Nadim Khoury. (Foto: Bjørknes Høyskole)

Førsteamanuensisen som forsvarer forgiftning av barns tanker

Så lenge barn lærer på skolen at martyrdød og jihad er «de viktigste meningene med livet», så er «reell fred» utelukket.

Nye palestinske skolebøker er mye mer ekstreme enn før. Vold, martyrdød og jihad er tema gjennom alle tolv år i palestinsk grunnskole, meldte MIFF 9. oktober. Vi oversatte også 44 eksempler til norsk som dokumenterer dette.

Bak rapporten om skolebøkene står IMPACT-se, et institutt som gransker ulike lands skolepensum opp mot UNESCOs standarder for fred og toleranse i opplæring. I forrige uke gjennomførte MIFF og IMPACT-se en serie møter på Stortinget og i Utenriksdepartementet for å gjøre norske ledere oppmerksom på hvordan norske bistandspenger blir misbrukt. «Norge støtter skolepensum som fremmer jihad,» konkluderte Aftenposten på sin forside 12. november. Siden har flere medier fulgt etter.

Nå får dette også et politisk etterspill. Anniken Huitfeldt (Ap), leder for utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, krever svar fra utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

– Vi må være sikre på at pengene blir brukt til å fremme fred og forsoning, ikke til å bygge opp motsetninger. Derfor vil jeg snarest be utenriksministeren redegjøre for saken og hva regjeringen har gjort da de ble kjent med disse forholdene. Vi vil avvente spørsmål om bevilgninger til etter denne redegjørelsen, sier Huitfeldt til Aftenposten.

– Vi er bekymret over den utviklingen som palestinske selvstyremyndigheter har tatt. Jeg synes vi må ta en større debatt om norske skattebetalere skal bidra til at et regime som utvikler seg så dårlig. Før eller senere må vi sette ned foten, sier Michael Tetzschner (H), nestleder i utenrikskomiteen.

KrF foreslår å fryse støtten og FrP foreslår å kutte støtten med ti prosent inntil palestinske selvstyremyndigheter har endret pensum.

Forklarer ekstreme skolebøker

Det er imidlertid ikke alle som ivrer for å fjerne jihad og martyrdød fra palestinske skolebøker. Nadim Khoury, førsteamanuensis i internasjonale studier ved Høgskolen i Innlandet og Førsteamanuensis II ved Bjørknes Høyskole, mener det er «viktig å sette saken i den riktige konteksten».

– Først og fremst må du lese dem i en kontekst som består av okkupasjon, menneskerettighetsbrudd og vold fra bosettere. Rapportene om disse skolebøkene analyserer dem som om de ble skrevet av en uavhengig stat i fredstid, men virkeligheten er den motsatte: En ikke-uavhengig enhet som skriver skolebøker mens de er midt i en krig mot en sterk overmakt, sier Khoury til Aftenposten.

Skolebøkene bærer det offisielle emblemet til «staten Palestina» på forsiden. Skolebøkene er utgitt av palestinske selvstyremyndigheter som flere ganger er tilbudt en hel eller nesten hel avslutning av (den lovlige) okkupasjonen. I stedet for å forberede nye palestinske generasjoner på fred og sameksistens, forbereder skolebøkene en ny generasjon palestinske barn på krig. At en førsteamanuensis i Norge kan forsvare dette er forkastelig.

– Skolebøker alene skaper ikke et fredselskende folk. Det er det bare rettferdighet og reell fred som kan gjøre. Det er dette vi bør ha som mål. Den prosessen starter ikke med skolebøker, men den slutter med dem, sier Khoury til Aftenposten.

Det vil hjulpet veldig om tredjeklassinger slapp å lese dikt om å «utrydde restene av utlendingene». Det ville hjulpet veldig om israelerne ikke ble fremstilt som «Satans tjenere». Det ville hjulpet om staten Israel var plassert på kartet. Det ville hjulpet veldig om niendeklassinger ikke ble lovet 72 koner blant jomfruene dersom de dør som martyrer i jihad. Så lenge barn lærer på skolen at martyrdød og jihad er «de viktigste meningene med livet», så er reell fred utelukket. Enhver prosess er dødfødt. Det var å ønske at førsteamanuensiser ville forstå noe så grunnleggende.

I flere år har MIFF lagt fram dokumentasjon for Utenriksdepartementet på hatindoktrinering i det palestinske skolesystemet. Vi har krevd at Norge legger økonomisk press på PA til å starte fredsundervisning i skolen. Endelig ser noen ut til å høre på oss.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Har du kommentarer til artikkelen?

Opplever du problemer med kommentarfeltet? Send en e-post til post@miff.no for å beskrive feilen.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart