Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Yama Wolasmal gjør seg selv til klone av Odd Karstein Tveit og Sidsel Wold

Yama Wolasmal på NRK 22. april 2022. (Skjermdump fra NRK)
NRKs utenrikskorrespondent Yama Wolasmal kom med en ekstremt ensidig og feilaktig reportasje i NRK 22. april.

Fra kl. 09.27 fredag 22. april var utenrikskorrespondent Yamas Wolasmal direkte inn i NRKs nyhetssending. Programleder Hege Moe Eriksen spurte ham hva de siste dagers sammenstøt mellom palestinere og israelere i Jerusalem skyldes.

Feil om den bakenforliggende årsaken

Den bakenforliggende årsaken til all volden man ser mellom israelere og palestinere er Israels stadige okkupasjon av palestinske områder. Dette har pågått i over 70 år. De okkuperer Øst-Jerusalem, de okkuperer store deler av Vestbredden. Dette skaper stort sinne og frustrasjon, fra tid til annen, hos palestinerne. Dette sinnet bobler over i form av vold, begynte Wolasmal.

Dette er feil. Det var også vold mot jøder i dette området på 1800-tallet, da området fremdeles var under osmansk kontroll og jødisk innvandring ikke var begynt. Det var terror mot jøder i tiårene før statsdannelsen i 1948. «Palestina er vårt land, jødene er våre hunder! Palestina er vårt land, jødene er våre hunder!» Slik ropte for eksempel de muslimske araberne som plyndret og herjet det jødiske kvarteret i Jerusalems gamleby i april 1920. Fem jøder ble drept og over 200 skadet i opptøyene. I 1929 ble fake news om Tempelhøyden brukt som begrunnelse for en massakre på 67 jøder. Det var stadig terror inn i Israel før Israel erobret Vestbredden og Gaza i en lovlig forsvarskrig i 1967. Israel har trukket seg tilbake en rekke ganger, uten at det har gitt redusert vold, snarere tvert imot.

Israels vant kontroll over Øst-Jerusalem og Vestbredden i en lovlig forsvarskrig i 1967, for 55 år siden. Når Wolasmal sier «over 70 år», gjør han seg til mikrofonstativ for anti-israelske krefter som ser på hele Israel som okkupert land. Israel ble etablert for 74 år siden, på en mindre del av området som Folkeforbundet hadde utpekt som et jødisk nasjonalt hjemland. Det er ikke Israels lovlige suverene kontroll over Jerusalem eller lovlige militære kontroll av Vestbredden som palestinske skolebarn lærer å hate og avvise, men Israel som jødisk stat.

Feil om den siste runden av vold

Wolasmal fortsatte med å si at den siste runden av vold «skyldes to ting».

Wolasmal: «Palestinere har i flere angrep gått løs på israelere inne i Israel med både kniv og skytevåpen, minst 14 israelere har blitt drept i disse angrepene. Israel ser på dette som rene terrorangrep og går hardt til verks og har sendt inn sikkerhetsstyrker inn på den okkuperte Vestbredden og gått etter de de mener står bak disse angrepene, og i de sammenstøtene har minst 21 palestinere blitt drept. Den andre grunnen til at vi ser sammenstøt nå de siste ukene, er at Israel nå har åpnet opp for at jøder også kan besøke denne hellige Tempelhøyden, al-Aqsa moské-området, for å be. Det er en helt ny ting. Det har ikke vært tillatt tidligere. Det har vært en etablert praksis at Tempelhøyden er forbeholdt muslimer, og jødene skal holde seg til Klagemuren. Dette er Israel i ferd med å endre på, og det skaper igjen sinne hos palestinerne.»

Dette er feil. Israel er ikke i ferd med å endre på status quo på Tempelplassen. Dette ble understreket av Israels utenriksminister Yair Lapid så sent som i går. Siden 1967 har jøder kunnet besøke sitt helligste sted bare i kortere tidsrom på dagen, og de blir fulgt rundt på plassen av israelske politimenn og muslimer fra Waqf som passer på at de ikke ber på en måte som kan sees eller høres.

Tempelplassen er 150.000 kvadratmeter stor (tilsvarende 18 fotballbaner). Muslimenes hellige moské Al-Aqsa ligger helt i utkanten av plassen. Klippedomen ligger mer sentralt. De to byggene dekker mindre enn ti prosent av arealet på plassen. Her er det store åpne plasser som ikke er mer hellige for palestinerne enn at de jevnlig spiller fotball og kaster stein. Det er bare religiøs intoleranse fra muslimers side at jøder blir nektet å be eller gjøre andre religiøse handlinger på dette store området.

Feil om Tempelplassen

NRKs innslag fortsatte, uten å opplyse sine seere som slike viktige fakta. Hva har reaksjonene vært på denne endringen? spurte Moe Eriksen.

«De samler steiner oppe på Tempelhøyden, og vil gjøre alt de kan, palestinerne vil gjøre alt de kan for å hindre at jøder, mange av dem ekstreme jøder, som har tatt til orde for å besøke Tempelhøyde, å hindre dem å utføre bønn på Tempelhøyde, fordi dette altså er et område hvor det har vært en etablert praksis rundt at jøder ikke skal få besøke dette området, fordi det er et sensitivt område. Dette reagerer palestinerne på, og når de da samler steiner, og kaster steiner, så rykker Israel inn med store væpnede styrker,» sa Wolasmal.

Igjen ble det feil. Det er etablert praksis at jøder kan få besøke området i grupper i kortere perioder av dagen.

Hvordan svarer israelsk politi på denne steinkastingen? spurte programlederen.

«De svarer som de pleier å gjøre. De rykker inn med store opprørspolitistyrker, de skyter med tåregass for å spre folkemengdene, de arresterer hundrevis av palestinere, skyter med gummikuler, og de skyter i ytterste konsekvens også med skarpt, og derfor blir disse sammenstøtene ofte veldig dødelige,» sa Wolasmal.

Israel bruker store styrker nettopp for at sammenstøtene ikke skal bli dødelige. Så vidt MIFF kjenner til har ingen palestinere blitt drept i de store sammenstøtene som har vært på selve Tempelplassen verken i 2021 eller 2022.

Feil om apartheid

Det er ikke første gang det er uro under den hellige fastemåneden, år etter år ser vi sammenstøt i dette området, hvorfor klarer ikke myndighetene å gjøre noe med denne situasjonen? spurte Moe Eriksen.

Mener hun de palestinske selvstyremyndighetene? De oppildner til volden i skole og medier. Eller mener hun at israelske myndigheter burde gå hardere til verks?

Wolasmal svarte: «Ifølge palestinerne, ifølge FN, ifølge de fleste menneskerettighetsorganisasjonene, så vil man ikke få slutt på den volden vi ser fra tid til annen mellom israelere og palestinere, så lenge den israelske okkupasjonen fortsetter. Amnesty International går så langt som å si at Israel har etablert et apartheid-system overfor palestinerne, at de gjør forskjell på dem og undertrykker dem, og så lenge man ikke får løst den okkupasjonen vil man se denne volden komme ut av kontroll fra tid til annen. Og det er helt rett som du sier at under Ramadan-måneden så er spenningen ekstra høy, i fjor nøyaktig på dette tidspunktet her, så vi sammenstøt i det okkuperte Øst-Jerusalem som førte til en 11 dager lang krig mellom Hamas og Israel hvor Hamas sendte hundrevis av raketter inn mot israelske byer og Israel svarte, som de pleier å gjøre, med å bombe deler av Gaza-stripen sønder og sammen. Flere hundre palestinere ble drept i den krigen, og det er det mange frykter nå, at de sammenstøtene vi er vitne til nå, kan bli starten på en større dødelig konflikt.»

Israel er ikke noen apartheid-stat. Amnestys anklage blir fordømt av de store vestlige demokratiene.  Det er særlig merkelig at Wolasmal gjengir denne ondsinnede anklagen, når han nettopp har fortalt at muslimer vil utestenge jøder fra sitt helligste sted, og nekte dem å be der. Minner ikke dette om apartheid? I «Palestina» er det også dødsstraff for å selge eiendom til jøder og jøder har ingen privat eiendomsrett.

Hamas angrep ikke Israel med hundrevis av raketter i 2021, men over fire tusen. Israel bombeoperasjoner mot Gaza-stripen har rettet seg mot militære mål tilknyttet Hamas, Islamsk Jihad og andre terrororganisasjoner i området.

Og tilbake til anklagene om okkupasjonen. Var det fred og sikkerhet før Israels lovlige okkupasjon (ifølge folkeretten) av Vestbredden startet etter en forsvarskrig i 1967? Nei, det var terror og vold fra 1948 til 1967, og også før den tid.

Israels okkupasjon av Sør-Libanon og Gaza har opphørt. Ble det mer sikkerhet og mindre terror? Nei. Tvert imot. Resultatet av tilbaketrekkingen fra Sør-Libanon ble «Den andre Libanon-krigen» da den Iran-støttede terrorgruppen Hizbollah angrep Israel sommeren 2006, og resultatet av tilbaketrekkingen fra Gaza i 2005 ble et rakettregn fra Gazastripen mot sivile israelere i det sørlige Israel. fire ganger i årene etter har Hamas-regimet og Israel utkjempet kriger eller større væpnede konflikter. De fant sted i desember 2008november 2012, juli 2014 og mai 2021.

Israels kortvarige okkupasjon av Sinai opphørte for snart 40 år siden. Nå er terrorister i den såkalte Islamske stat (IS) aktive i Sinai, der de dreper egyptiske soldater og driver kristne på flukt.

Palestinerne har fått tilbud om sin egen stat en rekke ganger helt tilbake til 1940-tallet. Har de tatt imot? Nei. Les om Israels tidligere statsminister Ehud Olmerts fredstilbud.

Dessuten er det et faktum at nesten alle palestinere styres av sine egne. «Okkupasjonen» er ikke problemet, mener den britisk-israelske historikeren Efraim Karsh. Han skriver at 99 prosent av den palestinske befolkningen på Vestbredden og Gaza lever under Hamas’ og PAs kontroll.

Wolasmal kan kanskje begynne med å finne én palestinsk leder som aksepterer at Israel skal forbli det jødiske folkets nasjonale hjemland. Når han har funnet den personen, kan han fortelle oss det klart og tydelig.

I november 2016 etterlyste MIFF navn på palestinske politikere, samfunnsledere, journalister, partier etc. som offentlig har tatt til orde med anerkjennelse av Israel som et nasjonalt hjemland for det jødiske folk. Hittil har vi ikke fått ett eneste navn fra de som kaller seg palestinernes venner.

Inntil navnene kommer og den palestinske siden tydelig viser at de går inn for en ekte fred med to stater for to folk, vet israelere flest at en avslutning av den militære kontrollen og fjerning av sikkerhetsbarrieren bare vil gi mer terror, mer vold og ingen fred. Wolasmal ble NRKs Midtøsten-korrespondent i 2020. MIFF har tatt ham i noen feil og falske anklager tidligere, men han har ikke vært like ille som Odd Karsten Tveit og Sidsel Wold. Men i dag gjorde han en solid innsats for å få bli med dem i klubben av ekstremt ensidige journalister.


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart