Kom til MIFF Forum

NRK oppmuntret til politisk kamp mot den jødiske staten! Send din klage og bli medlem av MIFF i protest!

Ap sier de er utålmodige, men fremstår mest som tåpelige

Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske. (Skjermdump fra Aps live streaming fra landsmøtet)
Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske. (Skjermdump fra Aps live streaming fra landsmøtet)
Trond Giske og Arbeiderpartiet er utålmodige. De vil ha to stater. Men de kan jo ikke navnet på én eneste palestinsk leder som godtar Israel som en jødisk stat. Les mer faktasjekk på Arbeiderpartiet.

24. mars stod det tydelig å lese i Arbeiderpartiets landsmøtepapirer: Sentralstyret «støtter forslaget om handelsboikott av varer og tjenester fra de okkuperte områdene». Etter at MIFF slo dette opp kom det fram at dette var en dokumentfeil fra en ansatt i partiet. Sentralstyret i Arbeiderpartiet går ikke inn for boikott av bosettervarer, og det gjenspeiles også i forslag til internasjonal uttalelse som i dag ble lagt frem på partiets landsmøte. Partiet nøyer seg med å gå inn for merking og advarsel.

 

Nestleder Trond Giske

Arbeiderpartiets landsmøte behandlet 22. april forslaget til en internasjonal uttalelse. Nestleder Trond Giske ga en slik muntlig presentasjon av avsnittet om Midtøsten:

«Ikke bare Norge, men Arbeiderpartiet spesielt, har vært engasjert over mange år. Vi tar igjen avstand fra den ulovlige okkupasjonen. Det er 50 år siden den startet og det er – for å være personlig – 20 år siden jeg selv var i Tel Aviv – natten da Netanyahu vant valget med noen få tusen stemmer i 1996, og hvor i realiteten Oslo-avtalen mistet sitt momentum. Tyve år senere er vi ikke kommet lenger, det er forverret, og vår utålmodighet er i ferd med å ta slutt. Vi mener at to stater som eksisterer fredelig side om side, er den beste løsningen på konflikten mellom Israel og Palestina. Vi ønsker å anerkjenne en palestinsk stat, men vi ønsker at det skal skje gjennom en internasjonal prosess som bidrar til fredsprosessen. Men denne fredsprosessen vil en ny Arbeiderparti-regjering sette i gang umiddelbart når vi kommer i regjering, og sørge for at vi får anerkjent Palestina som selvstendig stat på et tidspunkt hvor det kan skape fremgang i fredsprosessen.»

 

MIFFs faktasjekk på Giske

Giske tar feil. Israels kontroll over Vestbredden er helt lovlig etter folkeretten. Israel vant kontrollen i 1967 i en forsvarskrig og ble deretter stående på landområdet angrepet kom fra. Ifølge folkeretten har Israel da full rett til å bli stående inntil ledelsen og befolkningen der går med på en rimelig fredsavtale.

At bosetningene på Vestbredden er ulovlige blir grundig tilbakevist av israelske myndigheter. Og hva er mest ulovlig – å fortsette krigen mot Israel i stadig nye generasjoner, eller å bygge boliger? Hva er mest ulovlig, å gi terrorister tre millioner kroner i belønning daglig, eller daglig å bygge 6-7 boliger på “feil” sted?

Giske glemmer at Israel flere ganger har kommet med tilbud til de palestinske lederne som ville bety at de får kontroll over nesten hele landområdet på Vestbredden. PA-president Mahmoud Abbas opplyste til Washington Post i slutten av mai 2009 at statsminister Ehud Olmert viste ham kart med forslag om en palestinsk stat på 97 prosent av Vestbredden.

To stater som eksisterer fredelig side om side er de fleste israeleres drøm. Men er det palestinernes drøm? Nei. Palestinerne sier aldri, aldri, aldri kommer vi til å anerkjenne en jødisk stat – dvs. slik Israel har eksistert de siste 69 år.

Arbeiderpartiet ønsker å anerkjenne en palestinsk stat, men det er en fantasistat som ikke har noen fungerende regjering og som heller ikke oppfyller kravene til en stat i folkeretten. Samtidig finnes det allerede to palestinske enheter som langt på vei oppfyller kravene.

Med Israel for fred (MIFF) forventer at Arbeiderpartiet gjør det tydelig overfor palestinsk og arabisk side at partiet krever anerkjennelse av Israel som et nasjonalt hjemland for jøder.

 

Arbeiderpartiets internasjonal uttalelse

Her er uttalelsen som Arbeiderpartiets landsmøte vedtok.

«I år er det femti år siden Israels okkupasjon av Palestina. En fredelig løsning på konflikten stiller krav til begge parter. Israel må bære et tydeligere ansvar for befolkningen de holder under okkupasjon. Rakettangrep og terroranslag mot Israel må opphøre.

Arbeiderpartiet mener at to stater, som eksisterer fredelig side om side, er den beste løsningen på konflikten mellom Israel og Palestinere. Siden Oslo-avtalen ble undertegnet, har det imidlertid vært lite fremdrift i fredsforhandlingene, og kreftene som motarbeider to- stats løsningen har vokst i styrke. I praksis lever folk i området i en enstatsrealitet med ulike rettigheter for ulikt folk. Økte bosetninger gjør at det blir stadig mindre palestinsk land igjen på Vestbredden. I takt med at det blir mindre land igjen for å etablere en palestinsk stat, mister to-stats løsningen også legitimitet blant palestinerne. Ødeleggelsene i, og blokaden av Gaza skaper omfattende lidelse og nød. Derfor mener Arbeiderpartiet at Israel må avslutte okkupasjonen av palestinske områder og oppheve blokaden av Gaza.

Denne utviklingen kan ikke fortsette uten ende. Det må tas nye internasjonale initiativ for å skape fremdrift for en forhandlet fredsløsning, med en tidsfrist.

Arbeiderpartiet støtter opprettelsen av en palestinsk stat. Vi vil ikke lenger sette en endelig avtale som premiss for å anerkjenne en palestinsk stat.

Når Arbeiderpartiet får regjeringsansvar og det ikke har skjedd en reell framgang i fredsprosessen mot en tostatsløsning, og byggingen av de folkerettsstridige bosetningene fortsetter, bør Norge sette i gang en prosess for anerkjennelse av Palestina som selvstendig stat, på et tidspunkt hvor dette kan skape fremgang i fredsprosessen.

Arbeiderpartiet er positive til merking av produkter som er tilvirket i bosettingene for å gi konsumenter mulighet til ikke å kjøpe disse produktene. Israelsk verdiskapning på okkupert land er ikke omfattet av den handelsavtalen Norge og øvrige EFTA-land har med Israel. Norske myndigheter må utarbeide en skriftlig anbefaling til norsk næringsliv som fraråder økonomisk samkvem som støtter opp om ulovlig bosettingsvirksomhet, og andre folkeretts – og menneskerettighetsbrudd i de okkuperte palestinske områdene. Det må samtidig arbeides videre internasjonalt for å innføre omforente restriksjoner på varer som er produsert på okkupert land.»

 

Faktasjekk på Arbeiderpartiets uttalelse

I realiteten lever folk i området i en trestatsrealitet – Israel, Hamas-regimet på Gaza-stripen og de Fatah-kontrollerte palestinske selvstyreområdene i A- og B- områdene på Vestbredden.

Israel har ikke etablert noen større nye bosetninger de siste 20 årene. Boligbyggingen har kommet i form av fortetting, og arealene de direkte båndlegger dekker kun 3 prosent (Fagforbundet og Norsk Folkehjelp) eller 2,7 prosent (NTB/ NRK) av arealet. Det er ikke de fysiske realiteter på bakken som hindrer en tostatsløsning. Israel har kommet med forslag om erstatningsområder, slik at palestinerne skal sitte igjen med nettoarealet av Vestbredden og Gaza-stripen. Politikere på høyresiden i Israel ønsker å gjøre Israel mindre, at en framtidig grensedragning blir gjort slik at arabiske byer i Israel blir del av en framtidig palestinsk stat.

Hvis det ikke hadde vært leveransekontroll til Gaza, ville det blitt adskillig mer lidelse og nød – for da kunne den islamistiske terrororganisasjonen Hamas fritt kunne ruste opp til ny krig.

Arbeiderpartiet skal ha ros for å kreve at rakettangrep og terror mot Israel stanser, men alle de andre politiske kravene er ensidig rettet mot Israel.

Vi utfordrer hvilken som helst Ap-politiker – som har mot til det – om å gå på talerstolen på landsmøtet og stille følgende spørsmål til salen: Finnes det noen palestinske politikere, samfunnsledere, journalister, partier etc. som offentlig har tatt til orde for en anerkjennelse av Israel som et nasjonalt hjemland for det jødiske folk?

Vi vet hvordan det vil gå. Det vil bli dørgende stille, og hykleriet vil være avslørt. Arbeiderpartiet har jempet i tiår for en tostatsløsning, men det finnes ikke noen palestinske ledere som har akseptert to stater for to folk – en jødisk og en palestinsk stat. Samtidig står palestinerne veldig steilt på at de skal være arabisk stat nummer 22 og muslimsk stat nummer 57.

Kjære landsmøtedeltakere i Arbeiderpartiet! Glem ikke at palestinske ledere ser på hele Israel som okkupert. Skulle dere gå inn for boikott av jøder på Vestbredden, slik for eksempel AUF i Trøndelag vil, vil neste krav fra deres palestinske venner bli boikott av alle seks millioner jøder i Israel. Fagforbundet, som har en plass i Arbeiderpartiets sentralstyre, går allerede inn for full boikott av Israel.

Glem ikke at Israels kontroll av Vestbredden er lovlig etter folkeretten. Og glem ikke at nesten alle palestinere styres av sine egne. Israel vant områdene i en forsvarskrig i 1967. Den eneste grunnen til at Israel fortsatt har militær kontroll over området, er at lederne til palestinerne som bor der ikke har akseptert at Israel skal forbli en stat med jødisk flertall og identitet. En israelsk tilbaketrekning nå vil ikke føre til fred og sameksistens, men en opptrapping av vold og terror og et sammenbrudd av de palestinske selvstyremyndighetene.

Arbeiderpartiets merking og advarsel mot bosettervarer er forkastelig. Vanlig praksis i vestlige land viser at det ikke er noe grunnlag i folkeretten for å forby økonomisk aktivitet i okkuperte områder. Avgjørelser ved flere europeiske domstoler bekrefter det samme. Merking og advarsler er vel ikke som bare rettes mot Israel og sionistiske jøder?
Senest i oktober 2016 kunne MIFF avsløre en norsk nettside som formidler salg av boliger i bosetninger på okkupert land. Hvorfor har du ikke hørt om dette? Hvorfor reagerer ikke Arbeiderpartiet?

– Fordi de norske bosetternes naboer ikke er jøder, men tyrkere, og bosetningene ikke ligger i Judea og Samaria [Vestbredden], men på Nord-Kypros. På grunn av dobbeltstandard.

Hva med alle de de andre 150 land- og havområdene som er omstridt, ikke bare i Afrika og Asia, men også i Europa? Skal Arbeiderpartiet begynne å merke også disse varene? Skal norske regjeringer begynne å fraråde økonomisk samkvem med alle de partene i konflikter som vi mener gjør noe feil?

Arbeiderpartiet sier de er utålmodige, men her framstår de mer som tåpelige.

 

Geir Knutsen bidro til denne artikkelen.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart