Israel og Ukraina

Bli medlem fra kun kr. 4 per uke

Yama Wolasmal på NRK 22. april 2022. (Skjermdump fra NRK)

Yama Wolasmal gjør seg selv til klone av Odd Karstein Tveit og Sidsel Wold

NRKs utenrikskorrespondent Yama Wolasmal kom med en ekstremt ensidig og feilaktig reportasje i NRK 22. april.

LO støtter at minst 7 millioner palestinere skal få flytte inn i Israel og stempler landet som apartheidstat. Vis din protest og bli medlem av MIFF nå! Vipps 39881.

Fra kl. 09.27 fredag 22. april var utenrikskorrespondent Yamas Wolasmal direkte inn i NRKs nyhetssending. Programleder Hege Moe Eriksen spurte ham hva de siste dagers sammenstøt mellom palestinere og israelere i Jerusalem skyldes.

Feil om den bakenforliggende årsaken

Den bakenforliggende årsaken til all volden man ser mellom israelere og palestinere er Israels stadige okkupasjon av palestinske områder. Dette har pågått i over 70 år. De okkuperer Øst-Jerusalem, de okkuperer store deler av Vestbredden. Dette skaper stort sinne og frustrasjon, fra tid til annen, hos palestinerne. Dette sinnet bobler over i form av vold, begynte Wolasmal.

Dette er feil. Det var også vold mot jøder i dette området på 1800-tallet, da området fremdeles var under osmansk kontroll og jødisk innvandring ikke var begynt. Det var terror mot jøder i tiårene før statsdannelsen i 1948. «Palestina er vårt land, jødene er våre hunder! Palestina er vårt land, jødene er våre hunder!» Slik ropte for eksempel de muslimske araberne som plyndret og herjet det jødiske kvarteret i Jerusalems gamleby i april 1920. Fem jøder ble drept og over 200 skadet i opptøyene. I 1929 ble fake news om Tempelhøyden brukt som begrunnelse for en massakre på 67 jøder. Det var stadig terror inn i Israel før Israel erobret Vestbredden og Gaza i en lovlig forsvarskrig i 1967. Israel har trukket seg tilbake en rekke ganger, uten at det har gitt redusert vold, snarere tvert imot.

Israels vant kontroll over Øst-Jerusalem og Vestbredden i en lovlig forsvarskrig i 1967, for 55 år siden. Når Wolasmal sier «over 70 år», gjør han seg til mikrofonstativ for anti-israelske krefter som ser på hele Israel som okkupert land. Israel ble etablert for 74 år siden, på en mindre del av området som Folkeforbundet hadde utpekt som et jødisk nasjonalt hjemland. Det er ikke Israels lovlige suverene kontroll over Jerusalem eller lovlige militære kontroll av Vestbredden som palestinske skolebarn lærer å hate og avvise, men Israel som jødisk stat.

Feil om den siste runden av vold

Wolasmal fortsatte med å si at den siste runden av vold «skyldes to ting».

Wolasmal: «Palestinere har i flere angrep gått løs på israelere inne i Israel med både kniv og skytevåpen, minst 14 israelere har blitt drept i disse angrepene. Israel ser på dette som rene terrorangrep og går hardt til verks og har sendt inn sikkerhetsstyrker inn på den okkuperte Vestbredden og gått etter de de mener står bak disse angrepene, og i de sammenstøtene har minst 21 palestinere blitt drept. Den andre grunnen til at vi ser sammenstøt nå de siste ukene, er at Israel nå har åpnet opp for at jøder også kan besøke denne hellige Tempelhøyden, al-Aqsa moské-området, for å be. Det er en helt ny ting. Det har ikke vært tillatt tidligere. Det har vært en etablert praksis at Tempelhøyden er forbeholdt muslimer, og jødene skal holde seg til Klagemuren. Dette er Israel i ferd med å endre på, og det skaper igjen sinne hos palestinerne.»

Dette er feil. Israel er ikke i ferd med å endre på status quo på Tempelplassen. Dette ble understreket av Israels utenriksminister Yair Lapid så sent som i går. Siden 1967 har jøder kunnet besøke sitt helligste sted bare i kortere tidsrom på dagen, og de blir fulgt rundt på plassen av israelske politimenn og muslimer fra Waqf som passer på at de ikke ber på en måte som kan sees eller høres.

Tempelplassen er 150.000 kvadratmeter stor (tilsvarende 18 fotballbaner). Muslimenes hellige moské Al-Aqsa ligger helt i utkanten av plassen. Klippedomen ligger mer sentralt. De to byggene dekker mindre enn ti prosent av arealet på plassen. Her er det store åpne plasser som ikke er mer hellige for palestinerne enn at de jevnlig spiller fotball og kaster stein. Det er bare religiøs intoleranse fra muslimers side at jøder blir nektet å be eller gjøre andre religiøse handlinger på dette store området.

Feil om Tempelplassen

NRKs innslag fortsatte, uten å opplyse sine seere som slike viktige fakta. Hva har reaksjonene vært på denne endringen? spurte Moe Eriksen.

«De samler steiner oppe på Tempelhøyden, og vil gjøre alt de kan, palestinerne vil gjøre alt de kan for å hindre at jøder, mange av dem ekstreme jøder, som har tatt til orde for å besøke Tempelhøyde, å hindre dem å utføre bønn på Tempelhøyde, fordi dette altså er et område hvor det har vært en etablert praksis rundt at jøder ikke skal få besøke dette området, fordi det er et sensitivt område. Dette reagerer palestinerne på, og når de da samler steiner, og kaster steiner, så rykker Israel inn med store væpnede styrker,» sa Wolasmal.

Igjen ble det feil. Det er etablert praksis at jøder kan få besøke området i grupper i kortere perioder av dagen.

Hvordan svarer israelsk politi på denne steinkastingen? spurte programlederen.

«De svarer som de pleier å gjøre. De rykker inn med store opprørspolitistyrker, de skyter med tåregass for å spre folkemengdene, de arresterer hundrevis av palestinere, skyter med gummikuler, og de skyter i ytterste konsekvens også med skarpt, og derfor blir disse sammenstøtene ofte veldig dødelige,» sa Wolasmal.

Israel bruker store styrker nettopp for at sammenstøtene ikke skal bli dødelige. Så vidt MIFF kjenner til har ingen palestinere blitt drept i de store sammenstøtene som har vært på selve Tempelplassen verken i 2021 eller 2022.

Feil om apartheid

Det er ikke første gang det er uro under den hellige fastemåneden, år etter år ser vi sammenstøt i dette området, hvorfor klarer ikke myndighetene å gjøre noe med denne situasjonen? spurte Moe Eriksen.

Mener hun de palestinske selvstyremyndighetene? De oppildner til volden i skole og medier. Eller mener hun at israelske myndigheter burde gå hardere til verks?

Wolasmal svarte: «Ifølge palestinerne, ifølge FN, ifølge de fleste menneskerettighetsorganisasjonene, så vil man ikke få slutt på den volden vi ser fra tid til annen mellom israelere og palestinere, så lenge den israelske okkupasjonen fortsetter. Amnesty International går så langt som å si at Israel har etablert et apartheid-system overfor palestinerne, at de gjør forskjell på dem og undertrykker dem, og så lenge man ikke får løst den okkupasjonen vil man se denne volden komme ut av kontroll fra tid til annen. Og det er helt rett som du sier at under Ramadan-måneden så er spenningen ekstra høy, i fjor nøyaktig på dette tidspunktet her, så vi sammenstøt i det okkuperte Øst-Jerusalem som førte til en 11 dager lang krig mellom Hamas og Israel hvor Hamas sendte hundrevis av raketter inn mot israelske byer og Israel svarte, som de pleier å gjøre, med å bombe deler av Gaza-stripen sønder og sammen. Flere hundre palestinere ble drept i den krigen, og det er det mange frykter nå, at de sammenstøtene vi er vitne til nå, kan bli starten på en større dødelig konflikt.»

Israel er ikke noen apartheid-stat. Amnestys anklage blir fordømt av de store vestlige demokratiene.  Det er særlig merkelig at Wolasmal gjengir denne ondsinnede anklagen, når han nettopp har fortalt at muslimer vil utestenge jøder fra sitt helligste sted, og nekte dem å be der. Minner ikke dette om apartheid? I «Palestina» er det også dødsstraff for å selge eiendom til jøder og jøder har ingen privat eiendomsrett.

Hamas angrep ikke Israel med hundrevis av raketter i 2021, men over fire tusen. Israel bombeoperasjoner mot Gaza-stripen har rettet seg mot militære mål tilknyttet Hamas, Islamsk Jihad og andre terrororganisasjoner i området.

Og tilbake til anklagene om okkupasjonen. Var det fred og sikkerhet før Israels lovlige okkupasjon (ifølge folkeretten) av Vestbredden startet etter en forsvarskrig i 1967? Nei, det var terror og vold fra 1948 til 1967, og også før den tid.

Israels okkupasjon av Sør-Libanon og Gaza har opphørt. Ble det mer sikkerhet og mindre terror? Nei. Tvert imot. Resultatet av tilbaketrekkingen fra Sør-Libanon ble «Den andre Libanon-krigen» da den Iran-støttede terrorgruppen Hizbollah angrep Israel sommeren 2006, og resultatet av tilbaketrekkingen fra Gaza i 2005 ble et rakettregn fra Gazastripen mot sivile israelere i det sørlige Israel. fire ganger i årene etter har Hamas-regimet og Israel utkjempet kriger eller større væpnede konflikter. De fant sted i desember 2008november 2012, juli 2014 og mai 2021.

Israels kortvarige okkupasjon av Sinai opphørte for snart 40 år siden. Nå er terrorister i den såkalte Islamske stat (IS) aktive i Sinai, der de dreper egyptiske soldater og driver kristne på flukt.

Palestinerne har fått tilbud om sin egen stat en rekke ganger helt tilbake til 1940-tallet. Har de tatt imot? Nei. Les om Israels tidligere statsminister Ehud Olmerts fredstilbud.

Dessuten er det et faktum at nesten alle palestinere styres av sine egne. «Okkupasjonen» er ikke problemet, mener den britisk-israelske historikeren Efraim Karsh. Han skriver at 99 prosent av den palestinske befolkningen på Vestbredden og Gaza lever under Hamas’ og PAs kontroll.

Wolasmal kan kanskje begynne med å finne én palestinsk leder som aksepterer at Israel skal forbli det jødiske folkets nasjonale hjemland. Når han har funnet den personen, kan han fortelle oss det klart og tydelig.

I november 2016 etterlyste MIFF navn på palestinske politikere, samfunnsledere, journalister, partier etc. som offentlig har tatt til orde med anerkjennelse av Israel som et nasjonalt hjemland for det jødiske folk. Hittil har vi ikke fått ett eneste navn fra de som kaller seg palestinernes venner.

Inntil navnene kommer og den palestinske siden tydelig viser at de går inn for en ekte fred med to stater for to folk, vet israelere flest at en avslutning av den militære kontrollen og fjerning av sikkerhetsbarrieren bare vil gi mer terror, mer vold og ingen fred. Wolasmal ble NRKs Midtøsten-korrespondent i 2020. MIFF har tatt ham i noen feil og falske anklager tidligere, men han har ikke vært like ille som Odd Karsten Tveit og Sidsel Wold. Men i dag gjorde han en solid innsats for å få bli med dem i klubben av ekstremt ensidige journalister.

Har du kommentarer til artikkelen?

Vi vil veldig gjerne høre din mening!

3 kommentarer

 1. Dekningen av krigen i Ukraina er mer korekt enn dekningen av konflikten mellom Israael og palestinerne. I det ene øeblikket sier NRKs journalister at Gaza er verdens tettest befolkete område. I det neste oppgir de sivile tapstall, som er overdrevet men likevel meget lave. I Ukraina er de sivile tapstallene skremmende store. Men NRK er påpasselige med å nevne at disse tallene ikke er bekreftete tall – bare tall oppgitt av ukrainske myndigheter. Så i denne konflikten passer man på å ikke velge side.
  I Irak-krigen hadde USA større tap som følge av «friendly fire» – dvs. feilbombinger som førte til tap av egne soldater, enn tap påført av irkaiske styrker. Dette sier mye om hvor kompleks situasjonen er på slagmarken. Men samtidig er ikke NRKs jounralister i stand til å forstå og rapportere at de sivile tapstallene i Gaza – som altså oppgis til verdens tettest befolkede område – er oppsigktsvekkende lave. Og det til trosss for at palestinerne systematisk gjemmer lovlige militære mål i sivile boligområder. NRK rapporterer at nærmest hele Gaza ligger i ruiner. Men da har man lett seg fram til kameravinkler som viser noen sammenraste hus. Og rett utenfor kameravinkelen, så står husene helt uskadet. Dette ligner på svindel – en bevisst forfalskningen av virkeligheten for å skape hat mot Israel og støtte til Palestina.
  Da Yasser Arafat døde ble han lovprist i media som den som skappte den palestinske identiteten på midten av 1960-talet. Før dette var palestniene primært arabere. Dermed kan man forstå hvorfor araberne på Gaza ikke protesterte i særlig grad mot egyptisk styre, og hvorfor araberne på Vestbredden ikke protesterte mot jordank styre. Mens den palestinske identiteten vokste seg så stor og sterk etter Seskdagerskrigen, fordi arabisk og særlig muslimsk kultur er rasistisk – religiøst rasistisk. Islam kan ikke godta at et tidligere muslimsk kontrollert område tapes og kontrolleres av kristne – og særlig ikke av jøder.
  Jeg var i utgangspunktet positiv til Oslo-avtalen. Forsiktig optimistisk. Men nå har vi sett hva resultatet ble. Bare mer terror og mer hat. Israel har trukket seg ut av Gaza. Hvis palestinerne ønsket fred kunne de ha bevist sin fredsvilje ved å gi Israel trygge grenser mot Gaza, og så begrenset uro og terror til de områdene på Vestbredden hvor de mener seg okkupert. Da hadde Israel hatt en partner i PA som de kunne forhandlet med. Men det har knapt vært en eneste dag de siste 10 årene hvor Hamas ikke har sendt raketter fra Gaza mot sivilie bosettinger og byer i Israel. Det er ingen motpart å forhandle med. Og før islam gjennomgår en Opplysningstid slik kristendommen gjorde, så vil det heller ikke finnes en motpart å forhandle med.

 2. En korrekt fremstilling!
  Vi er ikke tjent med at NRK gjør fremstillingen av situasjonen Israel og «Palestina» til et rent antiisraelsk prosjekt.
  Det er faktisk et spørsmål om vi vil finne oss i det stort lenger, at Israel og jødene demoniseres i NRK ved tendensiøs og feilaktig
  informasjon fra et fåtall NRK-korrespondenter.
  Vi vil rett og slett ikke finne oss i det stort lenger! Vi kjenner historien og vil ikke lenger finne oss i at vi skal godta og finansiere desinformasjn om den jødiske stat og folk.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Facebook
Twitter
Email
WhatsApp
0

Your Cart