Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Hvorfor du ikke kan ta tallet for «palestinske flyktninger» alvorlig

UNRWA har ikke løst eller redusert problemet for palestinske flyktninger. (Illustrasjonsfoto: John Isaac, UN Photo, flickr)
Hvor mange palestinske flyktninger finnes det egentlig?

Ifølge FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) har de 5,15 millioner «registrerte flyktninger» dekket av sitt «beskyttelsesmandat». Ifølge Palestinakomiteen var det «ca 7 millioner palestinske flyktninger på verdensbasis» allerede i 2010. «I 2018 ble det anslått at 7,2 millioner palestinere er flyktninger og etterkommere,» skriver Odd Karsten Tveit i sin bok Gudfaren fra 2018.

Men disse tallene er kraftig oppblåste. Omkring 700.000 arabere, som noen tiår senere skulle begynne å kalle seg palestinere, ble flyktninger under krigen som den arabiske siden startet mot den kommende jødiske staten Israel (1947-1949). Av disse er det bare noen få titalls tusen, av dem som den gang var barn, som fortsatt er i live.

Da MIFF møtte UNRWAs generalsekretær Pierre Krähenbühl i april, overleverte vi et notat som viser hvordan UNRWA har blåst opp antallet flyktninger på syv ulike måter:

1. UNRWA regner alle som hadde bodd i mandatområdet Palestina som flyktninger, mange med så kort botid i Palestina som bare to år. En stor del av araberne som befant seg i området den gang hadde flyttet til området bare noen få år i forveien, og hadde som naturlige hjemland andre land i Midtøsten, på Balkan og i Kaukasus.

2. Det UNRWA kaller «registrerte flyktninger» er i all hovedsak ikke flyktninger etter vanlige definisjoner.

3. UNRWA lar flyktningstatusen gå i arv i generasjon etter generasjon.

4. Om lag 90 prosent av UNRWAs «flyktninger» som bor i Jordan har også statsborgerskap i Jordan, men er likevel medregnet i UNRWAs tall over flyktninger.

5. På sin nettside om arbeidet i Libanon fortalte UNRWA i 2018 at de har registrert 449.957 «palestinske flyktninger» i landet. Da libanesiske myndigheter i 2017 gjennomførte en folketelling, fant de 174.422.

6. UNRWA avviser andre løsninger enn «retur» til Israel. Det gjør de til tross for at nesten ingen av UNRWAs «palestinske flyktninger» noen gang har vært i landet, og selv om mandatet til organisasjonen åpner for andre løsninger.

7. UNRWA regner palestinere som over tre eller fire generasjoner har bodd på Gazastripen og Vestbredden, som flyktninger. Det gjør organisasjonen selv om disse innbyggerne siden 1996 er blitt styrt av palestinske myndigheter.

Noen vil innvende at flere generasjoner har fått flyktningstatus også fra land som Afghanistan, Bhutan, Burma, Nepal, Thailand, Tibet, Somalia og kanskje andre land.

Men da blander man to ulike saker, argumenterer Jay Sekulow i en artikkel publisert i august 2018 på nettsiden til nyhetsmagasinet Foreign Policy. Flyktningkonvensjonen fra 1951 definerer flyktning som en person «som på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlem av en særskilt sosial gruppe eller politisk mening, er utenfor landet hvor han har nasjonalitet og er ute av stand, på grunn av slik frykt, eller uvillig til å gjøre seg nytte av dette landets beskyttelse».

Dersom en person oppfyller disse kriteriene, kan familie som følger personen med denne statusen være «medfølgende flyktninger» (derivative refugees). Slike medfølgende flyktninger har ikke flyktningstatus i seg selv, bare når de følger flyktningen. Når det gjelder palestinske flyktninger registreres alle «etterkommere av mannlige palestinske flyktninger, inkludert adopterte barn». Dette skjer uavhengig om de følger den opprinnelige flyktningen.

– Flyktninger fra andre land får ikke statusen som flyktning i arv, påpeker Sekulow. 1951-konvensjonen sier også at en flyktning ikke lenger er en flyktning når han eller hun har «tatt en ny nasjonalitet, og nyter beskyttelse av landet til hans nye nasjonalitet». Dersom disse reglene ble anvendt på palestinske flyktninger, ville man bare av den grunn alene måttet kutte millioner av tallene som UNRWA og Palestinakomiteen (og mange andre) opererer med. I tallene til Palestinakomiteen og Odd Karsten Tveit kan du regne med at palestinere som har bodd i Norge, Europa og andre land, og hatt statsborgerskap i disse landene i år og tiår, fortsatt blir regnet som flyktninger.

– FNs høykommisær for flyktninger har ordnet med gjenbosetting for millioner av flyktninger siden organisasjonen ble opprettet. UNRWA har ikke klart å løse eller redusere problemet det minste. I stedet har antallet flyktninger, når vi bruker UNRWAs egne tall, økt eksponentielt, mens UNRWA har blitt en av de største FN-organisasjoner med 30.000 ansatte og et budsjett på 1,2 milliarder dollar, skriver Sekulow.

– UNRWA er den eneste flyktninghjelpen i verden som har som hensikt ikke å gjenbosette flyktningene og hjelpe dem til å gå videre i livet. UNRWA bruker mer [ressurser] på å gjøre mindre [enn høykommisæren], samtidig som de viderefører et problem det ble opprettet for å løse, legger han til.

Sekulow er blant dem som har fått Trump-administrasjonen til å kutte alle amerikanske pengeoverføringer til UNRWA.

Det er ikke bare arbeidet og målsetningene det er noe galt med i UNRWA. I juli ble det kjent at toppledere i UNRWA etterforskes for upassende oppførsel, vanstyre og maktmisbruk.

Så lenge UNRWA fortsetter med sin nåværende agenda, burde all norsk støtte blitt stanset. Her er fem grunner til hvorfor det ville vært riktig.

Det er også avslørt at UNRWA opererer med ekstremt oppblåste tall.

Stans pengestrømmen til UNRWA-ansattes jødehat, skrev MIFF i 2015.

Her hjemme vil regjeringen ha kortest mulig opphold i mottak for flyktninger og flest mulig ut i arbeid. I Midtøsten er den norske regjeringen med på å opprettholde et raskt voksende filleproletariat, millioner av mennesker som lever på andres almisser. MIFF forventer at regjeringen legger økonomisk press på UNRWA til å legge om sitt arbeid slik at det bidrar til en løsning på konflikten og en løsning for situasjonen for etterkommere av palestinske flyktninger. Antisemittisme og Israel-hat må ut av UNRWAs skoler.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart