Bli en aktiv Israel-venn nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai for å høre svært aktuelle foredrag. Vær rask med påmelding, begrenset antall plasser.

LO Kongressen vedtok «internasjonal boikott av Israel»

– Jeg har ingen betenkeligheter med å bruke ordet apartheid om Israels regime, som i mange tilfeller er verre enn det var under apartheid i Sør-Afrika, sa LOs førstesekretær Julie Lødrup til FriFagbevegelse 28. mai 2022.
Skal LO boikotte "det som tjener okkupasjonsmakten" eller erklære støtte til "en internasjonal boikott av Israel"?

25. mai omtalte MIFF innstillingen til «Palestina»-uttalelse som LO Sekretaritet la fram før LO Kongressen. Nå har en redaksjonskomité flikket på uttalelsen. Et mindretall i komiteen har levert et endringsforslag, de vil at denne setningen

Vi vil også jobbe for boikott av kultur-, sports- og akademiske aktiviteter som tjener okkupasjonsmakten, samt for målrettede sanksjoner mot områder av strategisk betydning for opprettholdelsen av okkupasjonen.

Blir erstattet av denne:

LO støtter også en internasjonal boikott av Israel.

I 2017 vant formuleringen som støtter full boikott av Israel fram med 193 mot 117 stemmer. Du kan følge behandlingen på LO Kongressen senere i ettermiddag her.

– Vedtaket om full boikott fra 2017 har verken oppnådd resultater eller samlet bevegelsen, sa Julie Lødrup, førstesekretær i LO, da hun presenterte innstillingen.

Under voteringen stemte et stort flertall for internasjonal boikott av Israel, så dissensen ble vedtatt.

Hva er feil og ekstremt med LOs uttalelse

Her er noen av de mest ekstreme standpunktene og største feilene i LOs uttalelse (se full tekst under).

LO krever at «Israel må anerkjenne palestinske flyktningers og deres etterkommeres rett til å vende tilbake til hjemlandet sitt». Dette betyr i realiteten at LO går inn for en politikk der verdens eneste jødiske stat forsvinner. MIFF forklarte dette grundig etter vedtaket i 2017, men nå blir det understreket to ganger i uttalelsen. Det er diskriminering og dobbeltstandard av verste sort.

LO skriver: «Det blir ingen varig fred med fortsatt okkupasjon, anneksjon og apartheid.» Det var ikke fred før okkupasjon. Å stemple Israel som apartheidstat er en ondsinnet demonisering uten rot i sannheten.

LO krever at Israel «opphever blokaden av Gaza». Israel har ikke en blokade av Gaza, men slipper inn alle varer som ikke kan misbrukes militært etter kontroll. Israel har en lovlig sjøblokade av Gaza. Samtidig som LO tydeligvis vil ha fri våpenstrøm inn den islamistiske terrororganisasjonen Hamas, med folkemordsintensjoner mot jøder i områder, går de inn for «vid våpenembargo» av den jødiske staten.

LO har ønske om å «styrke demokratiutvikling i det palestinske samfunn». Det kan være lurt i et samfunn som ikke har hatt valg på 16 år. Ellers nevner ikke LO med et ord palestinske myndighets hatundervisning eller rike økonomiske belønning av stolte drapsmenn av jødiske kvinner og barn.

LO ber Norge «anerkjenne Palestina som egen stat innenfor grensene av 1967». For det første er det ikke noe som heter grenser fra 1967, arabisk side insisterte på at det var våpenhvilelinjer. En ensidig anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalene.

LO vil ha den islamistiske terrororganisasjonen Hamas med som part i forhandlinger med Israel. Vi lurer på om de har spurt Hamas.

Slik er uttalelsen slik den ble vedtatt på LO Kongressen

Palestina

Situasjonen i de palestinske områdene har forverret seg kraftig de siste årene. Okkupasjonen og undertrykkingen av palestinerne eskalerer. Dialog og resolusjoner har hatt liten effekt. Blokaden av Gaza, den folkerettsstridige muren og utbyggingen av ulovlige bosettinger fører til oppsplitting av Palestina og hindrer palestinsk selvstyre og selvstendighet. Bosettingene brer seg. De såkalte «fredsforhandlingene» er døde. Israel har nylig (2021) terrorstemplet og kriminalisert internasjonalt anerkjente palestinske menneskerettighets- og rettighetsorganisasjoner i forsøk på å stoppe dokumentasjon av menneskerettighetsbrudd. Verdenssamfunnet står stille når det gjelder undertrykkingen av palestinerne. Tostatsløsningen som ble lagt til grunn bl.a. for «Oslo-avtalene» i 1994 har blitt stadig vanskeligere å se hvordan man kan realisere og flere rapporter har det siste året dokumentert apartheid i det som i praksis begynner å likne på en ettstatsløsning. Okkupasjonen og undertrykkingen av palestinerne kan ikke ses på som kun en stillestående og fastlåst okkupasjon/anneksjon, men må sees som en brennende dagsaktuell og eskalerende undertrykking av et folk. LOs tydelige stemme trengs mer enn noensinne.

LO krever at Israel avslutter okkupasjonen og annekteringen av palestinsk land, og opphever blokaden av Gaza. LO ber norske myndigheter om å støtte en demokratisk tostatsløsning og å anerkjenne Palestina som egen stat innenfor grensene av 1967. Det blir ingen varig fred med fortsatt okkupasjon, anneksjon og apartheid. Den norske regjering bør aktivt jobbe for reelle fredsforhandlingene mellom Israel og palestinerne, og reelle fredsforhandlinger forutsetter at både PA og Hamas er inkludert som parter. LO krever at de palestinske flyktningenes rett til retur etterleves i tråd med FNs resolusjon 194. Den internasjonale straffedomstolen (ICC) har startet etterforskning av krigsforbrytelser begått etter 2014 på Vestbredden, i Øst-Jerusalem og på Gazastripen. Den norske regjeringa må legge press på Israels regjering om å respektere ICCs avgjørelse. Israel må behandle alle som lever på israelsk jord som likeverdige med de samme rettigheter.

LO går mot at Israel har terrorstemplet og kriminalisert internasjonalt anerkjente palestinske menneskerettighets- og rettighetsorganisasjoner i forsøk på å stoppe dokumentasjon på menneskerettighetsbrudd. Norske myndigheter må kreve at Israel umiddelbart fjerner terrorstemplingen, og slutter å anvende trusler og trakassering, inkludert vilkårlig kriminalisering og undertrykkelse av palestinske organisasjoner.

LO krever at norske myndigheter og norsk næringsliv styrker etterlevelsen av folkeretten i konfliktområder, også okkuperte områder. Statens pensjonsfond og norske selskaper må avstå fra all handel og investeringer i selskaper som har eller bidrar til aktiviteter på okkupert område. Oljefondet og andre finansielle institusjoner må etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter som fastsetter et forhøyet aktsomhetskrav i konfliktområder og trekke sine investeringer ut fra selskaper som bidrar til opprettholdelse av bosettingene og er en del av okkupasjonsøkonomien.

Spørsmål om boikott og effekten av sanksjoner har fått fornyet aktualitet med sanksjonene verden har innført mot Russland etter at krigen mot Ukraina startet. Vi må ta med oss lærdommen fra sanksjonene mot apartheidstaten Sør-Afrika på 80- og 90-tallet, hvor vi så utfordringer med generelle sanksjoner, men relativ suksess med kombinasjonen av målrettede sanksjoner og internt press fra sterke organisasjoner og fagbevegelsen spesielt.

Vi må øke det internasjonale presset mot Israel med en kombinasjon av strategiske pressmidler og krav om fredsforhandlinger og dialog.

LO mener at vi må jobbe for en vid våpenembargo mot Israel og at vi i tråd med FN-Resolusjon 2334 må innføre et lovforbud mot handel med varer og tjenester fra selskaper som medvirker til brudd på folkeretten og menneskerettigheter i okkuperte områder. Vi oppfordrer norske myndigheter til å sikre at Sikkerhetsrådets resolusjon 2334 følges opp med målrettede tiltak og sanksjoner som svar på Israels brudd på internasjonal lov og manglende etterlevelse av FN-resolusjoner. LO støtter også en internasjonal boikott av Israel.

Det er viktig at Norge aktivt jobber for at personer mistenkt for apartheidforbrytelser granskes og straffeforfølges, og at ofre for menneskerettighetsbrudd og forbrytelser mot menneskeheten må få full erstatning. LO krever at den norske regjeringen fremmer krav om FN-granskning av Israels apartheidforbrytelser slik at staten Israel holdes ansvarlig. Den norske regjeringa må ta en aktiv rolle for å stille Israel økonomisk ansvarlig for de massive ødeleggelsene som har rammet sivile, infrastruktur og offentlige tjenester under Gazakrigene. Norge og norske oljeselskaper må, med dagens uavklarte og omstridte grenser for sokkel og havområder, ikke delta i samarbeid med Israel som har som formål å utvinne olje og gass i uavklarte eller omstridte områder.

Sist, men ikke minst må norske myndigheter og LO med våre partnere gjør alt vi kan for å styrke de palestinske demokratiske, organiserte kreftene i sivilsamfunnet med sikte på å styrke demokratiutvikling i det palestinske samfunn.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart