Klikk for å bli medlem nå!

Kom til støttemarkering for Israel i Grimstad 25. mai og Ålesund 25. mai. Se andre MIFF-møter.

Regjeringen investerer nye millioner av kroner i mer Israel-hat i Norge

Kulturminister Lubna Jaffrey. (Foto: regjeringen.no, via utrop.no)
Kulturminister Lubna Jaffrey gir penger «for å hindre polarisering», men gir det blant annet til organisasjon som videreformidler anklage om at Israel begår folkemord.

Kulturminister Lubna Jaffrey (Arbeiderpartiet) har bevilget ti millioner kroner for å motvirke polarisering blant unge, meldte Klassekampen 27. november.

Når regjeringer gir penger for å motvirke polarisering, må man generelt være svært skeptisk. Bak dette kan det ofte skjule seg et ønske om at alle skal gå i takt, og innordne seg den dominerende meningen som regjeringen selv står for.

I dette tilfellet gir Jaffrey penger fordi «hun er bekymret for økende spenninger etter konflikten i Midtøsten», skriver Utrop.no.

Dette gir ytterliggere god grunn til skepsis, særlig når vi har en regjering som har plassert Norge som et av de mest Israel-kritiske landene i Europa.

Så allerede før vi ser på hvem regjeringen vil støtte, er det grunn til å ha alle kritiske sanser påskrudd.

Resten av de ti millionene fordeles slik:

  • 1,6 millioner til en kampanje mot hatefulle ytringer
  • 3,4 millioner til Faktisk.no for å utvikle undervisningsopplegg om kildekritikk i skoler
  • 2 millioner til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (SLT)

Faktisk.no er eid av VG, Dagbladet, NRK, TV 2, Polaris Media og Amedia. Blant disse er flere mediehus som har langvarig historie med å formidle ekstremt ensidig og demoniserende om Israel. Fremst blant disse er NRK. Deres «dekning av Israel og krigene i Midtøsten over lang tid har demonisert Israel og gjort det umulig for folk uten spesielle kunnskaper å forstå hva konflikten dreier seg om. De bærer derfor et tungt med-ansvar for spredning av antisemittiske holdninger i befolkningen», skriver forfatter og tidligere NRK Brunnpunkt-redaktør Alf R. Jacobsen i forordet til MIFFs bok Det falske bildet av Israel.

Under den pågående krigen har VG benyttet en journalist til å dekke Israel som har bakgrunn som anti-israelsk aktivist, uten å opplyse sine lesere om dette. Dagbladet har trykket en av de mest polariserende lederartikler som er skrevet om konflikten de siste 45 årene. Denne artikkelen blir alt for lang hvis vi skal nevne alle gangene norske medier, og særlig eierne av Faktisk.no ikke har vist god kildekritikk. Men du kan bla deg kronologisk bakover i hundrevis av eksempler her.

Så hva er konklusjonen? Her investerer regjeringen millioner av kroner i organisasjoner og medier som støtter opp under regjeringens egen anti-israelske agenda. Store Norske Leksikon definerer polarisering slik: «Polarisering er en skjerping av standpunkter, slik at to klart motstridende og ofte ekstreme oppfatninger får økt tyngde.»

Det er stort behov for at standpunktene mot Hamas skjerpes. Det er ikke polariserende å stå opp mot en islamistisk terrororganisasjon med antisemittisk agenda. Det er fordømmelse av Hamas som regjeringen burde gitt økt tyngde, i stedet stemte regjeringen for en FN-resolusjon sammen med Iran, Russland og andre diktaturer hvor Hamas ikke ble fordømt.

Hvis du vil investere i kampen mot Israel-hat, bli medlem av MIFF nå, se skjema under. Gave Vipps 39881. Send SMS med kodeord MIFF til 1948. 200 kr.

Mer om Norsk Folkehjelp

Les alle MIFFs artikler om Norsk Folkehjelp.

Da Norsk Folkehjelp mottok bistandsmidler fra USAID, lovte de at de ikke skulle gi materiell støtte eller annen hjelp til personer og organisasjoner som står på USAs terrorliste. Likevel «har Norsk Folkehjelp gitt trening, rådgivning og assistanse til Iran, og også Hamas, PFLP og DFLP», meldte Det amerikanske justisdepartementet i 2018.

Allerede i 2014 skrev MIFF om Norsk Folkehjelps partner som har tette bånd til terrororganisasjonen PFLP. Kanskje de kunne spart 16 millioner kroner på å la seg advare av MIFF? Senest i april 2017 åpnet Norsk Folkehjelp dører i Norge for en palestiner med tilknytning til terror.

Norsk Folkehjelp har ikke bare gitt «kurs i demokrati» til unge medlemmer av Hamas, PFLP og DFLP, de deler også deres politiske mål for Israel: Jødene mister sin stat og kommer tilbake som minoritet over hele verden. «Retten til å vende tilbake er hellig. Den er ikke åpen for forhandligner eller kompromiss,» skriver Norsk Folkehjelp i et arabisk-språklig magasin. De har også vist fram «kunst» hvor Israel er utradert.

Norsk Folkehjelps dobbeltmoral bidrar til å videreføre konflikten i nye generasjoner: I Norge driver Norsk Folkehjelp arbeid for å integrere flyktninger. På Gaza-stripen arbeider den samme organisasjonen intenst for at flyktninger der ikke skal bli integrert.

I 2015 finansierte Norsk Folkehjelp – med dine skattepenger – barnekunst hvor Israel var utradert.

Vis at du protesterer på regjeringens anerkjennelse av fantasistaten «Palestina»

  1. Bli medlem av MIFF (fra kr. 4 per uke)
  2. Gi en gave til MIFFs informasjonsarbeid for Israel. Vipps 39881
  3. Bestill MIFFs bøker – passer veldig godt som gave både til Israel-venner og folk som er kritiske til Israel.
  4. Bestill flyers med israelernes beste argumenter til utdeling.

Gi en gave til MIFFs arbeid for Israels sak

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart