Klikk her for å bli medlem nå!

Kom til Nordic Israel Congress 10.-12. mai som fortsetter i stor fellesmarkering mot Israelhatet 12. mai.

Norske utenriksministere må slutte å fortelle palestinske skrøner til Stortinget

Jonas Gahr Støre og Ine Marie Eriksen Søreide. (Foto: Bent Sønvisen, Arbeiderpartiet, flickr og Norway Mission EU)
Jonas Gahr Støre og Ine Marie Eriksen Søreide. (Foto: Bent Sønvisen, Arbeiderpartiet, flickr og Norway Mission EU)
Hvorfor vil Ine Marie Eriksen Søreide kopiere Jonas Gahr Støre?

Nye palestinske skolebøker er mye mer ekstreme enn før. Vold, martyrdød og jihad er tema gjennom alle tolv år i palestinsk grunnskole, meldte MIFF 9. oktober. Vi oversatte også 44 eksempler til norsk som dokumenterer dette.

Bak rapporten om skolebøkene står IMPACT-se, et institutt som gransker ulike lands skolepensum opp mot UNESCOs standarder for fred og toleranse i opplæring. Etter at Aftenposten fikk lese deres rapport satte de tittelen «Norge støtter skolepensum som fremmer jihad» på forsiden. «Palestinske skolebøker motarbeider fred,» konkluderte avisen i en lederartikkel. Denne uken viser det seg også at hatet reflekteres i avgangseksamenen sommeren 2019.

13. november sendte stortingsrepresentant Anniken Huitfeldt (Ap), leder av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, spørsmål til utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide om saken. Svaret kom 20. november, og det er absolutt ikke tilfredsstillende eller beroligende.

Søreide hevder Norge «legger stor vekt på å bidra til at den palestinske utdanningssektoren, herunder det palestinske skolepensumet, går i en positiv og fredsbyggende retning». Hun føyer til at «norske myndigheter i mange år og under skiftende regjeringer hatt dialog med den palestinske selvstyremyndigheten om innholdet i deres skolepensum».

Likevel har skolepensumet gått i betydelig negativ og konfliktskapende retning de siste årene. Norge må tydeligvis velge en annen taktikk. MIFF mener Norge bør holde tilbake noe av bistanden til palestinerne inntil innholdet i skolebøkene som fremmer jihad og demoniserer naboene blir fjernet.

Søreide hevder «norsk støtte ikke går til utvikling av skolepensum eller trykking av bøker».

Alle og enhver har mulighet til å se at dette ikke er den hele og fulle sannhet. Norge gir for eksempel 55 millioner kroner årlig fra 2019 til 2022 til «Education Sector Strategy 2017-2022 in Palestine», ifølge UDs egen tilskuddsportalDenne strategiske planen ligger ute på palestinske myndigheters nettside, og på side 129-130 heter det at strategien innebærer «reform og utvikling av undervisningspensum».

«Norsk støtte til utdanning i Palestina går hovedsakelig til bygging, innredning og renovasjon av skoler, elevtransport og opplæring av lærere, inkludert kursing innen etikk, menneskerettigheter og ikke-vold,» skriver utenriksministeren.

Som MIFF skrev allerede 18. november, kan ikke Norge løpe fra ansvaret på denne måten. Alle som kan lese engelsk ser at 55 millioner har gått til en strategisk plan som har inkludert utvikling av jihad-lærebøker. Dessuten hjelper det ikke å gi penger til skolebygg som gir hatundervisning, betale transport til barn som får lære at jihad er selve meningen med livet eller lønn til lærere som forteller barn at nabolandet er «Satans tjenere». Palestinerne kan uansett flytte rundt på bistnadsmidlene Norge gir. (I tillegg bør det nevnes at 75 skoler som drives av de palestinske selvstyremyndighetene har fått navn i den hensikt å hylle enten såkalte «martyrer» eller terrorister og nazi-kollaboratører. En stortingsrepresentant bør spørre utenriksministeren hvor mye norske penger som har gått til bygging av disse…)

«Ifølge palestinske utdanningsmyndigheter er mange av de kritikkverdige eksemplene ikke lenger med i skolebøkene,» skriver Søreide.

Dette stemmer ikke, ifølge IMPACT-se. Instituttet har de trykkede og de digitale utgavene av alle årets skolebøker, og finner ikke kritikkverdige eksempler som er tatt ut.

«PAs utdanningsminister har i møte med Norges representant til Palestina opplyst at avtaler med Israel, herunder den gjensidige anerkjennelsen mellom Israel og PLO som del av Oslo-avtalene, er trykket i sin helhet i historiebøkene, og at det ikke medfører riktighet at det ikke står om fred i skolebøkene,» skriver Søreide.

IMPACT-ses gjennomgang viser at fredsforhandlinger etter Oslo-avtalene som tidligere var omtalt i skolepensum, er tatt helt ut i de nye skolebøkene. Stikkord er Wye-avtalene, Camp David, veikartet for fred, fredsavtalen med Jordan og andre. Brevet med den gjensidige anerkjennelsen mellom Israel og PLO er gjengitt, men Arafats erklæring i brevet – «en historisk hendelse som åpner en ny tidsepoke med sameksistens, fri fra vold og alle andre handlinger som setter fred og stabilitet i fare» – er tatt ut. Den var med i tidligere utgaver.

Også omtalen av Oslo-avtalene er kraftig redusert i det nye pensumet. Den blir nevnt som et nøytralt datapunkt, og ikke som en del i å overbevise elevene om at en fredelig løsning er å foretrekke eller nødvendig. Det fremste eksempelet på fredsarbeid som en universelt ideal (ikke fred med Israel) i 2018-2019-pensumet er tatt ut i 2019-2020 pensumet, opplyser IMPACT-se.

Søreide forteller at PA har opprettet en regjeringskomité for gjennomgang av det nye pensumet.

IMPACT-se har registrert at denne komitéen har lagt til ti nye kapitler, som skulle gi mer innhold i bøkene om menneskerettigheter, demokrati, kjønn, miljø og bærekraftig utvikling. «Disse kapitlene blir imidlertid brukt til å demonisere Israel ytterligere, i stedet for å fremme ideer om fred og toleranse med den israelske naboen,» skriver IMPACT-se til MIFF.

Kopierer Jonas Gahr Støre?

Ine Marie Eriksen Søreides svar vekker minner tilbake til 2013. Den gang villedet palestinske selvstyremyndigheter norske myndigheter angående lønnsutbetalinger til palestinere i israelsk fangenskap. Først svarte Utenriksdepartementet at det ikke dreier seg om lønn, men «at det er støtte til fangers familier og kantinepenger til fanger». Lignende svar ga daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre i et skriftlig svar til stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad i september 2009.

11. mars 2013 måtte daværende utenriksminister Espen Barth Eide vedgå at PA gir «større og mer omfattende» støtte til palestinske fanger enn det regjeringen tidligere har opplyst om til Stortinget. «Det er uheldig at informasjon (…) i ettertid er upresis,» skrev utenriksministeren. Den utilstrekkelige informasjonen man først fikk, den mener jeg er svært uheldig, sa han til NRK 21. mars 2013.

Nok en gang ser det ut som om Utenriksdepartementet får utilstrekkelig og feilaktig informasjon fra palestinske myndigheter. Nok en gang ser det ut som om utenriksministeren ukritisk videreformidler dette til Stortinget. (Slik hun også gjorde om lønn til terrorister da statsbudsjettet for 2020 kom i oktober.)

Nå må det bli slutt på at våre folkevalgte blir servert palestinske skrøner!


Israel er under angrep fra Iran – vis din støtte nå!

  1. Bli medlem (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart