Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Fagforbundet og co mobiliserer mot Israel med feilinformasjon

Mette Nord, leder i Fagforbundet. (Foto: Trond Isaksen)
Mette Nord, leder i Fagforbundet. (Foto: Trond Isaksen)
Blåser opp palestinsk folketall i Jordan-dalen nesten seks ganger for høyt.

Palestinakomiteen i Norge, Fellesutvalget for Palestina og Fagforbundet har 19. juni lansert et opprop der de «krever at norske myndigheter tar internasjonalt initiativ til å stanse Israels annektering av palestinsk land og ansvarliggjøre Israel for deres folkerettsbrudd».

Deretter følger feilinformasjon i de fleste setninger av oppropet. MIFF gjengir og kommenterer det hele.

Fagforbundet: «Etter tre valg på ett år i Israel har Benjamin Netanyahu og hans tidligere motstander Benny Gantz inngått en koalisjonsregjering og varslet at Israel vil starte annekteringen av store deler av Vestbredden 1. juli 2020.»

Som BBC skrev senest 16. juni er det «på ingen måte sikkert at annektering vil fine sted». Det er også uklart, som MIFF skrev 17. juni, hvor omfattende en annektering eventuelt blir. Det er uansett ikke snakk om annektering av mer enn ca. 30 prosent av Vestbredden, og Trump-planen legger opp til at palestinerne skal få erstatninger for dette fra israelsk territorium sør for Negev.

Fagforbundet: «Annekteringsplanene er et direkte resultat av Donald Trumps såkalte fredsplan for Midtøsten, «Deal of the Century». Planen legitimerer Israels ulovlige koloniserings- og anneksjonspolitikk.»

Trump-planen slår fast at staten Israel må gjøre «betydelige kompromisser når det gjelder landområder». «Å trekke seg tilbake fra landområder vunnet i en forsvarskrig er sjeldent historisk sett. Det må bli påpekt at staten Israel allerede har trukket seg tilbake fra minst 88 prosent av landområdene de erobret i 1967. Denne visjonen legger opp til overføring av store landområder fra staten Israel – landområder som Israel har sett seg å ha gyldig krav på, juridisk og historisk, og som er del av oldtidens hjemland for det jødiske folk – noe som må bli ansett som et betydelig kompromiss.»

Fagforbundet: «De ulovlige bosettingene på Vestbredden huser rundt 700 000 ulovlige bosettere med tilhørende virksomheter som løfter israelsk økonomi på bekostning av en levedyktig palestinsk stat.»

Feil. Bosetterne er ikke ulovlige. Den palestinske økonomien er mange ganger større i dag enn det den var før bosetningene ble bygget etter 1967. Noen titusener palestinere har sitt arbeid i, og noen hundretusener palestinere har sitt livsopphold fra, israelske bosetninger.

Fagforbundet: «Bare i Jordandalen vil 350 000 palestinere fordrives når Israel gjør alvor av annekteringsplanene.»

Feil. 350.000 palestinere kan umulig fordrives fra Jordan-dalen, når det bare bor ca. 60.000 palestinere der. Her er Fagforbundet fullstendig ute på viddene. Det er tolv palestinske landsbyer med 13.500 innbyggere i området som Netanyahu har signalisert med en kartskisse at han vil annektere. Jeriko vil bli en palestinsk enklave inne i israelske Jordan-dalen. Denne enklaven dekker omkring 70 kvadratkilometer og har om lag 43.000 palestinske innbyggere. Les mer i MIFFs artikkel Hva vil en annektering av Jordan-dalen bety for dem som bor der?

Trump-planen ber Israel forhandle med palestinerne for å sikre at nåværende landbruksvirksomhet eid eller kontrollert av palestinere kan fortsette uten forstyrrelser eller diskriminering.

Trump-planen tar tydelig avstand fra å flytte på folk – verken palestinere eller jøder – fra sine hjem. «En slik løsning, som mest sannsynlig vil føre til uroligheter, går imot ideen om sameksistens.»

Fagforbundet: «Israelske styresmakter understreker at palestinere som bor i områder som omfattes av planene ikke vil få israelsk statsborgerskap. Annektering innebærer en formalisering av en langvarig praksis med apartheid og vil etterlate et Palestina som er stykket opp i små usammenhengende landområder. Palestinerne vil i realiteten ikke ha kontroll over egne grenser, luftrom eller vannressurser i de områdene de vil sitte igjen med.»

Netanyahu sa 28. mai at palestinerne i Jordan-dalen vil forbli under palestinsk styre, men under israelsk sikkerhetskontroll. Det betyr at palestinerne vil ha palestinsk statsborgerskap og stemme ved (eventuelle) palestinske valg (som Fagforbundet forøvrig aldri etterlyser). Slike enklaver finnes det mange eksempler på rundt omkring i verden, også i Europa, uten at Fagforbundet kaller det apartheid.

Svertekampanjen om Israel som apartheid-stat begynte allerede under den kalde krigen, og det er en hån mot forstanden at 46 europeiske ledere mer enn 40 år senere gjentar sovjetisk propaganda. Sammenligninger mellom apartheid i Sør-Afrika og situasjonen i Israel og Vestbredden viser at anklagen er grunnløs.

– Røde Kors kjenner veldig godt til det regimet som styrte Sør-Afrika under apartheidperioden, og vi svarer til alle dem som anklager Israel for det samme: Nei, det er ikke noe apartheid i Israel. Det er ikke noe regime som tror på en overlegen rase eller som nekter grunnleggende menneskerettigheter til én spesiell gruppe mennesker på grunn av deres påståtte underlegenhet. Det er en blodig nasjonal konflikt, hvor det mest fremtredende og tragiske er en årelang okkupasjon. Men det er ikke noe apartheid, sa sveitsiske Jacques De Maio, som leder Den internasjonale Røde Kors-komiteen i Israel og i de palestinske selvstyremyndighetene, i 2017.

Fagforbundet: «Palestinakomiteen i Norge, Fellesutvalget for Palestina og Fagforbundet mener det er helt nødvendig at den norske regjeringen nå følger opp intensjonen i regjeringsplattformen som sier at regjeringen vil «samarbeide med andre land for å gjennomføre økonomiske og politiske sanksjoner ved alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten».

EU og Frankrike var raskt ute med å varsle diplomatiske reaksjoner på annektering. I Storbritannia har 130 parlamentarikere oppfordret den britiske regjeringen til å vedta økonomisk sanksjoner dersom Israels regjering går videre med annekteringsplanene. Irland, Belgia og Luxembourg ønsker også å diskutere økonomiske konsekvenser for Israel dersom annekteringen gjennomføres. Norge har nå en mulighet til å arbeide for respekt for folkeretten, inkludert humanitærretten og menneskerettighetene. Alle disse er prinsipper utenriksminister Eriksen Søreide sier er grunnlaget for norsk utenrikspolitikk.»

Tradisjonen tro, nevner ikke Fagforbundet palestinske handlinger som undergraver tostatsløsningen og fredsprosessen med et ord:

  • Palestinske myndigheter insisterer på at millioner av palestinere skal kunne flytte inn i Israel, slik at verdens eneste jødiske stat blir borte. Og deres venner i Norge støtter kravet. Også dette i strid med menneskerettighetene.

I stedet for å sanksjonere disse alvorlige og vedvarende bruddene, gir den norske regjeringen økonomisk støtte på flere hundre milllioner kroner hvert år til denne agendaen. Det er på tide å handle, men ikke slik Fagforbundet vil.

Fagforbundet og co må gjerne ha en mening om Israels annekteringsplaner. Også internt i Israel raser debatten, og MIFF gjengir argumenter fra ulike sider. Men feilinformasjon, kraftig oppblåste tall og demoniserende stemplinger som man ikke bruker på noen andre land bidrar ikke konstruktivt.

Andre støttespillere

Ifølge Fagforbundets nettside har oppropet «Stans annekteringen av Palestina» også støtte av:

Aftenpostens grafiske klubb

Arbeidernes ungdomsfylking (AUF)

BDS Norge

EL & IT Forbundet

Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)

Forsvar Folkeretten

Handel og Kontor i Norge

Handel og Kontor Oslo/Akershus

Industri Energi

KFUK-KFUM Global

LO i Oslo

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Oslo og Akershus (NNNOA)

Norges Kommunistiske Parti (NKP)

Norges Kristelige Studentforbund (NKSF)

Norsk Jernbaneforbund

Norsk Transportarbeiderforbund

Oslo Bygningsarbeiderforening

Oslo Grafisk Fagforening

Oslo Senterungdom

Rødt

Rød Ungdom

Salam

Ship to Gaza Norway

Sosialistisk Ungdom

Sosialistisk Venstreparti

TeoLOgene Ungkommunistene i Norge


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart