Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Venstre-politiker skaper vrengebilde av Israel

Illustrasjonsbilde i Save the Childrens rapport fra november 2020.
Andersland anklager Israel alene for «grove brudd på FNs barnekonvensjon», men sier ikke noe om hva som skjer på palestinsk side.

18. februar hadde advokat og Venstre-politiker Geir Kjell Andersland et innlegg i Bergens Tidende. Her skriver han at «Norge bør utnytte sin posisjon i Sikkerhetsrådet til å få slutt på krenkelsene mot palestinske barn».

Dette kravet til norske myndigheter støtter vi. Allerede i mars skal MIFF i møte med Utenriksdepartementet for å vise hvordan palestinske barn blir misbrukt til militære formål av palestinske selvstyremyndigheter og andre palestinske grupper.

Andersland anklager Israel alene for «grove brudd på FNs barnekonvensjon», men sier ikke noe om hva som skjer på palestinsk side. Det store flertallet palestinske barn som blir fengslet av Israel er 16-18-åringer som har deltatt i voldelig kamp. Det er dypt tragisk at palestinske mindreårige vokser opp i et konfliktområde, og dersom palestinske ledere hadde akseptert å være nabo til en jødisk stat kunne barna blitt spart for å bli ofre.

Det største problemet med Redd Barna-rapporten som Andersland viser til, ligger i anbefalingene. Det gis mange gode, og sikkert velmente, råd til Israel om best mulig behandling av mindreårige palestinske fanger, men det gis ingen anbefalinger til palestinske myndigheter eller til palestinske militante grupper om å holde barn utenfor den væpnede kampen! «Palestinske barn ned i tiårsalderen deltar i gatekamper mot israelske soldater,» meldte for eksempel VG fra Betlehem på Vestbredden i 2017. Det kommer stadig innslag i offisielle palestinske medier hvor barn blir oppmuntret til martyrdøden. De er islams «ammunisjon og våpenet som skal frigjøre og erobre Jerusalem».

Hvorfor nevner ikke Venstre-politikeren dette organiserte oppvigleriet med et ord? Vold, martyrdød og jihad er tema gjennom alle tolv år i palestinsk grunnskole. Skolepensumet «fremmer jihad» og «motarbeider fred», skrev Aftenposten i november 2019.

Fortielsen er ikke overraskende. Redd Barnas internasjonale organisasjon har tidligere samarbeidet med palestinske institusjoner som oppvigler barn til vold. I 2018 gjennomførte Save the Children et prosjekt med Dar al Huda, en barnehage i Gaza med tilknytning til Islamsk Jihad. I barnehagen er det blitt avholdt seremoni hvor palestinske barn utkledd som krigere angriper israelere, dreper og kidnapper dem, ifølge Daily Mail.

En hovedkritikk fra Redd Barna mot Israel, er at palestinske mindreårige blir dømt i militærdomstoler. Dette er imidlertid Israel tvunget til ut fra folkeretten. For å bruke sivile domstoler måtte Israel først ha hevdet suverenitet over de aktuelle områdene av Vestbredden hvor barna bor eller opererer. Men også en slik anneksjon har Save the Children fordømt som «ulovlig» og «en katastrofe for mange palestinske barn».

Save the Children er ærlig på at rapporten ikke gir et representativt bilde. Det heter: «Save the Children anerkjenner at dette ikke er et statistisk signifikant eller representativt utvalg. Siden rapporten har som mål å presentere barnas opplevelse fra deres eget perspektiv, er det også viktig å merke seg at hendelsene de nevner ikke er blitt uavhengig bekreftet av Save the Children.» Ingen slike reservasjoner nevnes når Andersland gjengir noe fra rapporten.


Senest i forrige uke deltok MIFF i en internasjonal kampanje mot palestinske barnesoldater.

Den siste tiden har det vært flere tilfeller hvor mindreårige palestinere har vært involvert i terror. Senest den 26. januar 2021, da 17 år gamle Atallah Mohammad Rayan angrep en kvinnelig israelsk soldat med kniv. 17-åringen ble skutt og drept i angrepet. 21. desember 2020 ble en annen palestinsk 17-åring skutt og drept, da han bevæpnet med en maskinpistol begynte å skyte mot politiet i Gamlebyen i Jerusalem. Angrepet ble hyllet av Hamas.


Israel er under angrep – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart