Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

I dag gir de belønning for terror og gravlegger norsk Midtøsten-diplomati

Espen Barth Eide og Jonas Gahr Støre. (Foto: Norges FN-kontor, flickr)
Den norske regjeringen kommer til å anerkjenne en palestinsk stat i en pressekonferanse onsdag morgen, melder flere norske medier.

En ensidig anerkjennelse av «Palestina» før det foreligger en fremforhandlet løsning er oppskriften på mer konflikt, og det vil være en belønning av terror.

«Palestina» oppfyller ikke betingelsene som Montevideo-konvensjonen setter til stater. «Palestina» er en fantasi, en forestilling, ikke en virkelig stat som oppfyller de juridiske betingelsene.

I 1991 utarbeidet europeiske land «Retningslinjer for anerkjennelse av nye stater i Øst-Europa og i Sovjetunionen». Her ble det blant annet understreket at statene måtte respektere FNs-charter, ha en spesiell respekt for rettssikkerhet, demokrati og menneskerettigheter, gi garantier for rettighetene til etniske og nasjonale grupper og minoriteter, ha respekt for at grenser ikke skal krenkes og forpliktelse til å løse regionale uenigheter med diplomati eller mekling. Europeiske land krevde at statene som oppstod etter oppløsningen av Jugoslavia skulle «forplikte seg til, før anerkjennelse, å vedta konstitusjonelle og politiske garantier som sikrer at de ikke har noen territorielle krav mot et naboland». Europeiske land krevde også at statene ikke skulle bruke fiendtlig propaganda mot en nabostat.

Palestinske selvstyremyndigheter har territorielle krav mot naboland og har fiendtlig propaganda mot Israel som en integrert del av sitt skolesystem og i offentlige medier. Vil palestinerne godta å løse alle konflikter med Israel på fredelig vis? Hittil har de tviholdt på å bruke det de omtaler som “motstand”, men som i praksis har vist seg å bety terror og blodig vold.

Det finnes en rekke uløste spørsmål i konflikten mellom israelere og palestinere, for eksempel Jerusalem, flyktninger, grenser, bosetninger, sikkerhet og vann. En norsk anerkjennelse av en palestinsk stat vil ikke bidra til å løse noen av disse.

Undergraver folkeretten

For øyeblikket er det over 40 bilaterale avtaler mellom Israel og palestinske selvstyremyndigheter. Dersom en palestinsk stat opprettes uten at det foreligger en fremforhandlet løsning, vil grunnlaget for mange av disse bilaterale avtalene falle bort. Dersom andre stater medvirker til dette vil det være det samme som å undergrave integriteten til folkeretten.

I brevet fra PLO-leder Yasser Arafat til Israels statsminister Yitzhak Rabin 9. september 1993 lovte Arafat å bruke forhandlinger for å permanent løse alle konflikter og uenigheter. Når palestinerne nå forsøker å få Norge til ensidig å anerkjenne staten «Palestina» før en forhandlet løsning, er det et brudd på palestinernes forpliktelser ifølge Oslo-avtalene.

«Kongedømmet Norge» står, sammen med stormaktene, som vitne i Oslo II-avtalen som ble undertegnet i Washington 28. september 1995. Avtalen gjør det klart at palestinerne ikke skal ha jurisdiksjon eller kontroll med eksterne grenser, luftrom, internasjonale relasjoner og israelere i bosetninger. At palestinske selvstyremyndigheter er avtalefestet til dette er i strid med deres påstand om at «Palestina» er en stat.

Dersom Støre-regjeringen skulle anerkjenne en palestinsk stat, vil det være å vise forakt mot Norges rolle som vitne til Oslo II-avtalen. Det vil etter all sannsynlighet bety slutten for Norge som leder av giverlandsgruppen for palestinerne.

Belønning for terror

Alle argumenter vi har gjengitt over, var gyldige før 7. oktober-massakren. At Espen Barth Eide tenker på å anerkjenne Palestina nå – etter 7. oktober-massakren og mens Israel fortsatt er under angrep fra Iran, Hamas, Hizbollah, Houthiene og terrororganisasjonene på Vestbredden – viser en skremmende forakt for Israels rettigheter etter FN-charteret.

Etter 7. oktober har palestinske selvstyremyndigheter og Fatah belønnet terroristene som gjennomførte massakrene, hedret dem i offisielle medier og skoler og oppmuntret til liknende massakrerDe har nektet å komme med noen fordømmelse, og responderte i stedet med forsterket jødehat. PAs sikkerhetsstyrker skryter av at de deltar i terroren mot Israel. Palestinske selvstyremyndigheter bryter FN-resolusjon 1373 på en rekke felter, og Norge kan gjøre seg medskyldig i disse bruddene ved å støtte og finansiere denne myndigheten. Nå når statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide anerkjenner en palestinsk stat, vil de ødelegge det som hundrevis av norske diplomater har bygd opp gjennom 76 år.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart