Bli med på MIFF Forum i Stavanger 11. og 12. november

Amnestys logo.

Amnesty går helt antisemitt

Amnesty International støtter politiske krav som vil gjøre slutt på verdens eneste jødiske stat.

Klikk her for å forhåndsbestille nå – da får du gratis forsendelse!

Venstresidens isfront mot Israel viser hva som blir den katastrofale konsekvensen dersom LOs politikk får gjennomslag: Den eneste jødiske staten i verden vil forsvinne, og dermed også den eneste nødhavn for jøder på flukt fra antisemittisme.

I denne boken tar Conrad Myrland opp hva ledere i fagbevegelsen har sagt og skrevet om Israel det siste tiåret. Forfatteren viser hva som er feil og mangelfullt, og foreslår ord som ville vært mye bedre å bruke, ikke bare for å tine forholdet til Israel, men også for å gi et konstruktivt bidrag til fred. Det er mye LO har misforstått, blant annet om Oslo-prosessen, jødedommen og konflikten.

I hele sin tid som utenriksminister, opposisjonsleder og statsminister, har Jonas Gahr Støre (Ap) vært under press fra sine mektigste nasjonale støttespillere til å føre en mer ekstrem Israel-politikk. I denne boken får du svar på hvordan han har taklet det.

Venstresidens isfront mot Israel inneholder også 12 dypdykk-artikler, med temaer som blant annet:

  • Hvordan palestinske myndigheter belønner barnemordere og terrorister
  • Ensidig norsk anerkjennelse av Palestina vil undergrave folkeretten og Oslo-avtalen
  • Den anti-israelske norske kirke
  • Hvorfor du ikke kan ta FN-fordømmelser av Israel alvorlig

1. februar er det varslet at Amnesty International publiserer en over 200 siders rapport som blant annet anklager Israel for apartheid. Det er ikke bare israelske sikkerhetstiltak fra de siste tiårene som er apartheid i Amnestys øyne, men selve den jødiske statsdannelsen. «Dette apartheid-systemet har sin opprinnelse i etableringen av Israel i mai 1948 og har blitt bygd og opprettholdt gjennom tiår,» het det i den tidlige utgaven av rapportens sammendrag. I den publiserte varianten av rapporten er henvisningen til 1948 fjernet. «Amnesty International konkluderer med at staten Israel ser på og behandler palestinerne som en mindreverdig ikke-jødisk rasegruppe,» heter det i rapportens konklusjon.

Amnesty gjør det tydelig at de støtter palestinske krav som vil gjøre slutt på verden eneste jødiske stat. De krever at Israel skal «anerkjenne retten til palestinske flyktninger og deres etterkommere til å returnere til hjemmene hvor de eller deres familier en gang bodde i Israel eller OPT [Amnestys forkortelse for det de kaller «de okkuperte palestinske områdene»]».

I tillegg til å støtte Israels ødeleggelse, eller som et direkte resultat av dette ønsket, anbefaler Amnesty også å innføre våpenembargo av Israel og reise internasjonal tiltale av israelske ledere for «apartheid». Palestinske myndigheter blir advart om at deres sikkerhetssamarbeid med Israel kan bidra til å opprettholde apartheid.

Amnesty-rapport er antisemittisk

Lior Haiat, talsmann for Israels utenriksdepartement, sier Amnestys rapport er «en samling løgner» som «nekter staten Israels rett til å bestå som nasjonalstaten for det jødiske folk».

– Dette er dobbeltstandard, å demonisere Israel for å delegitimere eksistensen til staten Israel. Dette er komponentene til moderne antisemittisme, sier han til The Telegraph.

– Vi har ikke noe annet valg enn å si at hele denne rapporten er antisemittisk, legger han til.

Bidro Norge til apartheid?

«Amnestys rapport vender og vrir på folkeretten, israelsk politikk og hendelser på bakken,» skriver NGO Monitor i sin analyse av Amnesty-rapporten. Amnesty fremstiller det som en forbrytelse at Israel har innført lover og praksiser for å sikre statens jødiske identitet. Også loven som gir jøder fra hele verden mulighet til å få statsborgerskap i Israel blir framstilt som en forbrytelse, selv om denne type lover er forankret i folkeretten og blir praktisert av en rekke andre nasjonalstater (inkludert land som Irland, Spania, Tyskland).

På 1990-tallet bidro norske diplomater til Oslo-prosessen, hvor det ble inngått en rekke avtaler mellom Israel og PLO som tilrettela for etableringen av palestinske selvstyremyndigheter. Ifølge Amnestys analyse var også Oslo-avtalene et verktøy for apartheid. Det viser bare hvor langt organisasjonen går i sin demonisering.

Kritikk av Amnestys metode

NGO Monitor skriver at «Amnestys metode er ugjennomsiktig og ikke i henhold til internasjonalt anerkjente standarder for innhenting av fakta». Rapportens forfattere er ikke oppgitt, det er heller ikke eksperter som er konsultert. Amnesty skriver at de har intervjuet 56 personer fra de aktuelle områdene, men oppgir ikke navnene.

Amnesty skriver at de «har dokumentert forbrytelser utført av palestinske myndigheter eller væpnede grupper mot palestinere og israelere», men sier at «det ikke er fokus for denne rapporten». Ved å utelate hva de måtte ha funnet av palestinske forbrytelser, får ikke leserne av Amnestys rapport den nødvendige bakgrunnen for å forstå mange av de israelske tiltakene som blir fordømt.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart