Bli en aktiv Israel-venn nå!

Bestill flyers som du kan dele ut for å gi familie, venner og naboer mer forståelse for Israel.

Boken «Det falske bildet av Israel»

Conrad Myrlands nye bok blir lansert i november 2020. Forfatteren dokumenterer vrangforestil­lingene mange i Norge har av den jødiske staten, og viser hvordan det falske bildet er blitt til gjennom flere tiår med ensidig og feilaktig informasjon fra norske medier og skolebøker.

Bestill boken fra MIFFs nettbutikk her

Presse og journaliststudenter kan bestille boken gratis som e-bok eller papirutgave med e-post til post@miff.no.

Forfatter Conrad Myrland er tilgjengelig for intervju og kommentarer på tlf. 41 17 67 80, post@miff.no eller Facebook.

«Kritikken i MIFFs bok er ugjendrivelig dokumentert og fundamental og bør bli tvangslesning ved alle fakulteter og skoler som driver med journalistikk og kommunikasjon.»

Alf R. Jacobsen, forfatter og journalist, i forordet

«Det falske bildet bør bli standardverk både i media, journalistutdanning, skoleverket og som kunnskapskilde for politikerer og andre som vil bygge sine vurderinger på objektive fakta og ikke politisk propaganda.»

Karl Johan Hallaråker, bokanmeldelse i Dagen 18. januar 2021

«Korleis skape eit stereotypisk bilete av eit spesifikt land i ein nasjon med lyttarar og sjåarar og lesarar?  Det kan gjerast gjennom utval, vinkling og vekting av stoff, overdrivingar og utelatingar over lang tid.  Det kjem an på den verkelegheitsoppfatninga og det verdisynet reportarane og skribentane har. Israel har i over femti år blitt ein felles hoggestabbe for ei internasjonal venstreside som har tapt idekampen etter kvart som favoritt-diktatura dei i si tid støtta, har spelt fallitt. «Palestina» har fått status som ei slags kjæledegge i politisk totalitære miljø. «Det falske bildet av Israel» er ei oppslagsbok over journalistiske bravadar i dekninga av Midtausten i fleire tiår. Boka er systematisk og konkret i dokumentasjonen av den slagsida som NRK, NTB, TV 2 og mange medarbeidarar har stått for. Resultatet er ofte blitt demonisering av det einaste demokratiet i heile Midtausten, men utan spørsmål eller kritikk av politisk islam eller den imperialistiske islamismen.»

Hallgrim Berg, forfatter og tidligere stortingsrepresentant for Høyre

RESPONS FRA LESERNE

Forfatter Conrad Myrland presenterer boken på MIFFs Israelkonferanse 9. november 2020.

Kildehenvisninger og bonusmateriale

Side 25: NRK Dagsrevyens intervju med Conrad Myrland

Side 27-28: Odd Sverre Hoves artikler om NRKs intifadadekning

Side 31: HL-senterets meningsmålinger i 2012 og 2017

Side 45-46: Odd Myrlands bok Ryggen mot havet er gratis tilgjengelig online

Side 50: VGs artikkel – Steiner store nok til å drepe

Side 56: Mer om ødeleggelsene i Oslo under de voldelige anti-israelske demonstrasjonene i januar 2009

Side 58: Oberst Brandvik: Forsvaret føler ikke at de er pliktige til å informere om alt som skjer

Side 65: Mer om Afghanistan-undersøkelsen.

Side 79: Espen Barth Eides brev om fangelønnsordningen til Kontrollkomiteen. Det var også tre vedlegg.

Side 79: Stavanger Aftenblad om fangelønn

Side 80: Mer om jødenes flukt fra arabiske land. Vi henviser også til boken Fordrivelsen, utgitt av MIFF i 2019.

Side 82: Lenke til Hellestveits rapport

Side 87: I perioden da Netanyahu var statsminister på 1990-tallet ble betydelig færre palestinere
og israelere drept i konflikten, sammenlignet med årene før og etter hans regjeringsperiode.

Side 89: Hvorfor okkupasjonen er fullt lovlig etter internasjonal folkerett. Israelske bosetninger og folkeretten – hva svarer Israel? 10 punkter som oppsummerer Israels rettigheter på Vestbredden

Side 90: Mer om lovlig bruk av hvitt fosfor.

Side 94: NRK: NATO: – Det virker som sivile kan ha blitt drept i Libya

Side 96: Gaza – a liveable place, FN 2012

Side 101: Jan Arild Snoen om Odd Karstein Tveit.

Side 103: Noen glimt fra et personlig portrett av Ariel Sharon.

Side 104: Hvordan massakrer blir utnyttet i jødehatets tjeneste.

Side 113: Wolds analyse står nå i et svært underlig lys når det er klart at Hamas-ledere bekrefter at deres Kassam-brigader stod bak «den heltemodige innsatsen».

Side 114: Norske lisensbetalere er i ekstremt liten grad blitt fortalt hvordan Hamas bevisst bruker barn og sivile, moskeer, skoler og boliger i krigføringen.

Side 114: Om ikke Wold selv har opplevd press fra Hamas, hvorfor rapporterer likevel ikke NRK om alle de journalistene som forteller at de har opplevd slikt press? Hamas innrømmer selv overfor libanesisk TV å ha presset journalister.

Side 114: New York Times-artikkel om dødstall i Gaza-krigen 5. august 2014.

Side 116: Mer om «Israel har starta opp att angrepa».

Side 117: Mads Gilbert på DR Deadline og BBC Hardtalk

Side 130: c) Israel har gått med på forslag som ville gi en god løsning for alle, palestinerne har avvist dem – for eksempel Clintons endelige forslag.

Side 130: Frankrike drepte mellom 400.000 og 1,5 millioner arabere i Algerie i perioden 1954-62.

Side 130: Vi kommer fortsatt til å få høre om den palestinske vannkrisen, men ingenting om de israelske forslagene til løsning, at vannforholdene med enkle og forholdsvis rimelige midler kan bli mye bedre.

Side 131: Litt om de kristnes situasjon.

Side 139: Wold hevdet det er «stort press blant jødiske grupper om å få be» på Tempelplassen. Hun unnlater å fortelle at jødiske besøk på plassen, til tross for økning de siste årene, lå på bare 30 personer i døgnet i 2014.

Side 145: Transkripsjon av John Kerrys tale.

Side 149: Lenke til meningsmålingene som er gjengitt finnes her.

Side 161: NTB: Bosetningene dekker 2,7 % av Vestbredden (forklart her). Norsk Folkehjelp og Fagforbundet: Bosetningene dekker 3 % av Vestbredden.

Side 164: Jacques De Maio avviser apartheid-anklagen mot Israel.

Side 165: Palestinerens leder støttet Hitlers utryddelsesprogram under andre verdenskrig, les mer for eksempel i boken Halvmåne og hakekors, utgitt av MIFF.

Side 167: Save the Childrens rapport.

Side 171: De som ikke har sett bilder og film fra de militante barneleirene i det palestinske samfunnet, bør ta en titt på YouTube. Eksemplene er mange.

Side 189: Liste over flyktningggrupper.

Side 190: Jødenes historie i arabiske land.

Side 191: Eksempler på Hvordan arabiske land behandler sine minoriteter.

Side 191: Hadithen i Hamas-charteret. PA-muftien siterer hadithen på offisiell TV.

Side 198-199: KORREKSJON: Til slutt tok [ordet mangler i boken] den russiske statsministeren Kosygin personlig kontakt med den amerikanske presidenten Lyndon Johnson for å be om at ordet «alle» ble tatt med foran «områder». Dette ble bestemt avslått. Så spurte Kosygin om man ikke, som et kompromiss, kunne bruke bestemt form («områdene»). Johnson avslo også dette.

Side 202: Kerrys tale er lenket til over på side 145, Washington Post, Khaled Abu Toameh.

Side 203: NTBs sak som siterer New York Times: Ingen nye bosetninger på over 20 år.

Side 208: Artikkelen Det palestinske flyktningproblemet. Artikkelen Jødene har rett til landet.

Side 210: Mer om Adalahs liste.

Side 218: Joe Bidens tale.

Side 242: Bakgrunn om den falske anklagen om massakre i Jenin. Les også artikkelen Ekstremt lave tapstall.

Side 251: Definisjon av hovedstad, ifølge Store norske leksikon.

Side 256: Lenker til kilder i faktasjekken på Hilde Henriksen Waage er tilgjengelig her.

Side 261: Jan Benjamin Rødners artikkel: Israels okkupasjon er lovlig etter folkeretten.

Side 296: Mer om Irans skolepensum. Mer om palestinsk skolepensum.

Side 308: Innbyggerne skulle utslettes, truslene før seksdagerskrigen.

Side 311: Israel fulgte krigens regler «godt over gjennomsnittlig».

Side 323: Jødene har rett til landet.

Side 325: Mer om jødenes liv som dhimmi i den muslimske verden.

Side 328: Israels argumenter for at bosetningene er lovlige.

Side 329: Det er palestinerne selv som har valgt at okkupasjonen skal fortsette ved å nekte å inngå en fredsavtale med Israel. Mange israelere mener den palestinske eliten ser seg selv best tjent med at den israelske okkupasjonen av Vestbredden fortsetter.

Side 330: Hvorfor kan status quo fortsette på ubestemt tid?

Side 331: Jødiske flyktninger fra arabiske land.

Side 331: Oversikt over arabisk/ palestinsk terror mot Israel.

Side 333: At det langsiktige målet til araberne ikke var en palestina-arabisk stat, kommer blant annet frem i PLOs charter, hvor det står at målet er arabisk enhet. «Artikkel 12: Det palestinsk-arabiske folk tror på arabisk enhet. For å lykkes i sin oppgave med å oppnå denne målsetting, må de i denne fase av sin kamp bevare sin palestinske personlighet og utvide bevisstheten om dens eksistens, og motstå enhver plan som tar sikte på å oppløse eller svekke den.» (Her har altså PLO grunnlovfestet å droppe hele den berømte palestinske “identiteten” når de har fått vekk Israel.)

Side 339: «Nasser ønsket antakeligvis ikke krig,» skriver Perspektiver om Seksdagerskrigen i 1967. Sannheten er at Nasser og Egypt startet den. Anwar Sadat, som overtok som Egypts hersker da Nasser døde av sykdom, forteller i sin selvbiografi hva som skjedde i møtet hvor den egyptiske regjeringen vedtok å stenge Tiranstredet for Israel. De egyptiske lederne visste at dette betydde krig. «Da Tiranstredet var stengt, av krig uunngåelig,» skriver Sadat.

Side 344: Les mer i artikkelen Mytene om massakren i Deir Yassin.

Side 347: Fatah-toppen Mohammed Dahlan sa i 2009 at Fatah aldri har anerkjent Israels rett til å eksistere. Fatah anerkjenner at Israel eksisterer, men aksepterer ikke landets rett til å eksistere, sa PAs ambassadør i India, Adli Sadeq, i 2011. Fatah har aldri anerkjent Israel, sa Mohammad Shtayyeh, medlem av Fatahs sentralkomite, i 2017.

Side 353: Hvordan massakrer blir utnyttet i jødehatets tjeneste.

Dersom du har spørsmål til andre kilder eller temaer i boken, ta gjerne kontakt med forfatter Conrad Myrland på post@miff.no eller mob. 41 17 67 80.

Med noen få klikk kan du gi med mobilen din.

0

Your Cart