Bli en aktiv Israel-venn nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai for å høre svært aktuelle foredrag. Vær rask med påmelding, begrenset antall plasser.

Operasjon Dagsverk setter Erna Solberg i skvis

Statsminister Erna Solberg. (Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret, flickr)
Statsminister Erna Solberg. (Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret, flickr)
Hvordan kan statsminister Erna Solberg gi sin støtte til fundraising for en organisasjon med en politikk som hennes regjering tar så klart avstand fra?

BAKGRUNN: I høst skal norske elever i ungdomsskole og videregående skole gi en dagslønn til organisasjoner som arbeider for «bred økonomisk boikott» av verdens eneste jødiske stat. Mottakerne hevder pengene samlet inn fra Operasjon Dagsverk (OD) ikke skal gå til boikottarbeid, men de vil uansett skape svært negative ringvirkninger både i det palestinske samfunnet og i Norge. Blant palestinere vil mottakerne bli oppmuntret og styrket i sin kamp for en framtid uten Israel, i Norge blir anti-israelske aktivister mobilisert til å gi «hundrevis av foredrag» på norske skoler. Opplegget for årets OD er så frastøtende at Det mosaiske trossamfunn, som vanligvis er svært tilbakeholdne med politiske utspill, advarer jødiske skolebarn mot å delta. 10. august kunne MIFF avsløre at OD bruker Janna JIHAD fra en voldelig palestinsk klan som stemme for «fred». 14. august avslørte MIFF feilene i ODs historiefortelling til norske skoleelever. 15. august skrev Erwin Teigen (18) at han trekker seg fra sitt lederverv i Operasjon Dagsverk  fordi han i planleggingsseminar opplevde at foredragene hadde «en skummel undertone av antisemittisme og antisionisme».

 

I sin ungdom var statsminister Erna Solberg leder for Operasjon Dagsverk. På nettsiden til årets prosjekt bruker OD følgende uttalelse fra statsministeren.

«Det er viktig å delta på Operasjon Dagsverk fordi det er mer enn bare en aksjon hvor man jobber inn penger. Det er en viktig bevisstgjøring om utfordringene som finnes i verden, og ikke minst om hvor godt vi har det her hjemme i Norge. Jeg var selv leder for OD i 1979 og vet at tiltakene virker. Det har stor betydning for de unge som får en bedre fremtid.»

Skjermdump fra frihettilaleve.od.no.
Skjermdump fra frihettilaleve.od.no.

På bakgrunn av dette sitatet har MIFF sendt følgende tre spørsmål til statsministerens kontor.

«1. Er uttalelsen gitt på et tidligere tidspunkt og generelt som en støtte til Operasjon Dagsverk, eller spesielt til årets prosjekt?

Regjeringen Solberg skriver i statsbudsjettet for 2018 (side 187):

«Bekjempelse av diskriminering, herunder også hatefulle ytringer og antisemittisme er viktige prinsipper for det norske engasjementet. Det er heller ikke i tråd med norsk politikk å støtte organisasjoner som har uttrykt hovedformål å fremme BDS-kampanjen (Boikott, Desinvesteringer og Sanksjoner).

Regjeringen er imot boikott av Israel. Boikott skaper avstand, og Regjeringen tror i stedet på dialog og samarbeid for å skape tillit som en forutsetning for å løse konflikten mellom israelere og palestinere.»

  1. Er statsministeren kjent med at årets mottaker av Operasjon Dagsverks midler, KFUK-KFUM Global, går inn for «bred økonomisk boikott» av Israel?
  2. Hvordan kan Solberg gi sin støtte til fundraising for en organisasjon med en politikk som hennes statsbudsjett tar så klart avstand fra?»

MIFF gjengir svaret fra statsministerens kontor i sin helhet:

«Statsministeren har selv vært leder for Operasjon Dagsverk (OD), og ser dette som et viktig virkemiddel for å styrke ungdoms forhold til, og deltagelse i, frivillig arbeid. Hennes støtte er således til Operasjon Dagsverk som sådan, og har vært gjentatt gjennom flere år.

Uttalelsen fra Statsministeren som du viser til i din epost er gitt på et tidligere tidspunkt, og er et uttrykk for støtte til Operasjon Dagsverk som initiativ. Denne regjeringens Midtøsten-politikk, herunder forholdet til Israel, ligger fast og bør være godt kjent.»

Ved å bruke en gammel, generell anbefaling fra statsministeren, har Operasjon Dagsverk lånt Erna Solbergs navn til støtte for en kampanje som går imot regjeringens egen politikk.

Årets Operasjon Dagsverk løfter fram en palestinsk jente, Janna JIHAD, som har kommet med en rekke hatefulle ytringer. Hun leder an folkemengden i ropet «Fra elven til havet vil Palestina bli fri!». Janna Jihad bærer sitt navn med rette. Hun er ikke bare ODs «Jana» som snakker om fred. Hennes krig slutter ikke før verdens eneste jødiske stat er borte og erstattet med arabisk stat nummer 23 og muslimsk stat nummer 58. Benekting av det jødiske folkets rett til selvbestemmelse, er et eksempel på antisemittisme, ifølge IHRAs arbeidsdefinisjon på antisemittisme som Norge har sluttet seg til.

Årets Operasjon Dagsverk går i sin helhet til en norsk og tre palestinske organisasjoner som alle går inn for «bred økonomisk boikott» av Israel, stikk i strid med regjeringens politikk.

Erna Solberg ønsker å styrke de kulturelle og økonomiske relasjonene til Israel og tar klar avstand fra boikott. Hvis statsministeren skal gi norske skoleelever samme gode retningslinjer som hun gir sine statsråder og sitt byråkrati i statsbudsjettet, bør Solberg advare mot å delta i årets Operasjon Dagsverk-prosjekt.


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart