Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Avtalen som avslører norsk og europeisk Midtøsten-politikks blinde flekk

Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. (Foto: Violaine Martin, FN, flickr)
Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. (Foto: Violaine Martin, FN, flickr)
Europa og Norge er mer bekymret for israelske byggeplaner i Judea og Samaria enn arabiske land.

Etter over syv måneders pause, ble det i forrige uke avholdt to møter i komitéen i det israelske forsvarsdepartementet som godkjenner nye arealplaner for bosetninger på Vestbredden. Til sammen ble det gitt endelig byggetillatelse for 2.688 boliger og 2.260 boliger ble godkjent for videre planarbeid, skriver Times of Israel. Flere hundre av godkjenningene gjelder for boliger som allerede er bygget. De siste årene har antall byggestart i bosetningene variert rundt 2.000 boliger i året, med unntak av en topp i 2013 (2.946) og i 2016 (3.227).

Til tross for at disse tallene burde være velkjent for Utenriksdepartementet og utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide, ble byggetillatelsene i Israel oppfattet så viktige at det ble sendt ut både en norsk og engelsk pressemelding i forrige uke. Her er den i sin helhet:

«Uttalelse om den israelske regjeringens beslutning om å utvide bosetningene på okkupert palestinsk territorium

– Norge oppfordrer israelske myndigheter til å reversere beslutning om å bygge nesten 5000 nye bosettingsenheter på okkupert palestinsk territorium. Vi har sammen med flere andre land tatt dette direkte opp med israelske myndigheter. Norge anser bosettingene for å være folkerettsstridige. Den norske holdningen er blant annet forankret i en rekke resolusjoner fra FNs sikkerhetsråd, senest i resolusjon 2334. Jeg er bekymret for at denne ukens godkjenning av nye bosettinger undergraver forsøk på å bygge tillit mellom israelere og palestinere, og mulighetene for en fremforhandlet to-statsløsning mellom partene. Det er også en risiko for at denne beslutningen vil begrense mulighetene for dialog og samarbeid mellom Israel og den arabiske verden, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.»

Fra regjeringen.no

Utenriksministerne i Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Italia og Spania kom med en lignende felles uttalelse samme dag. Den norske var hakket bedre enn den felles-europeiske, men likevel er det flere ting å merke seg.

  1. Ingen nyanser, ingen opplysninger om faktisk bygging per år.
  2. Israelske myndigheter mener bosetningene er helt i henhold til folkeretten. MIFF minner om brevet vi sendte til alle norske topp-politikere i mars 2020, hvor vi blant annet skrev: «Norges Svalbard-politikk hviler tungt på en hundre år gammel avtale, som ble til i de samme konferanser som gav et internasjonalt løfte om en jødisk stat. Norge burde derfor være særlig nøye med ikke å undergrave de folkerettslige prinsippene som ble etablert etter første verdenskrig. Jo mer norske ledere uriktig anklager Israel for brudd på folkeretten, jo lenger bort skyver man palestinerne fra forhandlinger som kan føre fram til kompromisser og en god løsning for alle i området.»
  3. Resolusjon 2334 er vedtatt etter FNs charter kapittel 6, og er derfor ikke- bindende og bare et uttrykk for rådets vilje og anbefalinger. Resolusjonen har ikke gjort noe for å fremme fred i Midtøsten, bare skjøvet det palestinske lederskapet lengre bort fra forhandlinger og kompromiss.
  4. Utenriksministeren har en særdeles selektiv bekymring. Bare de siste ukene har det kommet fram at norsk bistand betaler lønnen til jihad-apologet og at palestinske skolebøker også skoleåret 2020/2021 fortsetter å fremme jihad og motarbeide fred (til tross for norske advarsler). Ikke noe av dette har fått UD til å sende ut noen pressemelding med bekymring. Palestinernes øverste shariadommer, også han betalt av norske skattepenger, fremstiller jødene og Israel som «fiendene til profeten Muhammed» på offisiell palestinsk TV (betalt av Norge). Heller ikke dette har fått fram et eneste ord om bekymring.
  5. Det er ikke bygging av om lag 2000 boliger i året i israelske bosetninger på Vestbredden som ødelegger mulighetene for en tostatsløsning. Bosetningens jordbruksland og boligområder dekker kun 2,7 prosent av arealet på Vestbredden, ifølge MIFFs utregning på grunnlag av tall fra NRK. Palestinerne utgjør en overveldende demografisk majoritet på 82 prosent av landarealet til Vestbredden. I inneværende år, for første gang i historien, har amerikanske myndigheter lagt fram et kart som viser forslag om at palestinerne skal få sin egen stat på nettoarealet av Vestbredden og Gaza, med erstatningsområder i Negev fordi områdene som Israel vil beholde av Vestbredden. Nei, det største hinderet for en tostatsløsning, har vært siden 1930-tallet og forblir i 2020, at palestinerne nekter å være nabo til en jødisk stat, helt uavhengig av en slik stats grenser.
  6. Så kommer vi til UDs blinde flekk. «Det er også en risiko for at denne beslutningen vil begrense mulighetene for dialog og samarbeid mellom Israel og den arabiske verden,» advarte Søreide 16. oktober. Syv dager senere kom svaret: 23. oktober ble en ny fredsavtale mellom Israel og Sudan kunngjort. Avtalen er ekstra symboltung, fordi det var i Khartoum Den arabiske liga høsten 1967 gikk sammen for å si nei til forhandlinger, nei til anerkjennelse og nei til fred med Israel. De siste par månedene har Israel foreløpig fått tre «ja», fra Emiratene, Bahrain og Sudan. Forhandlerne som jobber tett på Israel og arabiske land varsler nye avtaler om kort tid. MIFF har ikke registrert noen protester fra Emiratene og Bahrain på vedtakene i den israelske areal- og bygningskomiteen i forrige uke.

Heldigvis ruller Midtøsten videre uten å sitte fast i de gamle paradigmene i Victoria terrasse.


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart