Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

(Illustrasjonsfoto: NEC, flickr)

Nordmenn med høyest utdanning svarer mest feil om flyktninger i Israel-Palestina-konflikten

Personer med mer enn fire års utdanning svarer mest feil.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

I en nasjonal meningsmåling har MIFF bedt deltakerne ta stilling til utsagnet Etter andre verdenskrig har det flyktet flere jøder fra arabiske land enn arabere fra landområdet som ble staten Israel.

Her er resultatene – med tallene fra 2019 i parentes.

Stemmer ikke i det hele tatt: 7 prosent (3 prosent)

Stemmer nokså dårlig: 4 prosent (6 prosent)

Stemmer nokså godt: 7 prosent (9 prosent)

Stemmer helt: 3 prosent (10 prosent)

Umulig å svare: 38 prosent (63 prosent)

Ubesvart: 41 prosent (10 prosent)

I løpet av de siste 76 årene er den arabiske verden nesten helt tømt for jøder. Den arabiske verden hadde ikke, og har ikke, plass for sine jøder til å leve i fred, frihet og verdighet. Det stemmer helt at det har flyktet flere jøder fra arabiske land enn arabere fra landområdet som ble staten Israel, men det er det bare 3 prosent som vet sikkert og 7 prosent som tror stemmer nokså godt. 11 prosent sier seg helt eller delvis uenig.

Selv om så mange som 79 prosent har latt være å svare, eller krysset av for «umulig å svare», bekrefter målingen en klar tendens som vi fant også da vi stilte det samme spørsmålet i 2019: Respondenter med lav utdanning og fagutdanninger svarer mindre feil og mer korrekt enn de med høyest utdanning.

GrunnskoleutdanningMer enn 4 års høyere utdanning
Stemmer ikke i det hele tatt3 %9 %
Stemmer nokså dårlig4 %5 %
Stemmer nokså godt4 %5 %
Stemmer helt7 %2 %
Umulig å svare39 %37 %
Ubesvart44 %41 %

Et annet funn som blir bekreftet for andre gang, er at dobbelt så mange menn (14 prosent) som kvinner (6 prosent) svarer riktig.

I 2019 gjennomførte MIFF en nasjonal meningsmåling. Her fant vi interessante sammenhenger mellom holdninger til Israel og utdanningsnivå.

Alle disse tendensene er bekreftet på ny i målingen fra 2021.

Forskere ved Universitetet i Arkansas har funnet resultater som tyder på at antisemittismen er størst blant amerikanere med høyest utdanning.

Frivillighetsbarometeret 2021 er en befolkningsrepresentativ studie blant alle over 15 år. Målingen er utført for Frivillighet Norge, satt opp i samarbeid med Kantar. Studien kartlegger atferd, holdninger og interesser i frivillighets-Norge, samt holdninger til frivillighet i befolkningen. Dataene ble samlet inn i slutten av mai og begynnelsen av juni 2021. MIFF deltok i undersøkelsen forrige gang i 2019 – og resultatene finner du her.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart