Gjermund Hagesæter, 1. kandidat for FrP i Hordaland.
Gjermund Hagesæter, 1. kandidat for FrP i Hordaland.

1. Israels-venner på Stortinget? Ja.
2. Økonomisk press på PA? Ja.
3. Granskning av bistand til PA? Ja.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Ja.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Ja.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Ja.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Ja.

 


Benjamin Grønvold, 3. kandidat for Høyre i Vest-Agder.
Benjamin Grønvold, 3. kandidat for Høyre i Vest-Agder.

1. Israels-venner på Stortinget? Det må jeg vurdere når den tid kommer. Jeg er tilhenger av en fredelig løsning i Midtøsten og Israels eksistensrett.
2. Økonomisk press på PA? Høyre er motstander av alle former for hatpropaganda, og mener at Norge skal jobbe for at slik propaganda må bekjempes uansett avsender. Høyre har, blant annet gjennom initiativ i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, påvirket UD til å følge opp spørsmålet om hvorvidt norske bistandsmidler har blitt brukt til økonomiske kompensasjonsordninger for palestinske fanger i israelske fengsler. Ordningen har flere svært problematiske sider, og utenriksministeren har måttet innrømme mangler i tidligere svar til Stortinget om ordningen.
3. Granskning av bistand til PA? Høyre vil stille krav krav til effektivitet, godt styresett og korrupsjonsbekjempelse hos alle mottakere av norsk bistand. Norsk støtte skal følges opp av grundige evalueringer. Som en av de største mottakerne av norsk bistand er det naturlig at også effekten av bistanden til de palestinske myndighetene vurderes.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Dette spørsmålet må tas opp som en del av bred gjennomgang med tanke på en helhetlig løsning av spørsmålet om de palestinske flyktningene. Det synes ikke aktuelt på det nåværende tidspunkt.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Høyre ønsker et sterkt sivilt samfunn med organisasjoner som dekker et bredt spekter av interesser og politiske meninger. Hva gjelder offentlig støtte må samme kriterier legges til grunn for alle søkere. Høyre støtter at norsk skole skal gi en mangesidig og saklig framstilling av konflikten mellom Israel og palestinerne.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Dette må først og fremst norsk næringsliv avgjøre selv, innenfor de rammer som settes av deres samfunnsansvar og etiske regelverk. Høyre ønsker ikke noen boikott eller isolasjon av Israel på dette feltet, men det er en utfordring at flere av de største forekomstene ligger i områder hvor den territoriale jurisdiksjonen ikke er fullt ut avklart.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Staten Israels identitet er det det israelske folk og deres valgte representanter som står nærmest til å avgjøre.


Robert Eriksson, 1. kandidat for FrP i Nord-Trøndelag.
Robert Eriksson, 1. kandidat for FrP i Nord-Trøndelag.

1. Israels-venner på Stortinget? Ja.
2. Økonomisk press på PA? Ja.
3. Granskning av bistand til PA? Ja.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Ja.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Ja.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Ja.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Ja.

 


Sylvi Graham, 2. kandidat for Høyre i Akershus.
Sylvi Graham, 2. kandidat for Høyre i Akershus.

1. Israels-venner på Stortinget? I den inneværende perioden har jeg erfart at det ikke er mye tid til å engasjere seg i flere slike grupper. Jeg har vært medlem i Stortingets Amnesty gruppe og har ikke kunnet prioritere flere.
2. Økonomisk press på PA? Høyre er motstander av alle former for hatpropaganda, og mener at Norge skal jobbe for at slik propaganda må bekjempes uansett avsender. Høyre har, blant annet gjennom initiativ i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, påvirket UD til å følge opp spørsmålet om hvorvidt norske bistandsmidler har blitt brukt til økonomiske kompensasjonsordninger for palestinske fanger i israelske fengsler. Ordningen har flere svært problematiske sider, og utenriksministeren har måttet innrømme mangler i tidligere svar til Stortinget om ordningen.
3. Granskning av bistand til PA? Høyre vil stille krav krav til effektivitet, godt styresett og korrupsjonsbekjempelse hos alle mottakere av norsk bistand. Norsk støtte skal følges opp av grundige evalueringer. Som en av de største mottakerne av norsk bistand er det naturlig at også effekten av bistanden til de palestinske myndighetene vurderes.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Dette spørsmålet må tas opp som en del av bred gjennomgang med tanke på en helhetlig løsning av spørsmålet om de palestinske flyktningene. Det synes ikke aktuelt på det nåværende tidspunkt.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Høyre ønsker et sterkt sivilt samfunn med organisasjoner som dekker et bredt spekter av interesser og politiske meninger. Hva gjelder offentlig støtte må samme kriterier legges til grunn for alle søkere. Høyre støtter at norsk skole skal gi en mangesidig og saklig framstilling av konflikten mellom Israel og palestinerne.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Dette må først og fremst norsk næringsliv avgjøre selv, innenfor de rammer som settes av deres samfunnsansvar og etiske regelverk. Høyre ønsker ikke noen boikott eller isolasjon av Israel på dette feltet, men det er en utfordring at flere av de største forekomstene ligger i områder hvor den territoriale jurisdiksjonen ikke er fullt ut avklart.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Staten Israels identitet er det det israelske folk og deres valgte representanter som står nærmest til å avgjøre.

 


Liv Signe Navarsete, 1. kandidat for Senterpartiet i Sogn og Fjordane.
Liv Signe Navarsete, 1. kandidat for Senterpartiet i Sogn og Fjordane.

1. Israels-venner på Stortinget? Nei, ikke så lenge denne vennskapsforeningen har et ensidig fokus på å støtte israelske politiske interesser.
2. Økonomisk press på PA? Norske bistandsmidler skal ikke gå til propagandaformål eller til å støtte terrorisme.
3. Granskning av bistand til PA? Det er riktig å støtte oppbyggingen av de palestinske områdene, men som annen bistand må vi evaluere at støtten blir brukt etter forutsetningene.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Palestinaflyktningene er i stor grad resultat av internasjonal støtte til etablering av staten Israel.  Dette må det tas hensyn til.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Jeg er enig i at norsk skole må gi en saklig framstilling av konflikten mellom Israel og Palestina, om nødvendig gjennom samarbeidsprosjekter.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Senterpartiet ønsker ikke en boikott av økonomisk samarbeid med Israel.  Vi vil derfor ikke legge hindringer i veien for kommersielt samarbeid på energisektoren.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Det hadde vært lettere å svare ja på dette spørsmålet om Israel hadde holdt seg innenfor internasjonalt anerkjente grenser, men uansett må det være slik at et demokratisk land må gi like rettigheter til sine  innbyggere.


Anders Anundsen, 1. kandidat for FrP i Vestfold.
Anders Anundsen, 1. kandidat for FrP i Vestfold.

1. Israels-venner på Stortinget? Jeg er allerede medlem.
2. Økonomisk press på PA? Ja.
3. Granskning av bistand til PA? Hvor langt tilbake undersøkelsene skal gå er jeg usikker på, men oppfølging av hvor bistandspenger ender er alltid viktig, både penger gitt de palestinske selvstyremyndighetene og andre.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Jeg må se nærmere på denne problemstillingen før jeg kan svare konkret.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Jeg støtter informasjonsarbeid som er balansert og som gjør at begge sider i konflikten kan komme frem med relevant informasjon.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Ja.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Det er Israel som må styre sin egen politikk på dette område, ikke norske parlamentarikere.


Torkil Åmland.
Torkil Åmland, 4. kandidat for FrP i Hordaland.

1. Israels-venner på Stortinget? Ja, selvsagt.
2. Økonomisk press på PA? Ja, man bør kutte i støtten når slikt forekommer.
3. Granskning av bistand til PA? Ja, det er åpenbart nødvendig.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Ja, UNWRA bør legges ned og FNs flyktningearbeid i regionen legges inn under FNs høykommissær for flyktninger. Det sikrer FN bedre kontroll med arbeidet, og motvirker at flyktningene blir brukt i et politisk spill.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Ja, det være en balansert og saklig fremstilling av konflikten.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Ja, det burde egentlig være helt åpenbart at vi samarbeider med det eneste demokratiet i regionen.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Ja, Israel bør kunne bevare sin identitet som en jødisk nasjonalstat, samtidig som andre grupper sikres samme grunnleggende rettigheter.


Tina Bru, 4. kandidat for Høyre i Rogaland.
Tina Bru, 4. kandidat for Høyre i Rogaland.

1. Israels-venner på Stortinget? Det kan jeg ikke svare på her og nå. Men jeg holder alle muligheter åpen om hva slags vennskapsforeninger jeg eventuelt vil bli med i om jeg skulle bli valgt inn på Stortinget.
2. Økonomisk press på PA? Høyre er motstander av alle former for hatpropaganda, og mener at Norge skal jobbe for at slik propaganda må bekjempes uansett avsender. Høyre har, blant annet gjennom initiativ i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, påvirket UD til å følge opp spørsmålet om hvorvidt norske bistandsmidler har blitt brukt til økonomiske kompensasjonsordninger for palestinske fanger i israelske fengsler. Ordningen har flere svært problematiske sider, og utenriksministeren har måttet innrømme mangler i tidligere svar til Stortinget om ordningen.
3. Granskning av bistand til PA? Høyre vil stille krav krav til effektivitet, godt styresett og korrupsjonsbekjempelse hos alle mottakere av norsk bistand. Norsk støtte skal følges opp av grundige evalueringer. Som en av de største mottakerne av norsk bistand er det naturlig at også effekten av bistanden til de palestinske myndighetene vurderes.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Dette spørsmålet må tas opp som en del av bred gjennomgang med tanke på en helhetlig løsning av spørsmålet om de palestinske flyktningene. Det synes ikke aktuelt på det nåværende tidspunkt.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Høyre ønsker et sterkt sivilt samfunn med organisasjoner som dekker et bredt spekter av interesser og politiske meninger. Hva gjelder offentlig støtte må samme kriterier legges til grunn for alle søkere. Høyre støtter at norsk skole skal gi en mangesidig og saklig framstilling av konflikten mellom Israel og palestinerne.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Dette må først og fremst norsk næringsliv avgjøre selv, innenfor de rammer som settes av deres samfunnsansvar og etiske regelverk. Høyre ønsker ikke noen boikott eller isolasjon av Israel på dette feltet, men det er en utfordring at flere av de største forekomstene ligger i områder hvor den territoriale jurisdiksjonen ikke er fullt ut avklart.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Staten Israels identitet er det det israelske folk og deres valgte representanter som står nærmest til å avgjøre.


Astrid Aarhus Byrknes, 2. kandidat for KrF i Hordaland.
Astrid Aarhus Byrknes, 2. kandidat for KrF i Hordaland.

1. Israels-venner på Stortinget? Ja. Hvis jeg skal være medlem av noen vennskapsforeninger, vil «Israels venner på Stortinget» selvsagt være et naturlig valg!
2. Økonomisk press på PA? Ja. Økonomiske bidrag til de palestinske selvstyremyndighetene skal gå til oppbygging og til hjelp sivile i nød, og ikke til terrorisme, korrupsjon eller annet misbruk av bidragene. Formidling av jødehat eller annen hatpropaganda er selvfølgelig helt uakseptabelt.
3. Granskning av bistand til PA? Ja. Vi må alltid tørre å evaluere den bistanden vi gir, enten det er til de palestinske områdene eller andre steder i verden.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Ja, sannsynligvis. Alle flyktninger verden over må få en likeverdig behandling. Hvis en endret praksis kan bidra til dette, og på samme tid ivareta de grunnleggende behovene og rettighetene til palestinske flyktninger, vil jeg støtte en slik praksisendring.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Ja. KrF ønsker seg et tett samarbeid mellom Norge og Israel på områder som skole, kultur og forskning, og økt økonomiske støtte til ulike samarbeidsprosjekter mellom våre to land vil i så måte være helt naturlig.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Ja. Et slikt samarbeid vil først og fremst være avhengig av ønskene til norsk næringsliv, men hvis forholdene ligger til rette, vil dette bli tatt godt imot av av KrF.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Israel må forbli en åpen og demokratisk stat. Landets demografiske utvikling avgjøres av staten selv og dens innbyggere.

 

Erlend Wiborg, 2. kandidat for FrP i Østfold.
Erlend Wiborg, 2. kandidat for FrP i Østfold.

1. Israels-venner på Stortinget? Ja.
2. Økonomisk press på PA? Ja, både ved å stoppe norske økonomiske bidrag, men også gjennom andre pressmidler.
3. Granskning av bistand til PA? Ja, dette bør granskes. Ikke bare pga. eksemplet i forrige spørsmål, men også for å finne ut om pengene har kommet riktig frem, om de har blitt benyttet til finansiering eller stimulert til terroraksjoner og andre angrep på Israel.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Ja.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur?
Ja, i høyeste grad. Dette er ekstra viktig siden vi har en presse som mer eller mindre konsekvent forteller en vridd historie og konsekvent angriper Israel i stedet for å se på realitetene. Jeg har selv vært i Israel to ganger og har sett episoder med egne øyne som blir fortalt på en helt annen måte da jeg så den norske dekningen av episoden.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Ja, Norge bør øke samarbeidet med Israel på flere områder, bla. innen denne sektoren.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall?
Ja, Israel må være en jødisk stat. Dette ut fra et realpolitisk, historisk, demokratisk og sikkerhetsmessig perspektiv.

 

Oskar Grimstad, 2. kandidat for FrP i Møre og Romsdal.
Oskar Grimstad, 2. kandidat for FrP i Møre og Romsdal.

1. Israels-venner på Stortinget? Er medlem.
2. Økonomisk press på PA? Ja, så absolutt.
3. Granskning av bistand til PA? Naturligvis!
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Lik behandling for alle flyktninger er en selvfølge.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Ja.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Ja.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? JA!

 

Ulf Leirstein, 1. kandidat for FrP i Østfold.
Ulf Leirstein, 1. kandidat for FrP i Østfold.

1. Israels-venner på Stortinget? Ja. Er medlem i dag.
2. Økonomisk press på PA? Ja.
3. Granskning av bistand til PA? Ja.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Ja.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Ja.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Ja.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Ja.

 

 

Åse Michaelsen, 1. kandidat for FrP i Vest-Agder.
Åse Michaelsen, 1. kandidat for FrP i Vest-Agder.

1. Israels-venner på Stortinget? Ja.
2. Økonomisk press på PA? Ja.
3. Granskning av bistand til PA? Ja.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Ja, det skal være likebehandling, ikke forskjellsbehandling.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Ja.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Ja.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Ja, men hvordan man skal kunne regulere «et flertall» er jeg litt usikker på.

 

Kenneth Svendsen, 1. kandiat for FrP i Nordland.
Kenneth Svendsen, 1. kandiat for FrP i Nordland.

1. Israels-venner på Stortinget? Er medlem.
2. Økonomisk press på PA? Ja.
3. Granskning av bistand til PA? Ja.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Ja.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Ja.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Ja.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Ja, selvfølgelig.

 

Ingjerd Schou, 1. kandidat for Høyre i Østfold.
Ingjerd Schou, 1. kandidat for Høyre i Østfold.

1. Israels-venner på Stortinget? Jeg er medlem av Israels venner – og har ikke tenkt å avslutte det vennskapet hvis jeg igjen gjenvelges til Stortinget.
2. Økonomisk press på PA? Høyre er motstander av alle former for hatpropaganda, og mener at Norge skal jobbe for at slik propaganda må bekjempes uansett avsender. Høyre har, blant annet gjennom initiativ i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, påvirket UD til å følge opp spørsmålet om hvorvidt norske bistandsmidler har blitt brukt til økonomiske kompensasjonsordninger for palestinske fanger i israelske fengsler. Ordningen har flere svært problematiske sider, og utenriksministeren har måttet innrømme mangler i tidligere svar til Stortinget om ordningen.
3. Granskning av bistand til PA? Høyre vil stille krav krav til effektivitet, godt styresett og korrupsjonsbekjempelse hos alle mottakere av norsk bistand. Norsk støtte skal følges opp av grundige evalueringer. Som en av de største mottakerne av norsk bistand er det naturlig at også effekten av bistanden til de palestinske myndighetene vurderes.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Dette spørsmålet må tas opp som en del av bred gjennomgang med tanke på en helhetlig løsning av spørsmålet om de palestinske flyktningene. Det synes ikke aktuelt på det nåværende tidspunkt.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Høyre ønsker et sterkt sivilt samfunn med organisasjoner som dekker et bredt spekter av interesser og politiske meninger. Hva gjelder offentlig støtte må samme kriterier legges til grunn for alle søkere. Høyre støtter at norsk skole skal gi en mangesidig og saklig framstilling av konflikten mellom Israel og palestinerne.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Dette må først og fremst norsk næringsliv avgjøre selv, innenfor de rammer som settes av deres samfunnsansvar og etiske regelverk. Høyre ønsker ikke noen boikott eller isolasjon av Israel på dette feltet, men det er en utfordring at flere av de største forekomstene ligger i områder hvor den territoriale jurisdiksjonen ikke er fullt ut avklart.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Staten Israels identitet er det det israelske folk og deres valgte representanter som står nærmest til å avgjøre.

 

Solveig Horne, 1. kandidat for FrP i Rogland.
Solveig Horne, 1. kandidat for FrP i Rogaland.

1. Israels-venner på Stortinget? Ja. Jeg har vært medlem helt siden jeg kom inn i 2005.
2. Økonomisk press på PA? Ja.
3. Granskning av bistand til PA? Ja.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Ja.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Ja.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Ja.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Ja.

 

Svein Harberg, 1. kandidat for Høyre i Aust-Agder.
Svein Harberg, 1. kandidat for Høyre i Aust-Agder.

1. Israels-venner på Stortinget? Jeg har valgt å ikke være med i noen slike foreninger.
2. Økonomisk press på PA? Høyre er motstander av alle former for hatpropaganda, og mener at Norge skal jobbe for at slik propaganda må bekjempes uansett avsender. Høyre har, blant annet gjennom initiativ i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, påvirket UD til å følge opp spørsmålet om hvorvidt norske bistandsmidler har blitt brukt til økonomiske kompensasjonsordninger for palestinske fanger i israelske fengsler. Ordningen har flere svært problematiske sider, og utenriksministeren har måttet innrømme mangler i tidligere svar til Stortinget om ordningen.
3. Granskning av bistand til PA? Høyre vil stille krav til effektivitet, godt styresett og korrupsjonsbekjempelse hos alle mottakere av norsk bistand. Norsk støtte skal følges opp av grundige evalueringer.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Dette spørsmålet må tas opp som en del av bred gjennomgang med tanke på en helhetlig løsning av spørsmålet om de palestinske flyktningene. Det synes ikke aktuelt på det nåværende tidspunkt.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Høyre ønsker et sterkt sivilt samfunn med organisasjoner som dekker et bredt spekter av interesser og politiske meninger. Hva gjelder offentlig støtte må samme kriterier legges til grunn for alle søkere. Høyre støtter at norsk skole skal gi en mangesidig og saklig framstilling av konflikten mellom Israel og Palestina.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Dette må først og fremst norsk næringsliv avgjøre selv, innenfor de rammer som settes av deres samfunnsansvar og etiske regelverk.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Staten Israels identitet er det det israelske folk og deres valgte representanter som må avgjøre, og slettes ikke norske politikere.

 

Tor Andre Johnsen, 1. kandidat for FrP i Hedmark.
Tor Andre Johnsen, 1. kandidat for FrP i Hedmark.

1. Israels-venner på Stortinget? Kanskje.
2. Økonomisk press på PA? Ja helt klart jeg støtter Israel og ikke PA.
3. Granskning av bistand til PA? Ja.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Ja.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Ja.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Ja.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Ja.


Elisabeth Røbekk Nørve, 2. kandidat for Høyre i Møre og Romsdal.
Elisabeth Røbekk Nørve, 2. kandidat for Høyre i Møre og Romsdal.

1. Israels-venner på Stortinget? Nei, det er ikke noe jeg vil prioritere.
2. Økonomisk press på PA? Høyre er motstander av alle former for hatpropaganda, og mener at Norge skal jobbe for at slik propaganda må bekjempes uansett avsender. Høyre har, blant annet gjennom initiativ i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, påvirket UD til å følge opp spørsmålet om hvorvidt norske bistandsmidler har blitt brukt til økonomiske kompensasjonsordninger for palestinske fanger i israelske fengsler. Ordningen har flere svært problematiske sider, og utenriksministeren har måttet innrømme mangler i tidligere svar til Stortinget om ordningen.
3. Granskning av bistand til PA? Høyre vil stille krav til effektivitet, godt styresett og korrupsjonsbekjempelse hos alle mottakere av norsk bistand. Norsk støtte skal følges opp av grundige evalueringer. Som en av de største mottakerne av norsk bistand er det naturlig at også effekten av bistanden til de palestinske myndighetene vurderes.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Dette spørsmålet må tas opp som en del av bred gjennomgang med tanke på en helhetlig løsning av spørsmålet om de palestinske flyktningene. Det synes ikke aktuelt på det nåværende tidspunkt.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Høyre ønsker et sterkt sivilt samfunn med organisasjoner som dekker et bredt spekter av interesser og politiske meninger. Hva gjelder offentlig støtte må samme kriterier legges til grunn for alle søkere. Høyre støtter at norsk skole skal gi en mangesidig og saklig framstilling av konflikten mellom Israel og palestinerne.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Dette må først og fremst norsk næringsliv avgjøre selv, innenfor de rammer som settes av deres samfunnsansvar og etiske regelverk. Høyre ønsker ikke noen boikott eller isolasjon av Israel på dette feltet, men det er en utfordring at flere av de største forekomstene ligger i områder hvor den territoriale jurisdiksjonen ikke er fullt ut avklart.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Staten Israels identitet er det det israelske folk og deres valgte representanter som står nærmest til å avgjøre.

 

Torbjørn Røe Isaksen, 1. kandidat for Høyre i Telemark.
Torbjørn Røe Isaksen, 1. kandidat for Høyre i Telemark.

1. Israels-venner på Stortinget? Ja. Jeg er medlem også i dag.
2. Økonomisk press på PA? Høyre er motstander av alle former for hatpropaganda, og mener at Norge skal jobbe for at slik propaganda må bekjempes uansett avsender. Høyre har, blant annet gjennom initiativ i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, påvirket UD til å følge opp spørsmålet om hvorvidt norske bistandsmidler har blitt brukt til økonomiske kompensasjonsordninger for palestinske fanger i israelske fengsler. Ordningen har flere svært problematiske sider, og utenriksministeren har måttet innrømme mangler i tidligere svar til Stortinget om ordningen.
3. Granskning av bistand til PA? Høyre vil stille krav til effektivitet, godt styresett og korrupsjonsbekjempelse hos alle mottakere av norsk bistand. Norsk støtte skal følges opp av grundige evalueringer. Som en av de største mottakerne av norsk bistand er det naturlig at også effekten av bistanden til de palestinske myndighetene vurderes.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Dette spørsmålet må tas opp som en del av bred gjennomgang med tanke på en helhetlig løsning av spørsmålet om de palestinske flyktningene. Det synes ikke aktuelt på det nåværende tidspunkt.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Høyre ønsker et sterkt sivilt samfunn med organisasjoner som dekker et bredt spekter av interesser og politiske meninger. Hva gjelder offentlig støtte må samme kriterier legges til grunn for alle søkere. Høyre støtter at norsk skole skal gi en mangesidig og saklig framstilling av konflikten mellom Israel og palestinerne.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Dette må først og fremst norsk næringsliv avgjøre selv, innenfor de rammer som settes av deres samfunnsansvar og etiske regelverk. Høyre ønsker ikke noen boikott eller isolasjon av Israel på dette feltet, men det er en utfordring at flere av de største forekomstene ligger i områder hvor den territoriale jurisdiksjonen ikke er fullt ut avklart.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Staten Israels identitet er det det israelske folk og deres valgte representanter som står nærmest til å avgjøre.

 

Christopher Wand, 4. kandidat for Høyre i Buskerud.
Christopher Wand, 4. kandidat for Høyre i Buskerud.

1. Israels-venner på Stortinget? Nei, det ønsker jeg ikke.
2. Økonomisk press på PA? Høyre er motstander av alle former for hatpropaganda, og mener at Norge skal jobbe for at slik propaganda må bekjempes uansett avsender. Høyre har, blant annet gjennom initiativ i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, påvirket UD til å følge opp spørsmålet om hvorvidt norske bistandsmidler har blitt brukt til økonomiske kompensasjonsordninger for palestinske fanger i israelske fengsler. Ordningen har flere svært problematiske sider, og utenriksministeren har måttet innrømme mangler i tidligere svar til Stortinget om ordningen.
3. Granskning av bistand til PA? Høyre vil stille krav til effektivitet, godt styresett og korrupsjonsbekjempelse hos alle mottakere av norsk bistand. Norsk støtte skal følges opp av grundige evalueringer. Som en av de største mottakerne av norsk bistand er det naturlig at også effekten av bistanden til de palestinske myndighetene vurderes.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Dette spørsmålet må tas opp som en del av bred gjennomgang med tanke på en helhetlig løsning av spørsmålet om de palestinske flyktningene. Det synes ikke aktuelt på det nåværende tidspunkt.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Høyre ønsker et sterkt sivilt samfunn med organisasjoner som dekker et bredt spekter av interesser og politiske meninger. Hva gjelder offentlig støtte må samme kriterier legges til grunn for alle søkere. Høyre støtter at norsk skole skal gi en mangesidig og saklig framstilling av konflikten mellom Israel og palestinerne.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Dette må først og fremst norsk næringsliv avgjøre selv, innenfor de rammer som settes av deres samfunnsansvar og etiske regelverk. Høyre ønsker ikke noen boikott eller isolasjon av Israel på dette feltet, men det er en utfordring at flere av de største forekomstene ligger i områder hvor den territoriale jurisdiksjonen ikke er fullt ut avklart.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Staten Israels identitet er det det israelske folk og deres valgte representanter som står nærmest til å avgjøre.

 

Ine Eriksen Søreide, 1. kandidat for Høyre i Oslo.
Ine Eriksen Søreide, 1. kandidat for Høyre i Oslo.

1. Israels-venner på Stortinget? Jeg har kun ett medlemskap i Stortingets venneforeninger, og det har jeg hatt siden jeg kom inn på Stortinget i 2001. Det er i Norsk-Tysk vennskapsgruppe, fordi jeg har vært engasjert i norsk-tysk arbeid i flere år. Ut over det har jeg heller ikke i neste stortingsperiode planlagt medlemskap i flere venneforeninger.
2. Økonomisk press på PA? Høyre er motstander av alle former for hatpropaganda, og mener at Norge skal jobbe for at slik propaganda må bekjempes uansett avsender. Høyre har, blant annet gjennom initiativ i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, påvirket UD til å følge opp spørsmålet om hvorvidt norske bistandsmidler har blitt brukt til økonomiske kompensasjonsordninger for palestinske fanger i israelske fengsler. Ordningen har flere svært problematiske sider, og utenriksministeren har måttet innrømme mangler i tidligere svar til Stortinget om ordningen.
3. Granskning av bistand til PA? Høyre vil stille krav til effektivitet, godt styresett og korrupsjonsbekjempelse hos alle mottakere av norsk bistand. Norsk støtte skal følges opp av grundige evalueringer. Som en av de største mottakerne av norsk bistand er det naturlig at også effekten av bistanden til de palestinske myndighetene vurderes.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Dette spørsmålet må tas opp som en del av bred gjennomgang med tanke på en helhetlig løsning av spørsmålet om de palestinske flyktningene. Det synes ikke aktuelt på det nåværende tidspunkt.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Høyre ønsker et sterkt sivilt samfunn med organisasjoner som dekker et bredt spekter av interesser og politiske meninger. Hva gjelder offentlig støtte må samme kriterier legges til grunn for alle søkere. Høyre støtter at norsk skole skal gi en mangesidig og saklig framstilling av konflikten mellom Israel og palestinerne.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Dette må først og fremst norsk næringsliv avgjøre selv, innenfor de rammer som settes av deres samfunnsansvar og etiske regelverk. Høyre ønsker ikke noen boikott eller isolasjon av Israel på dette feltet, men det er en utfordring at flere av de største forekomstene ligger i områder hvor den territoriale jurisdiksjonen ikke er fullt ut avklart.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Staten Israels identitet er det det israelske folk og deres valgte representanter som står nærmest til å avgjøre.

 

Filip Rygg, 3. kandidat for KrF i Hordaland.
Filip Rygg, 3. kandidat for KrF i Hordaland.

1. Israels-venner på Stortinget? Ja.
2. Økonomisk press på PA? Ja.
3. Granskning av bistand til PA? Ja.
4. Fjerne forskjellsbehandling av flyktninger? Ja.
5. Økt samarbeid med Israel i skole og kultur? Ja.
6. Økt samarbeid med Israel i energisektoren? Ja.
7. Behov for Israel som stat med jødisk flertall? Ja.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart