Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

MIFF svarer på 13 spørsmål fra OD-elever

MIFFs advarsler mot Operasjon Dagsverk 2018 har vekket betydelig debatt. (Illustrasjonsfoto: Leser)
MIFFs advarsler mot Operasjon Dagsverk 2018 har vekket betydelig debatt. (Illustrasjonsfoto: Leser)
Les spørsmål fra OD-elever og MIFFs svar.

Distriktskomitéen for Operasjon Dagsverk i Salten har sendt spørsmål til MIFF som de vil gjengi i sin prosjektavis ODIN. All ære til ungdommer som viser interesse for å forstå en diskusjonspartner!

Spørsmålene til OD-elevene i Salten står i kursiv.

 

Årets Operasjon Dagsverk har vært et omstridt tema. Særlig MIFF har vært i spissen. Hva er det som er så oppsiktsvekkende med årets OD? Hvorfor oppfordrer dere til å boikotte OD?

Det er oppsiktsvekkende at midlene fra OD går til organisasjoner som kjemper for politiske krav som vil fjerne verdens eneste jødiske stat og erstatte den av arabisk stat nummer 23 og muslimsk stat nummer 57. De palestinske mottakerorganisasjonene sier de vil boikotte Israel helt til dette kravet er innfridd. I tillegg er ODs informasjonsformidling til norske elever ekstremt ensidig. Informasjon som kan skape forståelse for israelerne er fraværende. Det er legitimt å spørre om Operasjon Dagsverk bryter med verdigrunnlaget i Opplæringsloven, skriver lektor Anita Sævik, Fagutvalgsleder i religion og etikk i Norsk Lektorlag.

 

Anerkjenner MIFF Palestina som en egen stat? Hvorfor/hvorfor ikke?

Med Israel for fred (MIFF) som organisasjon tar ikke noe standpunkt for eller imot en palestinsk stat. Vi har plass til medlemmer med ulike syn i denne saken, akkurat slik det også er veldig ulike syn innad i Israel. En palestinsk stat kan bare anerkjennes etter en fremforhandlet løsning. Alt annet vil være å undergrave folkeretten og Oslo-avtalene. Dessverre har palestinske myndigheter nektet å forhandle med Israel de siste årene.

 

Hva er det verste som kan skje med OD-pengene og hva er det dere tror blir konsekvensen av årets prosjekt?

I det palestinske samfunnet vil OD-pengene sende farlige signaler: Boikottorganisasjoner blir belønnet med millioner av kroner av norske skoleelever. I stedet kunne pengene blitt donert til organisasjoner som arbeider for samhandel og sameksistens. Palestinske ungdommer vil bli opplært i at kravet de kaller «rett til retur» er en «hellig rett». Denne holdningen har vært det største fredshinderet i 70 år.

I Norge har OD-pengene blitt brukt, og vil bli brukt, til å spre grov ensidighet, faktafeil og demoniserende propaganda inn i norske klasserom. Operasjon Dagsverk har også brukt jenter som hyller terrorledere og vil fjerne Israel.

 

Hva burde prosjektpengene heller blitt brukt på dersom prosjektet fremdeles skulle foregått i Palestina?

Traumebehandling, opplæring i likestilling og demokrati er isolert sett veldig bra. OD burde vært mye mer konkret i hva dette betyr i praksis. I stedet har OD brukt mesteparten av sitt prosjektforedrag, filmer etc. til å anklage og sverte Israel. OD burde valgt partnere til slikt arbeid som ikke har en politisk fiendtlig agenda mot palestinernes naboer.

 

Dersom MIFF hadde søkt om årets OD, hva ville pengene gått til sett i lys av ODs grunnprinsipper: solidaritet, økonomisk sikkerhet, frivillighet og ungdom, utdanning og utvikling?

Det finnes utallige flotte humanitære hjelpeorganisasjoner i Israel. Flere av dem gir hjelp til palestinere og driver med brobygging mellom folkene. Det er et stort behov for traumebehandling også i Israel, etter rakettangrep fra Gazastripen og terrorangrep fra palestinere.

 

Hva tenker MIFF om muren? Hva tenker dere om at den er fordømt av den internasjonale domstolen i Haag?

Domstolen i Haag har ikke fordømt at Israel har satt opp en sikkerhetsbarriere. Det domstolen har kritisert er at barrieren ikke følger den såkalte «grønn linjen». Det er en stor forskjell.

Rundt 95 prosent av det dere omtaler som mur er faktisk et gjerde. Sikkerhetsbarrieren er ikke pen å se på, og man skulle ønske den ikke var nødvendig – men det store, store flertallet av jøder i Israel er takknemlig for den likevel. Etter at barrieren ble bygget, bidro den til å redusere antall dødelige terrorangrep betydelig. Domstolen i Haag tok ikke tilstrekkelig hensyn til terrortrusselen fra palestinsk side. Av hensyn til palestinere er traséen flere ganger blitt endret, og de siste årene har utbyggingen stanset omtrent helt opp.

 

Hva tenker dere om at Israel kontrollerer palestinske områder og checkpoints?

Israel erobret Vestbredden fra staten Jordan i en forsvarskrig i 1967. Så lenge palestinske myndigheter ikke går med på en avtale som avklarer varige grenser, og er villige til å inngå en ekte fred, har Israel full rett til å opprettholde den overordnede kontrollen over området. Faktum er at alle palestinere på Gazastripen og nesten alle på Vestbredden er styrt av sine egne. «Okkupasjonen» tok i praksis slutt i 1996. Da fikk palestinerne selvstyre på området der rundt 99 prosent av befolkningen bor. Kontrollpostene er dessverre nødvendige fordi noen få palestinere misbruker bevegelsesfriheten til å gjennomføre terrorangrep inne i Israel.

Hvis Israel ikke hadde opprettholdt en effektiv sikkerhetskontroll, ville lidelsene både på israelsk og palestinsk side vært mye større. Bare i 2017 stanset israelske sikkerhetsstyrker fire hundre terrorangrep, inkludert 13 selvmordsterrorangrep og 8 kidnappinger. I første halvår 2018 ble 250 alvorlige terrorangrep avverget.

 

Hva tenker MIFF om okkupasjonen?

Som nevnt over, har Israel full rett ifølge folkeretten til å bli stående som okkupant inntil den okkuperte går med på en rimelig fredsavtale.  I tillegg til internasjonale konvensjoner følger dette av FNs Sikkerhetsråds resolusjon 242.

Palestinernes krig mot Israel startet lenge før okkupasjonen i 1967. Israels okkupasjon av Sør-Libanon og Gazastripen ble avsluttet for flere år siden. Spørsmålet er: Ble det mer sikkerhet og mindre terror? Nei. Tvert imot. Resultatet av tilbaketrekningen fra Sør-Libanon ble “Den andre Libanon-krigen” da den Iran-støttede terrorgruppen Hizbollah angrep Israel sommeren 2006. Resultatet av tilbaketrekkingen fra Gaza i 2005 ble et rakettregn fra Gazastripen mot sivile israelere i det sørlige Israel. Tre ganger i årene etter har Hamas-regimet og Israel utkjempet kriger eller større væpnede konflikter. De fant sted i desember 2008november 2012 og juli 2014.

Å avslutte okkupasjonen av Vestbredden uten en avtale som gir Israel sikkerhetsgarantier er oppskriften på mer krig og terror. Det frykter høyresiden i Israel. På venstresiden mener noen at Israel er sterke nok til å trekke seg tilbake uten at det blir en uhåndterlig trussel. Dette er et stort diskusjonstema også internt i Israel. Dere kan for eksempel lese mer i artikkelen Israels store dilemma knyttet til landområder under militær kontroll. Tenk om OD kunne gitt litt slik nyansert informasjon til norske skoleelever!

 

Hvordan ser en ideell delingsplan ut for dere og for Israel?

MIFF har ikke noe eget standpunkt her, men i artikkelen En god løsning for alle ser dere kart av forslaget som Israel la fram i 2008. 14. juni 2009 erklærte statsminister Benjamin Netanyahu (Likud) støtte til å opprette en palestinsk stat dersom Israel får internasjonale garantier for at den kommer til å forbli demilitarisert. Når et stort flertall av jødene i Israel i prinsippet støtter tanken om en palestinsk stat, er det fordi de synes alternativene er verre.

 

Hvordan vil dere arbeide for fred?

MIFFs formål er å gi «saklig og allsidig informasjon om Israel, det jødiske folk og Midtøsten» med ønske «å skape en dypere og større sympati for Israel og det jødiske folk». MIFF arbeider kun i Norge, ikke i Midtøsten.

Israelerne ønsker å bli akseptert og få fred med sine naboer i Midtøsten. Dette kan best løses ved direkte forhandlinger mellom partene. Vi håper at vårt informasjonsarbeid i Norge kan være et bidrag til en fred hvor jødene lever i trygghet, og hvor palestinere og andre arabere nyter godt av et fredelig samarbeid med Israel. Vi har også sett at vårt informasjonsarbeid bidrar til avradikalisering, blant annet denne norske muslimen som MIFF hjalp med å endre holdning fra å uttrykke drømmer om folkemord til å se at Israel bidrar til fremgang for menneskeheten.

 

Tror dere årets OD vil forhindre fredsarbeid? Hvordan mener dere ODs prosjekt i år er mot sin hensikt?

Årets OD-mottakere arbeider for en «fred» der det ikke lenger finnes noen jødisk stat. Det er noe vi absolutt ikke kan akseptere. «Alle former for diskriminering skal motarbeides,» heter det i Opplæringsloven § 1-1. Årets OD-organisasjoner støtter og arbeider for diskriminering. De går nemlig inn for «bred økonomisk boikott» av Israel, men ingen andre land.

 

Ser dere en fredelig framtid som gagner både Israel og Palestina?

Dersom det palestinske lederskapet begynner å forberede sitt folk på fred side om side med Israel som en jødisk stat, kan det være håp. Palestinske myndigheters krav om «rett til å vende tilbake», samt deres belønning og heltedyrkelse av terrorister, gjør dessverre fred umulig på kort sikt. At Operasjon Dagsverks pengemottakere ser gjennom fingrene på dette, er også et viktig hinder for fred. Milliarder av kroner, euro og dollar er investert i «tostatsløsningen», men et stort flertall av palestinerne er ganske enkelt ikke interessert.

 

Er det noe annet du ønsker å tilføye?

Vi vil takke hjertelig for at dere viser interesse for informasjon fra MIFF. Det er første gang vi opplever det fra noen elever tilknyttet årets Operasjon Dagsverk. Vi regner med at dere har lest våre Ti grunner til å droppe Operasjon Dagsverk allerede.

 

Les mye mer om dette og relaterte tema i disse lenkene:

miff.no/123 (superkort)

miff.no/kort (1 side)

miff.no/hvorfor (hvorfor det er nødvendig at Israel forblir en jødisk stat)

miff.no/innføringsartikler (mer utfyllende svar på mange av spørsmålene dere har stilt)


Kan du hjelpe på én eller flere måter?

  1. Bli medlem (fyll ut skjemaet under)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel.
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Denne artikkelen kan du lese gratis på grunn av over 13.000 MIFF-medlemmer og andre frivillige givere. Men vi trenger støtte fra mange flere nå!

Gi gave her eller Vipps 39881

Bli medlem ved å fylle ut skjemaet under og trykk «send»!

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart